XXIV Kongres Techników Polskich

O pakt dla techniki

Odbywający się 24 i 25 maja w Łodzi XXIV Kongres Techników Polskich zgromadził ponad 600 uczestników, a główne hasło tego najważniejszego dla środowiska technicznego wydarzenia w skali kilku lat brzmiało „Technika społeczeństwu wiedzy”. Organizatorami Kongresu byli: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Akademia Inżynierska w Polsce. Współudział w organizacji miały także: uczelnie techniczne skupione w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Polska Izba Zaawansowanych Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Henryk Piekut

Alarm dla transporu

Debata transportowa na XXIV Kongresie Techników Polskich obfitowała w wyjątkowo zróżnicowane głosy, gdyż w polskiej infrastrukturze transportowej nie ma obszaru, który nie wymagałby naprawy. Główne przesłanie Raportu, który zaprezentował w skrócie przewodniczący Rady Ekspertów prof. Jerzy Kisilowski, nie wzbudziło kontrowersji; równomierny rozwój powinien uwzględniać potrzeby wszystkich gałęzi transportu (ze szczególnym uwzględnieniem zaniedbanej kolei). Statystyki są dla infrastruktury miażdżące.

Zygmunt Jazukiewicz

Energetyczna debata

Rada Ekspertów ds. Energetyki, pod kierunkiem Andrzeja Boronia, sekretarza generalnego SEP, przygotowała materiał dotyczący strategicznych dylematów bezpieczeństwa energetycznego. O niektórych z nich mówiono podczas panelu energetycznego, któremu przewodził prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik (Politechnika Łódzka), współprzewodniczący Rady Ekspertów.

Jerzy Bojanowicz

Co z tą innowacyjnością

Świat wydaje na prace badawczo-rozwojowe 800 mld euro rocznie, Polska 700 mln euro, czyli ponad tysiąc razy mniej. Poprawa tego stanu wymaga działań tyleż niekonwencjonalnych co radykalnych.

Irena Fober

Uchwała XXIV Kongresu Techników Polskich

 

INŻYNIER

Mistrz Techniki FSNT_NOT 2010/2011

Podczas Sesji Finalnej XXIV Kongresu Techników Polskich (Łódź 24-25 maja 2011 r.) ogłoszono wyniki i wręczono nagrody pierwszej po wznowieniu edycji Konkursu Mistrz Techniki FSNT-NOT.

Ocalić od zapomnienia

Z Pawłem ŁUKAWSKIM, miłośnikiem zabytkowej polskiej motoryzacji, rozmawia Kazimierz Okraszewski.

Demolka trwa

 

EDUKACJA

Wyzwania dla opiekunów

Szczególnie cenne są inicjatywy adresowane do młodzieży. Innowacje techniczne mogą być wynalazkami i mieć zdolność patentową. Stąd tak wielkie znaczenie problematyki ochrony własności intelektualnej, a zwłaszcza przemysłowej, dla powodzenia i efektywności wszelkich przedsięwzięć innowacyjnych, w tym szczególnie w dziedzinie techniki – z listu prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak skierowanego do uczestników XXXVII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Jerzy Bojanowicz

Domowe inspiracje

Dwa tygodnie przed rozpoczęciem wakacji do Warszawskiego Domu Technika przyjechali uczniowie z całej Polski. Być może wśród nich są przyszli wynalazcy, inżynierowie, od których zależeć będzie innowacyjność naszej gospodarki.

Na razie jednak pomysły czerpią z bliskiego otoczenia. Uczennice 5 klasy Szkoły Podstawowej nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie ukryły w pluszowej przytulance komórkę, i tak dzięki poduszkobajce samograjce można posłuchać na dobranoc bajki czytanej przez mamę.

if

Odratowana spuścizna

Reforma rolna z 1944 r. uszczęśliwiła chłopów, nadając im pańską ziemię na własność. Wraz z likwidacją ziemiaństwa w ruinę obróciło się wiele „bezpańskich” zamków, pałaców, dworów, folwarków, młynów. Z 20 tys. budowlanych perełek architektury ziemiańskiej w sposób nieodwracalny zostało zniszczonych 17 tys.Ocalały magnackie pałace przejęte przez państwo na muzea, ambasady, domy kultury, ośrodki zdrowia, szkoły czy przedszkola. Ale też nie wszystkie dotrwały do dziś w dobrym stanie. Wiele uległo dewastacji, zniszczono również piękne parki otaczające te obiekty.

