Aktualna pozycja: Start Artykuły z Przeglądu Technicznego

Lista archiwalnych numerów Przeglądu Technicznego

Archiwum numerów z okresu do marca 2010 roku.

Inż. mechanik, absolwent Politechniki Warszawskiej, dr n. t. Od początku swojej działalności zawodowej (1979) związany z Instytutem Lotnictwa w Warszawie. Pasjonat techniki modelarskiej.

Dr inż. Wiesław Krzymień pochodzi z Poznania, ale studia odbył na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW, tu też uzyskał stopień doktora.

Od 1981r. zajmuje się badaniami, pomiarami drgań oraz obliczeniami właściwości dynamicznych konstrukcji, szczególnie lotniczych. Był wykonawcą lub współwykonawcą badań rezonansowych prawie wszystkich certyfikowanych konstrukcji lotniczych, jakie powstały w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce. Autor 25 publikacji, ma na koncie patent oraz wniosek racjonalizatorski. Był także głównym wykonawcą 2 projektów współfinansowanych przez UE, a także kierownikiem projektu nowego wiatrakowca realizowanego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Współpracował z Politechniką Poznańską w ramach projektu "Era Inżyniera", prowadząc wykłady z zakresu badań aeroelastyczności. Dwa lata (1992-94) pracował tam w polsko- niemieckiej firmie “Jenoptik- Merazet”.

Ukończył specjalistyczne szkolenia w zakresie oprogramowania inżynierskiego oraz bezpieczeństwa informacji. W latach 90. w Instytucie Lotnictwa stworzył podstawy zarządzalnej sieci informatycznej wraz z oprogramowaniem inżynierskim.

W 1997r. uzyskał tytuł Euroinżyniera FEANI, a jako rzeczoznawca SIMP w zakresie wytrzymałości konstrukcji, jest autorem kilkunastu ekspertyz.

Będąc wiązanym od wielu lat ze środowiskiem modelarstwa lotniczego Aeroklubu RP uczestniczył w organizacji mistrzostw Europy i Świata odbywających się w Polsce w różnych konkurencjach wg CIAM FAI.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Polskiego Stowarzyszenia Wiropłatowego, posiada odznaczenia honorowe SIMP, NOT i Aeroklubu RP.

hp