Aktualna pozycja: Start Artykuły z Przeglądu Technicznego

Lista archiwalnych numerów Przeglądu Technicznego

Archiwum numerów z okresu do marca 2010 roku.

Związany za spółką Fiat Auto Poland SA inżynier dwóch specjalności, absolwent dwóch politechnik pracujący na kierowniczych stanowiskach. Ukończył Wydział Mechaniczny – kierunek Automatyka i Robotyka na Politechnice Krakowskiej (1995 r.) oraz studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania na Politechnice Śląskiej. Obydwie specjalności wykorzystuje w swojej pracy – obecnie na stanowisku kierownika Jednostki Produkcyjnej Montaż w tyskim Zakładzie Fiat Auto Poland SA. Zakład ten od kilku lat uchodzi za najlepszy (wygrał kilka rankingów) w całym koncernie Fiata, a produkowane w nim modele należą do aut najbardziej niezawodnych w swojej kategorii.

Mgr inż. Andrzej Tokarz w latach 2010-2012 był koordynatorem uruchomienia nowego samochodu Lancia Ypsilon. Odpowiadał także za terminowe wprowadzenie zmian w produkowanych w Tychach samochodach: 600, 500, Panda, Ford Ka oraz koordynował uruchomienia nowych wersji: 500 Abarth, 500 Cabrio, Abarth Cabrio, 500 Black Jack i Tributo Ferrari.

W tyskim zakładzie rozpoczynał pracę w sierpniu 1995 r. na stanowisku technologa. Zdobyte przygotowanie politechniczne (automatyka - robotyka) wykorzystywał, zajmując się m.in. programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie oraz tworzeniem oprogramowania CAD/CAM. Koordynował także metodologię procesu tłoczenia oraz metodologię procesu oprzyrządowania.

Po rocznej pracy na stanowisku specjalisty technologa, w 1999 r. został kierownikiem Zespołu Technologicznego, który odpowiadał m.in. za jakość procesu i jakość wyrobu.
W latach 2006 - 2010 pełnił funkcję specjalisty Six Sigma jako Black Belt, będąc m.in. wiodącym specjalistą od poprawy procesu/wyrobu oraz prowadząc projekty zmierzające do poprawy wskaźników jakościowych i ochrony środowiska.

Obecnie zarządza montażem samochodów Fiat 500, Lancia Y oraz Ford Ka, a wśród załogi cieszy się uznaniem jako manager wykazujący wiele troski o rozwój podległych pracowników oraz podnoszenie kwalifikacji całego zespołu.

hp

 

Dipl. –Ing. Architekt, po ukończeniu Technikum Budowlanego w Łodzi i podjęciu pracy w biurze projektowym PROSAN wyjechał w 1981r do Niemiec. Tu kontynuuje karierę zawodową. W latach 1985-91 ukończył studia architektoniczne w Dusseldorfie na Peter Behrens School of Architecture. Podjął pracę kolejno w renomowanych biurach architektonicznych Fuhrman & Partner, Koerschgen & Partner oraz Thiede – Messthaler Kloesges Architekten BDA. Uzyskał tytuł Dipl.-Ing Architekt. Od 1996r prowadzi własne biuro architektoniczne w Dusseldorfie. Zatrudnia w nim inżynierów-architektów – absolwentów miejscowych uczelni. Polskich architektów w Niemczech nie brakuje, ale ich celem i marzeniem jest z reguły zatrudnienie w największych zespołach, liczących tu nawet 300 projektantów. Biuro Jerzego Kusaka wykonało szereg ciekawych projektów, które zrealizowano: willę Moussavi w Erkrath, wielorodzinny obiekt mieszkalny z przedszkolem, klubem młodzieżowym i dwupoziomowym garażem w Dusseldorfie, hale produkcyjne firmy Henkel, trakt administracyjny wraz z praktykami lekarskimi przy szpitalu Maria-Josef Hospital w Greven, dzienną klinikę psychiatryczną przy szpitalu St. Antonius- Krankenhaus w Bottrop. Jego projekt nowego dworca kolejowego w Herdecke w Północnej Nadrenii-Westfalii uzyskał nagrodę w konkursie międzynarodowym. Jest członkiem VDI – największego niemieckiego związku inżynierów.

Od 2005r jest prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Niemczech, co – jak mówi- wynika z faktu, że właśnie inżynierowie budowlani i architekci polscy są najbardziej czynni w niemieckich środowiskach technicznych. Ruch stowarzyszeniowy polskich inżynierów został w okresie wojny całkowicie zniszczony i odrodził się dopiero po 1989r. Dziś chodzi głównie o to, by inżynierowie polscy, szczególnie absolwenci uczelni w kraju, szukający zatrudnienia na rynku niemieckim napotykali mniej przeszkód na drodze kariery zawodowej za granicą, a później mogli wracać ze znakomitymi doświadczeniami do kraju. To jedno z ważniejszych zadań SIP w Niemczech.

jaz.