Aktualna pozycja: Start Artykuły z Przeglądu Technicznego

Lista archiwalnych numerów Przeglądu Technicznego

Archiwum numerów z okresu do marca 2010 roku.

Jest rodowitym krakowianinem. Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Krakowskiej w 1974 r. Po stażu został kierownikiem budowy kanalizacji dla miasta Bochni. Później kierował budowami Walcowni Drobna w Ostrowcu Świętokrzyskim, następnie zaś pracował na budowie Huty Katowice, m.in w Budostalu, najlepszej wówczas firmie budowlanej w Polsce.

W 1979 r. wyjechał turystycznie do Austrii. W 1986 r. po dwóch latach studiów na Politechnice Wiedeńskiej na Wydziale Budownictwa nostryfikował polski dyplom i uzyskał tytuł Diplom Ingenieur fuer Bauwesen.

Pracując w budownictwie, przystąpił w 1997 r. do egzaminów zawodowych i uzyskał tytuł Baumeister, który nadaje uprawnienia projektowe, budowlane, wykonawcze i konstrukcyjne. W Austrii tego rodzaju uprawnieniami legitymuje się zaledwie 3 tys. inżynierów, którzy mogą być też rzeczoznawcami sądowymi.

Od 1988 r. prowadzi własną firmę budowlaną, która w krótkim czasie zyskała wysoką renomę i zdobyła powodzenie na rynku, gdyż – jak mówi inż. Buczak – dba o rzetelność, terminowość i najwyższy poziom jakości. Firma specjalizuje się w renowacji zabytków i w modernizacji starego centrum Wiednia. Jest to jedna z najtrudniejszych specjalności ze względu na bardzo wysokie wymagania i wagę, jaką przykłada się w Austrii do takich projektów. Józef Buczak od wielu lat przebywa w Austrii, w tym czasie zaobserwował diametralną zmianę opinii o Polakach i polskich pracownikach. Początkowo nie byli postrzegani zbyt pozytywnie, dziś stanowią mocny element na rynku pracy w tym kraju i są doceniani za dobrą, odpowiedzialną i rzetelną pracę. Również opinia o Polonii, jako zorganizowanym środowisku, znacznie się poprawiła. Józef Buczak aktywnie działa w stowarzyszeniach inżynierskich Polaków w Austrii. Jest prezesem Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii.

jaz

 

Inżynier górnik po AGH, technik mechanik z Łęcznej na Lubelszczyźnie, samorządowiec. Od 2002 r. pełni funkcje burmistrza gminy Łęczna. Wcześniej 25 lat przepracował w kopalniach węgla kamiennego na stanowiskach górniczych i menedżerskich. Uchodzi za jednego z głównych współtwórców zmian technicznych i technologicznych w KWK „Bogdanka”, które przyczyniły się do tego, że jest ona obecnie najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce. Przygotował też, jako dyrektor ds. inwestycji, zwiększenie jej możliwości wydobywczych na Polu Stefanów. Posiada stopień Generalnego Dyrektora Górniczego.

Mgr inż. Teodor Kosiarski po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Świdniku wybrał studia górnicze na AGH w Krakowie, ponieważ w okolicy jego miejsca urodzenia (niedaleko Łęcznej) powstawało nowe zagłębie węglowe. Jednak gdy ukończył studia w 1980 r., kopalni nie było, dlatego podjął pracę w Kopalni „Generał Zawadzki” w Dąbrowie Górniczej. Szybko awansował, a kierowany przez niego wydział uchodził za jeden z najlepszych. W 1985 r., gdy z przyczyn losowych wrócił w rodzinne strony w Kopalni „Bogdanka”, musiał wszystkie uprawnienia górnicze zdobywać od nowa, chociaż firma nie była nowoczesna. Kiedy w 1990 r. został przez ówczesnego prezesa Stanisława Stachowicza włączony - w roli dyrektora technicznego - do Zarządu „Bogdanki”, kopalnia zajmowała ostatnie miejsce w górniczych rankingach. Po pięciu latach wspólnej pracy była już pod wieloma względami na jednym z trzech pierwszych miejsc, a z czasem, gdy inne kopalnie zamykano, rozpoczęła przygotowania do zagospodarowania nowego Pola Stefanów.

W 2002 r. – po uzyskaniu górniczych uprawnień emerytalnych – Teodor Kosiarski wziął udział w wyborach na stanowisko burmistrza Łęcznej. Od tamtych, trudnych wyborów wygrywa kolejne i rozwija miasto Łęczna oraz jego okolice. Szczególnie dba o oświatę oraz infrastrukturę. Na jej rozwój udało mu się pozyskać wiele środków z funduszy unijnych. W tej dziedzinie gmina Łęczna należy do czołówki krajowej. H.P.