Zofia Lech

Maluch Skody

Fabia, popularny, szczególnie na polskim rynku, model należący do segmentu B, jest produkowana od 1999 r. jako następca Skody Felicii. Samochód, choć był krytykowany za mało wyszukaną, niezbyt urodziwą linię oraz kiepskie wykończenie, odniósł duży sukces rynkowy. Fabia znalazła już ponad 2 mln nabywców.Skoda Fabia została zaprezentowana po raz pierwszy na salonie samochodowym we Frankfurcie jesienią 1999 r. Zbudowana została na płycie podłogowej VW A04, którą dzieli z SEAT-em Ibizą, SEAT-em Cordobą i VW Polo. W skład startowej gamy silników wchodziły jednostki 1.0 (50 KM), 1.4 8V (60 i 68 KM), 1.4 16V (75 i 100 KM), 1.9 SDI 8V (64 KM) oraz 1.9 TDI (101 KM).

jt

INNOWACJE

Innowacyjna osobowość

Podczas odbywającego się 6-7 czerwca w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki wręczono Nagrody „Innovatica” Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. W kategorii „Innowacyjna Osobowość” nagrodę za inicjatywę powołania Centrum Innowacji NOT otrzymał wiceprezes FSNT-NOT prof. dr hab. inż. Józef Suchy.

Nanoemulsje w przewchowalnictwie składników bioaktywnych

W ciągu najbliższych 10 lat na rynek trafią nowoczesne rozwiązania nanotechnologiczne, w tym również w sektorze produkcji żywności, suplementów diety, nutraceutyków i przechowalnictwie bioskładników, które są ważnym komponentem funkcjonalnym wielu produktów, nie tylko przemysłowych, chemicznych, kosmetycznych, ale również dopuszczonych do spożycia.

Krzysztof Kryża, Dominik Stencel, Sebastian Barejsza, Grzegorz Szczepanik

Zmęczenie samolotu

Jak wykazały badania specjalistów amerykańskiego Biura Bezpieczeństwa Transportu, którzy w ciągu 40 lat zbadali ponad 500 wypadków lotniczych, najczęstszą przyczyną katastrof lotniczych jest błąd człowieka. Za połowę wypadków odpowiedzialni są piloci, do 10% przyczynia się obsługa naziemna. Lecz 40% katastrof ma swoje źródło w awarii urządzeń albo uszkodzeniu materiałów. Wyeliminowaniem tych ostatnich zajęli się z powodzeniem badacze.

Maciej Kamyk

NAUKA

Równać do najlepszych

Z opublikowanego przez INE PAN „Raportu o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku” wynika, że w latach 1989-2008 przyznano 33 048 patentów na 54 189 zgłoszonych. Natomiast w Urzędzie Patentowym RP przedsiębiorstwa zarejestrowały w 2009 r. 340 patentów. Liderem jest ABB Sp. z o.o., która w latach 2005-09 uzyskała 63 patenty.Aby uzmysłowić sobie pozycję Polski na światowej mapie innowacyjności, warto te liczby porównać z dokonaniami największych mających w Polsce swoje oddziały wybranych światowych koncernów, które w różny sposób wspomagają polską naukę.

jb

Festiwal z bakteriami i dźwiękiem

Naczelna Organizacja Techniczna w Łodzi od samego początku jest współorganizatorem odbywających się co roku w tym mieście Festiwali Nauki, Techniki i Sztuki. Podczas 11. edycji, która trwała od 11 do19 kwietnia br., Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Włókienników Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji przygotowały 14 imprez festiwalowych. Autorami wielu z nich są młodzi ludzie, którzy już związali się z inżynierskim ruchem stowarzyszeniowym.

if

Rząd nie stworzy polskiej Nokii

Dwudniowy Kongres Innowacyjnej Gospodarki, organizowany w tym roku po raz drugi przez Krajową Izbę Gospodarczą, miał bogaty program i oprawę (po raz pierwszy w Centrum Nauki „Kopernik”). Podsumował wyczerpująco wszelkie problemy z innowacjami i trudno sobie chyba wyobrazić silniejszy czynnik nacisku na Sejm w kierunku przyjęcia korzystnych regulacji. Ale czy Sejm znajdzie przed wyborami czas na zajęcie się tym obszarem?Już sesja otwierająca wykazała świetne przygotowanie panelistów; sypali jak z rękawa świeżymi przykładami wielkich sukcesów i porażek polskiej wynalazczości. Rej wodził wicepremier Waldemar Pawlak, który już na wstępie stwierdził konieczność wsparcia innowacyjności w systemie podatkowym (tak!). [Tiile]Uzdrowiskowy las otwarty.

