Aktualna pozycja: Start Artykuły z Przeglądu Technicznego

Lista archiwalnych numerów Przeglądu Technicznego

Archiwum numerów z okresu do marca 2010 roku.

Dr inż. mechanik, ukończył Politechnikę Rzeszowską – Wydział Mechaniczny i Politechnikę Warszawską – Wydział Mechaniki Energetyki i Lotnictwa. Na Politechnice Wrocławskiej, w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W dorobku ma ponad 50 publikacji z dziedziny konstrukcji maszyn budowlanych, wojskowej problematyki technicznej, zarządzania i organizacji grup kapitałowych oraz przedsiębiorstw.

Od 30 lat sprawuje wysokie funkcje kierownicze w gospodarce. Od początku związany był ze spółkami Skarbu Państwa. Był m.in. członkiem Rady Naukowej, później dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Stalowej Woli, członkiem Zarządu, następnie prezesem Zarządu Huty Salowa Wola, doradcą Zarządu Grupy Kapitałowej Bumar, członkiem Rady Zarządzającej ds. Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Przewodniczącym Związku Pracodawców Przemysłu Zbrojeniowego, członkiem Kapituły Związku Przemysłu Handlu i Finansów.

Od 2004 r. sprawuje funkcję prezesa Zarządu Bumar PCO S.A. Za jego prezesury Spółka stała się jedną z najbardziej innowacyjnych w Polsce. 21 listopada 2012 r. został powołany na stanowisko prezesa Zarządu Bumar Elektronika. Opracował i wdrożył plan naprawczy dla Spółki. Odpowiada za dwa najważniejsze programy modernizacji Polskich Sił Zbrojnych: ZISW Tytan oraz Obrona Przeciwlotnicza.

Od 2008 r. jako przewodniczący Rady Nadzorczej HSW S.A., reprezentując Skarb Państwa, przyczynił się do rozwoju i dalszej poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryki Broni "Łucznik" Radom Sp. z o.o. zainicjował, rozpoczął i nadzoruje budowę nowej fabryki. W 2012 r. przyjął zaproszenie Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz do udziału w Radzie Polityki ds. Innowacji.

Dr. inż. Ryszard Kardasz jest członkiem i aktywnym uczestnikiem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Był wiceprzewodniczącym Fundacji na Rzecz Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, przewodniczącym Rady Programowej Podkarpackiego Klubu Biznesu, członkiem Rady Programowej „Przeglądu Mechanicznego”. mw

 

Doktor nauk chemicznych, praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (1995). Od 1998r pracuje w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA (PGNiG SA) w Oddziale Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze (O/CLPB), od 1998 do 2008 jako kierownik Pracowni Pomiarów Fizykochemicznych, a od 2008r. Dyrektor Oddziału.

W latach 1998-2000, dr Grzegorz Rosłonek, jako kierownik ds. Jakości, wdrażał w Oddziale CLPB PGNiG SA System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 17025, uwieńczony uzyskaniem certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratoriów pomiarowych – nr cert. AP 017 (1999), oraz dla laboratoriów badawczych – nr cert. AB 278 (2000). Od 2009 Laboratorium CLPB PGNiG SA jest jednostką notyfikowaną w UE, nr certyfikatu 2148, w zakresie badania gazomierzy i przeliczników do gazu. 

Dr Grzegorz Rosłonek po studiach na Uniwersytecie Warszawskim pracował przez 6 lat w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Zajmował się głównie właściwościami katalitycznymi kompleksów supramolekularnych. Uwieńczył obroną pracy doktorskiej i półrocznym stażem na Uniwersytecie Pavia we Włoszech. W latach 1995-1997 był pracownikiem Instytutu Chemii Przemysłowej badając możliwości syntezy hydroksyloaminy, jako komponentu do produkcji kaprolaktamu. Prace uwieńczone zgłoszeniem patentowym. Od początku 1998 r. w PGNiG SA O/CLPB. Pracując w przemyśle gazu ziemnego Grzegorz Rosłonek opracowywał i wdrażał metody nadzoru analitycznego procesowych chromatografów gazowych do oceny jakości paliw gazowych na potrzeby rozliczeniowe, w tym także gazów sprężonych i skroplonych. Jest prekursorem wdrażania tzw. analizatorów korelacyjnych do kontroli jakości gazów ziemnych, a także twórcą wynalazku i współautorem prac, włącznie ze stworzonym przez siebie zespołem, dotyczącego przeciwdziałania żelowania THT jako nawaniacza do gazu w polskich warunkach klimatycznych.

Uczestniczy w przygotowaniu norm dla gazownictwa, współpracuje z PKN, uczelniami technicznymi oraz organizuje praktyki dla uczniów i studentów.

hp.