GOSPODARKA

Biały certyfikat

Na początku 2010 r. weszła w życie ustawa nakazująca firmom sprzedającym energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło odbiorcom końcowym posiadanie tzw.białych certyfikatów. Mówiąc w dużym uproszczeniu są to mechanizmy służącedo pozyskiwania, umarzania i obrotu świadectwami, które potwierdzają przeprowadzenie działań energooszczędnych.

Oprac.: Paweł Wiśniewski

Kto nie lubi „smart grid”?

Pojęcia „smart grid” i „smart metering” pojawiły się w Polsce nagle i padają z wielu ust. Jak to często bywa, również w przypadku „sieci inteligentnych” i „inteligentnego pomiaru” inspiracją są tu dyrektywy unijne. Operatorzy na razie zastanawiająsię, ile trzeba będzie wydać na te „smarty”.Czy rząd i klient wymuszą skutecznie inwestycje oszczędnościowe? Kto je ostatecznie sfinansuje?

Zygmunt Jazukiewicz

Inwestycje w korytarze

Z inż. Janem Anyszem, prezesem Towarzystwa Rozwoju Infrastruktury PROLINEA, członkiem Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., rozmawia Henryk Piekut.

Reaktor największej mocy

Coraz bliższy termin rozpoczęcia realizacji programu energetyki jądrowej w Polsce wzbudza zainteresowanie środowisk naukowo-technicznych oraz przemysłu i biznesu kwestiami związanymi z technologiami nuklearnymi. Dlatego przedstawiamy sukcesywnie najważniejsze zagadnienia dotyczące energetyki jądrowej oraz stosowane obecnie najnowsze rozwiązania technologiczne dla różnego typu reaktorów. Pierwszy artykuł z tego cyklu opublikowaliśmy w „PT” 10/2011.

Marek Bielski

Słuszne weto ministra

Na unijnej radzie ministrów ochrony środowiska (Luksemburg, 21 czerwca) zapadły ostatnie decyzje przed objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Ministrowie podjęli kwestie dotyczące m.in. bioróżnorodności, klimatu i GMO. Polska nie podzieliła wspólnego stanowiska w sprawie mapy drogowej dotyczącej przejścia UE na wyższy cel redukcji emisji.

Jerzy Bojanowicz

Nogi innowacyjności (2)

Innowacja ma „dwie nogi”. Jedna stoi w sferze badawczo-rozwojowej, a druga w sferze gospodarki. Publikujemy drugą część raportu o innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach.

Marlena Piekut, pracownik naukowy Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej

INNOWACJE

Inteligentne liczniki do gazu

Od wielu lat mówimy o tzw. sztucznej inteligencji, jaką mogą wykazywać się roboty, komputery czy systemy informatyczne. W przypadku liczników energii, inteligentny pomiar mniej lub bardziej dokładnie oznacza możliwości licznika do rejestracji szczegółowych informacji o zużyciu prądu, wody, gazu itp.

Zygmunt Trąba, prezes Zakładu Wytwórczego UrządzeńGazowniczych Intergaz w Tarnowskich Górach; „Złoty Inżynier PT 2008” w kategorii„Nauka”.

XXIV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH

Wnioski Forum Energetycznego

Jednym z głównych celów XXIV Kongresu Techników Polskich (24-25.05.2011 r.) było wyznaczenie długoterminowych strategii rozwojowych dla Polski, m.in. w obszarze bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Uczestnicy Forum Energetycznego sformułowali wnioski umożliwiające wypracowanie perspektywicznych warunków bezpieczeństwa energetycznego do przyspieszonego rozwoju kraju oraz nowej, wielopokoleniowej strategii energetycznej.

INŻYNIER

Ekonomiczny nonsens

Od pewnego czasu furorę robią kolektory słoneczne. Zanim jednak zdecydujemy się na montaż takiego urządzenia, warto rozważyć wszystkie za i przeciw.

Zdzisław Ząber, Józef Trzionka

Ekologia z torbami

Podczas dzisiejszej wizyty w sklepie po raz kolejny za jedyne 40 groszy, płacąc za „ekologiczną” torbę foliową, kupiłam przekonanie, że dobrze dbam o środowisko.

Irena Fober

NAUKA

Chroniące środowisko GMO?

Z dr. inż. Sławomirem Sową, kierownikiem Laboratorium Kontroli GMO w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie koło Warszawy, rozmawia Henryk Piekut.

ZDROWIE

Doda zdrowia?

Można by uniknąć wielu przewlekłych chorób, gdybyśmy tylko potrafili właściwie się odżywiać. Łatwo powiedzieć, gorzej zastosować na talerzu.W Hiszpanii, która kojarzy się z dietą śródziemnomorską, i która lobbowała w UNESCO, żeby ten sposób odżywiania znalazł się na liście światowego dziedzictwakulturowego, 77% społeczeństwa uważa, że zdrowe jedzenie jest bardzo ważne,ale tylko 7% Hiszpanów przyznaje się, że w praktyce stosuje zalecenia dietetyków.

Irena Fober

Biały kołnierzyk Pani Prezes

Przestępstwa białych kołnierzyków to obiegowy amerykański termin opisujący sytuację, w której aspołeczne działania są robione z wykorzystaniem prawa, czy legalnej władzy. Władza może nakazać np. prawnie, że 2+2 równa się 7 i karać każdego, kto będzie twierdził np., że to jednak jest 4.I oto w kraju nad Wisłą wystąpiło takie zdarzenie.

Wiesław Wiktor Jędrzejczak

WYNALAZCZYNI 2011

Ewa Daniuk

STAŁE POZYCJE

Co Pan na to, inżynierze? Idzie kryzys: włącz innowacje!

Nasz komentarz. W cieniu niespójności

Było, minęło. Szybko piszące pianino

145 lat Przeglądu Technicznego: Między wierszami

Filozofia pojęć technicznych (9): Cegła

Giełda wynalazków i projektów. Drewno ITD

Wino dla inżyniera (77): Wina z kraju samby

Parlament 500 milionów. Wiesz, co zjesz. New Deal a la UE

Złoty Inżynier 2011 – kandydaci: Maria Migdał, Mieczysław Zaremba

Wątpię, więc jestem. Pan mi może…