Młody inżynier technolog żywności z Warszawy, absolwent SGGW, ceniony w międzynarodowym koncernie mleczarskim DANONE, nadzorujący skomplikowane procesy modernizacyjne w zakładach firmy rozsianych po świecie. Pracował w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i w Chinach. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. industrializacji w Grupie Firm Danone – Unimilk w Rosji.

Największą satysfakcję daje mu realizacja projektów modernizacyjnych i modyfikujących procesy technologiczne, a także linii pakujących, bez wyłączania zakładów z produkcji. Dzięki takim rozwiązaniom fabryki kontynuowały produkcję, a jednocześnie pojawiały się efekty wprowadzanych zmian: nowa biała masa jogurtowa lub mleczna oraz różne produkty w zupełnie nowych opakowaniach. Właśnie opakowaniami inż. Chyłek zajmował się od początku swojej kariery zawodowej.

Mgr inż. Radosław Eugeniusz Chyłek ukończył w 1998 r. Wydział Technologii Żywności SGGW, specjalizując się w inżynierii i maszynoznawstwie przemysłu spożywczego. Jego praca dyplomowa dotycząca systemów obrotu opakowaniami dla rynków hurtowych i giełd płodów rolnych oraz artykułów spożywczych, miała wymiar praktyczny i wiązała się z wykonaną analizą obrotu opakowaniami dla Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego. Był współautorem opracowania: „Harmonizacja do wymogów Unii Europejskiej polskiego systemu obrotu opakowaniami dla rynku hurtowego płodów rolnych i artykułów spożywczych z uwzględnieniem warunków ochrony środowiska” (projekt PHARE, 1998 r.). 

Jeszcze przed ukończeniem studiów Radosław Chyłek przez pół roku zajmował się promocją w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. W 1999 r. został zatrudniony w spółce Kamis-Przyprawy Polska, na stanowisku specjalisty ds. inwestycji. Od maja 2000 r. jest związany z firmą Danone. Rozpoczynał od inżyniera ds. inwestycji, by dojść do obecnie zajmowanego dyrektorskiego stanowiska. W 2000 r. ukończył menedżerskie studia podyplomowe na SGH. hp.