Aktualna pozycja: Start Artykuły z Przeglądu Technicznego

Lista archiwalnych numerów Przeglądu Technicznego

Archiwum numerów z okresu do marca 2010 roku.

Inżynier metalurg, mgr inżynier zarządzania i inżynierii produkcji po Politechnice Śląskiej, prezes Zarządu Zakładów Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach, firmy z bogatą – sięgającą ponad 100 lat historią, która od rynkowych przemian należy do grona jednostek zaangażowanych we wdrażanie europejskich i światowych norm jakości, jednostki notyfikowanej w UE w zakresie dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej, budowlanej oraz kompatybilności elektromagnetycznej. 

Mgr inż. Edward Makieła z Zakładami ZETOM związany jest od 1984 roku. Początkowo pracował w laboratoriach oraz placówkach hutniczych. Następnie w inspekcji, która często na zlecenie ministerstwa pomagała rozwiązywać problemy jakościowe w zakładach przemysłowych. Uczestniczył m.in. w ocenie zgodności i odbiorach silników małej mocy w sosnowieckiej Silmie, wagonów tramwajowych w chorzowskim Konstalu, łożysk tocznych i ślizgowych w wielu fabrykach krajowych i zagranicznych. Zajmował się procesami certyfikacji, począwszy od kwalifikacji jakości wyrobów, zezwoleń na znaki bezpieczeństwa poprzez certyfikaty upoważniające do oznaczania wyrobów znakiem „B”, a po wejściu Polski do Unii Europejskiej certyfikacją zgodności z dyrektywami UE. Przez wiele lat był kierownikiem zakładu certyfikacji, ściśle współpracując z zakładami przemysłu hutniczego, chemicznego, maszynowego, elektrotechnicznego. Jest autorem wielu publikacji dot. systemów oceny zgodności, europejskich dyrektyw oraz systemów zarządzania. W tym zakresie również prowadzi wykłady oraz osobiście organizował wiele kursów, seminariów oraz szkoleń warsztatowych.

Obecnie koncentruje się na działaniach związanych z rozwojem i rozszerzeniem uprawnień ZETOM-u m.in. w zakresie badań, certyfikacji wyrobów, zakładowej kontroli produkcji czy też wzorcowania przyrządów kontrolno-pomiarowych. Działania te mają na celu zacieśnienie współpracy głównie z hutnictwem, branżą maszynową, metalową, elektrotechniczną, oraz innymi branżami gdzie obowiązują dyrektywy UE.

hp

 

Naukowiec, działacz społeczny, inżynier mechanik, pedagog, organizator niepublicznego szkolnictwa wyższego związany z Płockiem. Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1982 r., a doktora habilitowanego nauk społecznych w 2002 r. (Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie). W 2004 r. Jarosławski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Federacja Rosyjska) nadał mu tytuł doktora nauk z zakresu pedagogiki.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew P. Kruszewski od ukończenia studiów do 2007 r. pracował jako nauczyciel akademicki w Politechnice Warszawskiej. Był m.in. kierownikiem Laboratorium Maszyn Rolniczych oraz zastępcą dyrektora Instytutu Mechaniki (filia w Płocku). Jest autorem opracowań z zakresu techniki urządzeń rolniczych, skryptów i przewodników metodycznych.

Od 20 lat jest prezesem Zarządu i dyrektorem generalnym Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor” w Płocku. W 1994 r. zainicjował utworzenie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, której przez wiele lat był kanclerzem, a obecnie pełni funkcję rektora. Inicjator wielu przedsięwzięć naukowo- dydaktycznych, podejmowanych wspólnie z Edynburg Telford College, Uniwersytetem Bałtyckim Uppsala, Institutem für Sozial und Kulturforschung Duisburg, Instytutem Oświaty Dorosłych Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu oraz Uniwersytetem w Jarosławiu, Katolickim Uniwersytetem w Rużomberoku (Słowacja), Akademią Obrony Narodowej w Warszawie i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego. Od 2003 r. jest członkiem Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk i drugą kadencję pełni funkcję jej przewodniczącego. Był też członkiem: Rady Głównej NOT oraz Komitetu Techniki Rolniczej PAN. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami (m.in. rektora Politechniki Warszawskiej), odznakami stowarzyszeń inżynierskich (m.in. SIMP), odznaczeniami państwowymi. Senator IV i V kadencji, poseł VI kadencji Sejmu RP.

mb