Przegląd Techniczny jest jednym z najstarszych w Europie czasopism publicystycznych o tematyce ogólnotechnicznej. Od 1866 r. stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń między środowiskiem technicznym, a innymi grupami zawodowymi. Pismo nasze adresowane jest do inżynierów, techników, studentów politechnik i ludzi innych zawodów interesujących się przemianami gospodarczymi i społecznymi wywołanymi przez technikę. Czytelnicy Przeglądu Technicznego w 50% to ludzie kierujący firmami, instytutami naukowymi, 75% ma wyższe wykształcenie, 85% to czytelnicy między 25 a 45 rokiem życia, zawodowo zajmujący się nowoczesną techniką.

Dwutygodnik Federacji SNT NOT

ul. T. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

fax: 22 651 00 68

Adres do korespondencji:

00-950 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, skr. poczt. 1004
REDAKTOR NACZELNY

Ewa Mańkiewicz-Cudny - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

Krzysztof Kazimierczak - tel. 22 336 14 61,

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

REDAKTOR GRAFICZNO-TECHNICZNY

Elżbieta Maszer - tel. 22 336 14 67,

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

PUBLICYŚCI
  • Anna Bielska
  • Jerzy Bojanowicz - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Irena Fober - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Zygmunt Jazukiewicz
  • Henryk Piekut - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
REDAKTOR GRAFICZNY

Waldemar Rukść

DZIAŁ REKLAMY I MARKETINGU

Zenobia Basiewicz - tel. 22 336 14 62,

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

WYDAWCA

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 1004
Tel.: (22) 818 09 18, (22) 8818 98 32, fax: (22) 619 21 87
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydizał Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000069968
NIP 524-030-35-01
Kapitał zakładowy 752 361,80 zł
www.sigma-not.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

PREZES

dr Andrzej Kusyk - tel.: (22) 818 09 18