Inżynier budownictwa po Politechnice Gdańskiej, dr nauk ekonomicznych, menedżer opieki zdrowotnej z Olsztyna, lider wdrażania standardów jakościowych w tej branży, inicjator i organizator wielu działań prozdrowotnych zapobiegających groźnym chorobom. Od 2004 r. Jest dyrektorem Szpitala SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, który w 2010 r. został Laureatem XVI edycji Konkursu „Polskiej Nagrody Jakości” w kategorii „Organizacje Publiczne- opieka zdrowotna”, a sam dyrektor odebrał dyplom i statuetkę „Znakomitego Przywódcy”. Ponadto szpital, którym zarządza dwukrotnie (2009 i 2010 r.) wygrał ogólnopolski ranking Rzeczpospolitej „Bezpieczny szpital”, a w kilku zajął czołowe miejsce. Dokonania inż. Chełchowskiego zostały docenione zarówno w regionie – Nagroda „Osobowość Roku Warmii i Mazur 2009”, na szczeblu kilku resortów (medale: „Za zasługi dla obronności kraju”, „Za zasługi dla Policji”, „Za zasługi w pracy penitencjarnej”) jak i centralnie –„Srebrny Krzyż Zasługi”- Prezydenta RP.

Dr inż. Janusz Chełchowski prowadził i nadal prowadzi zajęcia dydaktyczne w kilku publicznych uczelniach regionu oraz pełni odpowiedzialne funkcje w firmach związanych ze służbą zdrowia m.in. przewodniczy Radzie Nadzorczej NZOZ MEDICA Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA.

Obecny Laureat wielu nagród i wyróżnień rozpoczynał swoją edukację w Technikum Budowlanym w Gdańsku, a w 1986 r. ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Gdańskiej. Do 1991 r. był kierownikiem budowy w Warmińskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, a w latach 2001- 2003 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Holdingu Przedsiębiorstwa Budowlanego SA w Olsztynie. Stopniowo – najpierw jako dyrektor ds. ekonomiczno- finansowych - przechodził do pracy w olsztyńskim szpitalu MSW, by w 2004 r. zostać jego dyrektorem. W międzyczasie zapoznał się z funkcjonowaniem i organizacją opieki zdrowotnej w kilku krajach (m.in. USA, Ukraina, Rosja) oraz uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W tym roku otworzył przewód habilitacyjny.

hp