Aktualna pozycja: Start Artykuły z Przeglądu Technicznego

Lista archiwalnych numerów Przeglądu Technicznego

Archiwum numerów z okresu do marca 2010 roku.

Inżynier mechanizacji rolnictwa po Akademii Rolniczej w Poznaniu, menedżer spółdzielczości rolniczej, uzyskał tytuł Wzorowy Agroprzedsiębiorca 2012 w Konkursie czytelników miesięcznika AGRO. Zarządza, jako prezes, dwoma spółdzielczymi gospodarstwami rolnymi w Wielkopolsce. Od ponad 30 lat jest prezesem RSP Zdrowie w Izdebnie, a od 19 lat zarządza RSP w Lubosinie. Są to firmy wyspecjalizowane w produkcji zwierzęcej, nowocześnie zorganizowane – monitorowane, z certyfikatami gospodarstw demonstracyjnych.  Ponadto jest właścicielem ponad dwustuhektarowego gospodarstwa odkupionego od Agencji Nieruchomości Rolnych. Tu dominuje produkcja roślinna.

Jest cenionym menedżerem i działaczem samorządowym w województwie. Pełni funkcję prezydenta Loży Laureatów Nagrody Gospodarczej Wielkopolski, a od pięciu kadencji jest radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Mgr inż. Zbigniew Ajchler ukończył technikum mechanizacji rolnictwa, a następnie wydział o tej samej nazwie na poznańskiej AR. Staż zawodowy odbył w RSP Dąbrowa i na początku 1982 r. został zatrudniony, jako kierownik produkcji, w RSP Izdebno.  W tym samym roku został wybrany prezesem tej spółdzielni. Na prośbę członków odległej o 30 km RSP w Lubosinie, został w 1995 r. jej prezesem. Spółdzielnia była wówczas w bardzo trudnej sytuacji. Pod jego kierownictwem obie spółdzielnie, zatrudniające po ok. 20 osób, uzyskują bardzo dobre wyniki ekonomiczne. W minionym roku RSP „Zdrowie” wypracowała blisko 1 mln zł , a RSP w Lubosinie ponad 1,5 mln zł zysku netto. Zaliczane są do największych producentów prosiąt o światowych parametrach genetycznych. W Lubosinie jest ok. 740 loch, w Izdebnie ok. 470. Dostarczają na rynek odpowiednio 21 tys. oraz 13,5 tys. prosiąt, osiągających w okresie tuczu znakomite przyrosty – w ciągu doby ponad 1 kg. 

Za wyniki produkcyjne oraz działalność społeczną Zbigniew Ajchler został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, odznaczeniem „Za  Zasługi dla Rozwoju Województwa Wielkopolskiego”. hp

 

Dr inż. mechanik, absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej, pracowni Katedry Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej. Naukowiec współpracujący z przemysłem oraz z wieloma jednostkami zaplecza badawczo- rozwojowego na Śląsku. Dydaktyk uczestniczący w planowaniu zajęć studentów i opracowywaniu treści nauczania do przedmiotów, uczestnik programu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” (unijny program). Laureat Nagrody Rektora Politechniki Opolskiej na najlepszą pracę doktorską. Jest blisko ukończenia rozprawy habilitacyjnej.

Dr inż. Mariusz Rosiak ukończył najpierw Technikum Mechaniczne w Oleśnicy (1990 r.), a następnie studiował na dwóch kierunkach, dwóch opolskich uczelni. W 1995 r. ukończył Wydział Matematyczno, Fizyczno, Chemiczny Uniwersytetu Opolskiego (mgr mechanik) oraz Wydział Mechaniki Budowy Maszyn Politechniki Opolskiej (inż. budowy maszyn ). Będąc wyróżniającym się absolwentem tej drugiej uczelni rozpoczął pracę na Wydziale Mechanicznym. Równocześnie współpracował z wyspecjalizowanymi w materiałach porowatych i inżynierii powierzchni jednostkami Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, Instytutu Metali Nieżelaznych oraz Instytutu Metalurgii Żelaza. Uczestniczył w realizacji czterech grantów naukowych – w jednym przypadku kierował.

Po odbyciu studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej, w 2003 r. obronił z wyróżnieniem na Politechnice Opolskiej pracę doktorską, a następnie nawiązał bliską współpracę z kilkoma zakładami produkcyjnymi ( m.in. JT Trade oraz Dimat ZBA). Doradzał w rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych lub był w roli wprowadzającego innowacje. W swoich pracach badawczo- rozwojowych poszukuje nowych możliwości technologicznych wytwarzania elementów maszyn ze spieków. W celu doskonalenia współpracy z przemysłem ukończył Wrocławską Akademię Transferu Technologii. Był stypendystą unijnego programu AKROPOL realizowanego przez Politechnikę Opolską. hp