Pochodzący z Dęblina dr inż. mechanik po Politechnice Warszawskiej, dyrektor Centrum Nowych Technologii w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, konstruktor elementów śmigłowców oraz elementów samolotów turbośmigłowych produkowanych w Polsce. W latach 2006-2010 członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Członek American Helicopter Society International oraz stały przedstawiciel Instytutu Lotnictwa w ARG EREA. Absolwent studiów menedżerskich na UW.

Po studiach na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, specjalność konstrukcja śmigłowców, w 1980 r. wyjechał do Świdnika, gdzie w WSK „PZL-Świdnik”, w Biurze Konstrukcyjnym Śmigłowców Lekkich pracował pod kierunkiem głównego konstruktora.

W 1981 r. rozpoczął pracę w Instytucie Lotnictwa w Warszawie na stanowisku asystenta w Zakładzie Podwozi Lotniczych. Służbę wojskową odbył w Dęblinie. W 1983 r. wrócił do pracy w Instytucie, gdzie powierzono mu funkcję konstruktora prowadzącego podwozie do śmigłowca W-3 „SOKÓŁ”. Podwozie to doprowadził do wdrożenia do produkcji w WSK „PZL- Świdnik”.

W latach1988-1989 został oddelegowany do Kuwejtu, w roli konsultanta konstrukcji stalowych i kompozytowych w firmie Khalid Ali Al-Kharafi & Bros CO.

Po powrocie do Instytutu był konstruktorem prowadzącym podwozie do samolotu turbośmigłowego do szkolenia pilotów wojskowych PZL-130TB/TC „ORLIK” o masie startowej 2700 kg. Objął także nadzorem konstruktorskim wykonawstwo prototypów, a później kolejnych serii informacyjnych (w sumie 50 samolotów).

Po blisko 20 latach, 50 tych samolotów eksploatowanych jest przez Siły Powietrzne RP, ponadto nadal pracuje 150 podwozi przednich i głównych. Pod jego kierunkiem powstało wiele konstrukcji lotniczych
pochłaniających energię.
Zespół, którym kierował, zaprojektował i przebadał m.in. kompletne systemy podwoziowe do takich samolotów i śmigłowców, jak: PZL-130TB/TC ORLIK, I-22 IRYDA, śmigłowiec IS-2, samolot I-23 Manager, samolot M-28 Skytruck , samolot M28B BRYZA, holownik szybowców GNIADY, samolot ORKA.

hp