Unia Europejska szykuje broń do skutecznej walki z epidemiami. Najważniejsze elementy programu to system wczesnego ostrzegania, wspólny zakup szczepionek i możliwość ogłoszenia stanu zagrożenia na kontynencie.

Nowe przepisy pozwolą uniknąć kryzysów, jakie miały nie tak dawno miejsce w związku z wybuchem epidemii zakażeń bakterią E coli, koronowirusem czy wirusem grypy H1N1.

Dostęp do szczepionek będzie powszechniejszy i bardziej sprawiedliwy, a to dzięki wspólnie negocjowanym, korzystnym i konkurencyjnym cenom. Wspólne występowanie wobec firm farmaceutycznych jest niezwykle istotne zwłaszcza dla mniejszych państw członkowskich, które podczas wybuchu niedawnych epidemii nie mogły sobie pozwolić na zapłacenie wygórowanych cen szczepionek.

Podczas epidemii zakażeń wirusem grypy H1N1 w 2009 r. kraje unijne dosłownie rywalizowały ze sobą, żeby zdobyć szczepionki, dostępne jedynie w ograniczonych ilościach.
Wprowadzona zostanie możliwość ogłoszenia stanu nadzwyczajnego zagrożenia dla zdrowia na terenie UE. Tego rodzaju „alarm” pozwoli na szybszą autoryzację nowych leków – do tej pory prawodawstwo nakazywało Unii Europejskiej czekać, aż Światowa Organizacja Zdrowia ogłosi międzynarodowe zagrożenie na wszystkich kontynentach.

Ponieważ ostatnie epidemie spowodowane były mutacjami ptasich i świńskich wirusów, postanowiono również usprawnić współdziałanie sektora zdrowia publicznego i służb weterynaryjnych. oprac. if