NAUKA

Od pomysłu na rynek

Z prof. dr. hab. inż. Krzysztofem Janem Kurzydlowskim, dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, rozmawia Jerzy Bojanowicz.

Rewers i awers

Dlaczego od kilkunastu lat krajowe programy dotyczące innowacyjności nie spełniają pokładanych w nich nadziei? Jest to pytanie kardynalne. Ale i szczegółowych można postawić w tym obszarze bez liku.

Jak bowiem ocenić wskaźnik innowacyjności w postaci nabywanych patentów i licencji. Czy nie należy traktować zakupów tego rodzaju jako wyłącznie imitacyjną formę innowacji?

Anna Bielska, Marek Bielski

INŻYNIER

Wybredny pracodawca

W Polsce wciąż brakuje inżynierów, zwłaszcza w branżach informatycznej, budowlanej, chemicznej. Jesteśmy w fazie ożywienia gospodarczego – rośnie popyt, przedsiębiorstwa zwiększają produkcję dóbr i usług, zatrudniają większą liczbę pracowników. Czy w tej sytuacji inżynier łatwiej znajdzie pracę w Polsce?

W kwietniu br. Bank Danych o Inżynierach przeprowadził wśród specjalistów z branży technicznej sondę internetową „Który z poniższych aspektów może znacząco zwiększyć szansę inżyniera na znalezienie pracy?”, w której wzięło udział 570 osób.

Oprac. jb

INNOWACJE

Nie bójmy się niemożliwego

(artykuł dyskusyjny)

Każdy z nas marzy o Polsce silnej. Dążąc do jej rozwoju powinniśmy stworzyć nowego rodzaju wartości, które nie mogą się obejść bez zmiany podejścia do rzeczywistości. Tłumiona pasja ludzi o wielkim sercu, wyedukowanych na ideałach wolności i wierze w lepszy świat, musi wygrać ze skostniałym systemem pokutującej historii. Polska potrzebuje, po ponad 20 latach swobody, drugiej rewolucji - wyzwolenia z jarzma pokutującej w naszych głowach przeszłości. Tego, co nauczyło naszą podświadomość określonych zachowań i co przekazujemy genetycznie następnym pokoleniom. To może stać się tylko wtedy, gdy uwierzymy w potęgę naszego kraju i jego możliwości.

Janusz Liberkowski, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w USA „Polonia Technica”, które obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia istnienia.

Wzorowy Fin

W poszukiwaniu narodowej specjalności, która będzie miała moc wywindowania naszej gospodarki w globalnym wymiarze, chętnie aspirowaliśmy już to do drugiej Japonii, już to drugiej Finlandii. Narody obu tych krajów, żyjące w warunkach naturalnych mniej sprzyjających od naszych, wykazują wiele podobieństw. Wytworzyły na przykład bardzo specyficzną kulturę materialną.

O sztuce użytkowej Finów mówi Andrzej Tomasz RUDKIEWICZ, członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych i Stowarzyszenia Fińskich Dizajnerów Ornamo:

Not.: if

GOSPODARKA

Inwestorze, nie bądź głupcem

Gdy oddajemy ten tekst do druku, trwa przepychanka między polskimi podwykonawcami a chińskim generalnym wykonawcą pewnego odcinka autostrady. Chińczycy przetarg na inwestycję wygrali, bo zaoferowali najniższą cenę. Teraz chcą wymusić jej podwyżkę przez niepłacenie polskim podwykonawcom.

To nie jedyny taki przypadek. Szacuję, że w 98% przypadków przy wszelkiego rodzaju przetargach jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest najniższa cena. Próbuję rozumieć oszczędności, ekonomię, ale gdzieś przecież musi być granica zdrowego rozsądku. Jeżeli ją przekroczymy, to nawet ta najniższa cena nie ma większego sensu.

Waldemar Wyrzykowski, dyrektor Biura FSNT-NOT Rada w Płocku.

Za wszelką cenę najniższą cenę

Duże grupy budowlane w Polsce postulują od lat, by z zasady odrzucać w przetargach najlepsze i najgorsze cenowo oferty oraz w większym stopniu liczyć się przy wyborze z poziomem stosowanej technologii, trwałością eksploatacyjną budowli i kosztami przyszłej konserwacji i remontów.

11 maja weszła w życie nowelizacja Ustawy o zamówieniach publicznych, wg której zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu przetargowym wykonawców, z którymi wcześniej rozwiązał albo wypowiedział umowę z winy wykonawcy, o ile to rozwiązanie lub wypowiedzenie nastąpiło w okresie do 3 lat przed wszczęciem kolejnego przetargu, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5% wartości nowego. Nowelizacja ta wzbudziła powszechny sprzeciw w środowisku pracodawców, zwłaszcza budowlanych.

jaz

Kotwice chwyciły, co z paliwem?

[lead]Instytucje promujące polską markę za granicą podsumowały ostatni rok działania. W sposób efektowny i zmasowany rzucono „kotwice promocyjne”. Tam, gdzie się zaczepiły, można mówić o sukcesie. Ale czy „kotwice” przełożą się na nowy, lepszy wizerunek? Z pewnością lepiej da się to ocenić po następnych „wielkich kotwicach” - polskiej prezydencji w UE oraz Euro 2012.

jaz

WYNALAZCZYNI 2011

Iwona Skręt

EDUKACJA

Leśne geny

Jedno z większych w Europie gospodarstw nasiennych nosi imię docenta Stefana Kocięckiego i funkcjonuje na terenie Nadleśnictwa Susz, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. To Gospodarstwo Nasienne „Matyty”, do którego ciągną wycieczki z całego świata.

Henryk Piekut

ZDROWIE

Złodziej oddechu

Coraz ciężej wejść po schodach. Brakuje tchu. Codzienne czynności wywołują ogromne zmęczenie. Zwykła przechadzka po parku staje się trudna, jak maraton.

Ludzie boją się zawałów, raka. Nogi się pod nimi uginają na taką diagnozę. A kto się boi POChP? Kto o takiej chorobie słyszał?

Irena Fober

Medycyna wg MBA

Pewnego dyrektora szpitala, kiedyś chirurga, odwiedził dziarski młodzieniec z dyplomem „master of business administration" i zapytał, do czego służy szpital? Jak to, odpowiedział dyrektor: do leczenia ludzi. MBA się uśmiechnął z wyższością i odpowiedział: ależ skądże, to jest zwyczajna firma, która służy do zarabiania pieniędzy. l kontynuował: pan odpowiada tak, jakby kierownik sklepu spożywczego, podobnie zapytany odpowiedział, że jego sklep służy do walki z głodem. Otóż nie, on służy do zarabiania pieniędzy ze sprzedaży pożywienia.

Wiesław Wiktor Jędrzejczak

STAŁE POZYCJE

Co Pan na to, inżynierze? XXIV Kongres Techników Polskich

Nasz komentarz: Polsce potrzeba inżynierów

Było, minęło. Franiu, prać?

145 lat Przeglądu Technicznego. Pochwała kreatywności.

Filozofia pojęć technicznych (5): Mechanizm maltański

Giełda wynalazków i projektów. Na tory

Wino dla inżyniera (73). Wina gruzińskie

Parlament 500 milionów. Zazielenić Europę, Pragnienie na pokładzie, Twoja i moja Europa

Złoty Inżynier 2011 – kandydaci: Antoni Greń, Janusz Onyszczuk

Wątpię, więc jestem. Czy Polak boi się atomu