jaz

Uzdrowiskowy las otwarty

Do niedawna lasy przyciągały głównie zbieraczy runa leśnego. Od końca maja, gdy pojawiały się pierwsze poziomki, ciągnęli do lasów zbieracze jagód, malin, jeżyn czy borówki i żurawiny, a od sierpnia do późnej jesieni, gdy na koniec zbiera się gąski i opieńki, trwało polskie grzybobranie. To runo leśne, zwłaszcza czarne jagody i grzyby, stanowiło i stanowi nadal istotne źródło dochodów dla wielu rodzin zamieszkałych w ubogich rejonach wiejskich. Są też osoby, które potworzyły firmy zajmujące się przetwórstwem, handlem i eksportem runa leśnego, robiąc na tym niezłe interesy.

Henryk Piekut

Dla nowoczesnych rycerzy

GOSPODARKA

ECOLABEL wszedł do Polski

Oznakowanie ekologiczne Unii Europejskiej – Ecolabel jest głównym oficjalnym europejskim wyróżnieniem przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe. Znak ten został ustanowiony w 1992 r., ale dość długo trwało jego wdrożenie.

Henryk Piekut

Prąd nie cuchnie

Gdy oglądałem biogazownię w Uniechówku, dziwiłem się, że tak proste rozwiązania techniczne musiały tak długo czekać na wdrożenie w Polsce. W Niemczech ich liczbę mierzy się w tysiącach, a u nas w… sztukach.

Henryk Piekut

Od silosa do glokalu

Jedna z głównych debat tegorocznego Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyła się pod patronatem prezydenta, po raz pierwszy w pałacu, co już wskazuje na jej wysokie miejsce w hierarchii. Istotnie – nie mówiono tu o tak prozaicznych sprawach jak technologie, „gęstość telekomunikacyjna” czy internet szerokopasmowy. Mówiono o tym, w jakim świecie właściwie żyjemy, i na ile już pojęcie „społeczeństwo informacyjne” równa się społeczeństwu obywatelskiemu.

jaz

Daleka medycyna

Parę miesięcy temu w jednym z warszawskich szpitali umarła 45-letnia pacjentka, która cztery dni czekała na opis zdjęć tomografii komputerowej. W piątek po południu nie było na dyżurze radiologa, potem był weekend, więc specjalista w szpitalu też nie pracował. To dramatyczne wydarzenie analizowano później wielokrotnie, zawsze jednak według starych reguł organizacji służby zdrowia. Gdyby jednak kilkanaście publicznych warszawskich szpitali znalazło się w nowoczesnym systemie telemedycznym, nie byłoby problemu nieobecności lekarza.

if

Europejskla Agenda Cyfrowa

W ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Sali Kolumnowej Sejmu RP zorganizowano konferencję pt. „Miejsce i rola Polski w realizacji programu Europejskiej Agendy Cyfrowej”, nad którą patronat objęli marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna oraz Sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowych Technologii. Celem Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC) jest wyznaczenie kierunków rozwoju i działań w obszarze społeczeństwa informacyjnego, pozwalających na maksymalne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym w szczególności internetu.

jb

Narzędzie decyzyjne

POWIEW petabajtów

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) będzie pierwszym w Polsce ośrodkiem wykorzystującym oraz udostępniającym system IBM Blue Gene/P. Na podstawie zawartego 9 maja 2011 r. porozumienia z IBM, który jest głównym partnerem technologicznym, będzie on wykorzystywany w obliczeniach prowadzonych w ramach Programu Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki – POWIEW.

Jerzy Bojanowicz

Wynalazczyni 2011

Krystyna Wrześniewska-Tosik

Stałe pozycje

Co Pan na to, inżynierze? Przegląd laureatem MTP

Nasz komentarz. Pod naszym przewodem

Recenzja PT. Non omnis moriar, Sadźcie drzewa, Zarobić na drzewach. Kolejki wąskotorowe Wrocławia i okolic

Niebo nad głową. Ze słońcem w roli głównej

Było, minęło. Trudne rachunki

145 lat Przeglądu Technicznego: Teleautograph

Filozofia pojęć technicznych (6): Poziomnica

Wino dla inżyniera (76): Commandaria i inne

Parlament 500 milionów. Różne stawki dla ciężarówek. Zamiast telewizji internet

Złoty Inżynier 2011 – kandydaci: Jerzy Marczewski, Marek St. Węglowski

Wątpię, więc jestem. W dobre ręce