Aktualna pozycja: Start Artykuły z Przeglądu Technicznego

Lista archiwalnych numerów Przeglądu Technicznego

Archiwum numerów z okresu do marca 2010 roku.

Inżynier mechanik po Politechnice Warszawskiej, naukowiec, dydaktyk, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, kierownik Katedry Technologii Mechanicznej i Metrologii na tej uczelni.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak jest od 1972 r. związany z Politechniką Świętokrzyską, pracował także w Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu i Uniwersytecie Żylińskim, a także w Instytucie Łożysk Tocznych w Brnie. Doktor honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, Uniwersytetu Żylińskiego, Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie i Uniwersytetu Sumskiego. Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN oraz Komitetu Budowy Maszyn PAN. Od 1997 r. jest profesorem wizytującym w Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu. Kierował ośmioma projektami w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Studiów Uniwersyteckich CEEPUS. W 2010 r. otrzymał z rąk Premiera RP pierwszą nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne. Współautor lub autor 10 patentów i 120 publikacji. Opracowane przez jego zespół systemy pomiarowe zostały wdrożone w wielu zakładach przemysłowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Od 2012 r. redaktor naczelny czasopisma „Mechanik”. Również od 2012 r. wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Przewodniczący VI Krajowego Kongresu Metrologii zorganizowanego w 2013 r. w Politechnice Świętokrzyskiej oraz przewodniczący 11th International Symposium on Measurement and Quality Control zorganizowanego w 2013 r. przez Politechnikę Świętokrzyską we współpracy z Politechniką Krakowską i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej. Absolwent Collegium Gostomianum w Sandomierzu i Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora uzyskał w 1977 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Świętokrzyskiej, a stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie w Żylinie (Słowacja). Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1997 r. na Słowacji, a w 1999 r. w Polsce. W latach 2002-2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej.

jk.

 

Młody inżynier mechanik z Krakowa (rocznik 1984), absolwent AGH, kierownik Biura Konstrukcyjnego i zastępca Głównego Technologa w Fabryce Narzędzi „Kuźnia” Sułkowice SA, należącej do doświadczonego menedżera Bogumiła Banasia. Z F.N. KUŹNIA S.A. związał się w 2009 r. Doświadczenie zdobyte podczas studiów – odbył praktyki w biurach konstrukcyjno-technologicznych, był na stypendium DAAD w Niemczech – pozwoliło mu na rozpoczęcie pracy na stanowisku konstruktora-technologa. Szczególnie przydatna okazała się wiedza zdobyta w trakcie pisania pracy magisterskiej w ZKM Stalowa Wola.

Mgr inż. Piotr Kozłowski jest bardzo ceniony zwłaszcza za wykorzystanie nowoczesnych systemów komputerowych w planowaniu i projektowaniu procesów technologicznych. Umiejętność wykorzystania programów typu CAD (PTC Creo) pozwala mu na szybkie projektowanie narzędzi kuźniczych. W celu ograniczenia kosztów wdrażania nowych uruchomień, wykorzystuje wirtualnie wykonane narzędzia kuźnicze w symulacjach procesów przeróbki plastycznej. Bardzo dobra znajomość programu QForm, wykorzystującego metodę elementów skończonych (MES), oraz kilkuletnie doświadczenie technologa pozwala mu na obiektywną interpretację uzyskanych wyników i szybkie wprowadzanie zmian umożliwiających optymalizację projektowanego procesu. Dzięki wykorzystaniu programów numerycznych udało się mu m.in. zaprojektować proces kucia matrycowego półosi, której wykonanie wymagało dotychczas kilkuzabiegowego procesu kucia na prasie.

Od stycznia 2013 r. F.N. Kuźnia S.A. ma wdrożony system ISO/TS 16949, wiąże się z tym dodatkowa odpowiedzialność, jako konstruktora wyrobów dla motoryzacji (jest odpowiedzialny za wdrożenie do produkcji odkuwki wykorzystywanej w samochodach SCANIA), a także – jako auditora Systemu Zarządzania Jakością ISO/TS 16949. Uczestniczy również w projekcie robotyzacji procesu toczenia na nowo zakupionych tokarkach firmy MAZAK, z wykorzystaniem sześcioosiowego robota firmy FANUC. Podwyższa kwalifikacje na studiach podyplomowych z zakresu Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Technologicznych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. H.P.