PE zmienił Ramową Dyrektywę Wodną (WFD) oraz jej dyrektywę "córkę", regulującą środowiskowe normy jakości.

Do listy priorytetowych, regularnie kontrolowanych substancji, stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego, szczególnie dla wód powierzchniowych, zostało dopisanych 12 związków chemicznych. Zostanie utworzona „przejściowa” lista, na której znajdą się substancje, jakie należy poddać obserwacji ze względu na ich potencjalną szkodliwość. Po raz pierwszy pojawią się na niej trzy produkty lecznicze – popularny lek przeciwbólowy Diclofenac oraz środki hormonalne: 17alphaethinylestradiol, 17beta-estradiol.

Normy jakości wyznaczające maksymalne, dopuszczalne stężenie w wodzie umieszczonych na liście substancji, zostaną wprowadzone w 2018 r. (do tego roku państwa członkowskie są zobowiązane dostarczyć Komisji Europejskiej informację o programach monitorujących oraz planowanych środków zapobiegawczych), co oznacza, że ograniczenie ich stężenia w wodzie powinno nastąpić do 2027 r. Zmienione normy jakości środowiska dla tych substancji powinny zostać włączone do istniejących planów gospodarowania wodami już za dwa lata.

Normy EQS (Environmental quality standards) określają maksymalne stężenie substancji zanieczyszczającej w wodzie, osadach oraz we florze i faunie. Normy te powinny być zachowane przez państwa członkowskie w ramach planów gospodarowania wodami. oprac. if