Geolog z Bolesławca po Uniwersytecie Wrocławskim, ceniony menedżer polskiego przemysłu miedziowego. Obecnie prezes Zarządu spółki ZANAM KGHM Polska Miedź, wcześniej przez ponad rok pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź SA w Lubinie. Z inżynierami ze spółki ZANAM odebrała Tytuł „Mistrz Techniki 2013 Zagłębia Miedziowego” za zaprojektowanie i skonstruowanie nowoczesnej koparki do odbioru podziemnego urobku. Największe doświadczenie menedżerskie ma jednak w zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi. Pod jej kierownictwem rozpoczęto i zrealizowano wiele inwestycji, dzięki którym KGHM Polska Miedź SA jest jedną z najnowocześniejszych na świcie firm wydobywających i odzyskujących miedź oraz inne metale kolorowe. 

Mgr Dorota Włoch kierowała „miedziowymi inwestycjami”, pracując na stanowiskach dyrektora Departamentu Inwestycji w Biurze Zarządu (lata 2002-2010) oraz Dyrektora Naczelnego ds. Inwestycji i Rozwoju (2010- 2012). Najważniejsze projekty inwestycyjne z tamtych lat to m.in.:  budowa szybu SW4 o głębokości 1200 m, z całą infrastrukturą powierzchniową (2004-2013), rozpoczęcie realizacji programu zagospodarowania nowego złoża Głogów Głęboki Przemysłowy (2006 r.) W latach 2008- 2010 przygotowała rozpoczęcie modernizacji Pirometalurgii. Obecnie prowadzona jest budowa huty miedzi w nowej technologii pieca zawiesinowego (koszt  ok. 3 mld  zł). W tym samym czasie rozpoczęto budowę szybu GG1, (planowana głębokość 1300 m), a w 2013 r. oddano do eksploatacji elektrociepłownię gazową o mocy 45 MW w Polkowicach, oddanie do eksploatacji drugiej o tej samej mocy w Głogowie planowane jest na początek 2014 r.

Mgr Dorota Włoch po ukończeniu Wydziału Geologii na Uniwersytecie Wrocławskim (1993 r.) podwyższała swoje kwalifikacje w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (mgr zarządzania 1997 r.), The Georg Washington University oraz warszawskiej SGH (międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej).
HP