Infrastruktura

Małe wielkie miejsce

Jest na mapie Polski punkt wyjątkowy, tylko jeden taki, gdzie krzyżują się dwie najważniejsze linie komunikacyjne – autostrady A1 i A2. W punkcie tym leży miasteczko Stryków, któremu Władysław Jagiełło nadał prawa miejskie, ale odtąd niczym specjalnym się nie zaznaczyło. Jutro będzie wielkie.

Zygmunt Jazukiewicz

Czwórka ze sternikiem
Na temat zawansowania budowy stadionów w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu na EURO 2012 mówi Wojciech ROKICKI, Koordynator Krajowy ds.Stadionów PL.2012 Sp. z o.o.


Zmagania instalacyjne
Z Januszem Kubickim, dyrektorem ds. realizacji Stadionu Narodowego w Warszawie, rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.

Inwestycje na wodzie

W czerwcu 2010 r. zdjęcia Sandomierza oraz gmin Dwikozy i Tarłów wyglądały jak kadry z filmu katastroficznego. Podobnie jak Kozanów, dzielnica Wrocławia, podczas powodzi w lipcu 1997 r. Owszem, duże szkody, lecz na niewielkim obszarze, powoduje też trąba powietrzna - efektem nawałnic, które w połowie lipca br. przetoczyły się przez Łódzkie i Mazowieckie, jest kilkaset uszkodzonych budynków. Ale huraganów nie można przewidzieć i im zapobiec. W przeciwieństwie do powodzi, które cyklicznie nawiedzają znaczne tereny w dorzeczach Wisły i Odry, przynosząc duże straty.

Jerzy Bojanowicz

Ożywienie klifów

Ubiegłoroczne osuwiska karpackie zwróciły uwagę na problem skutków erozji. Okazuje się, że nie tylko osuwiska spowodowane silnymi, długotrwałymi deszczami i nie tylko na Pogórzu są groźne. Przez wiele lat lekceważono stan wybrzeża morskiego w Polsce oraz brzegów rzek nawet na odcinkach nizinnych, nie ingerując w ich bieg, albo ingerując lekkomyślnie.

jaz

Gospodarka

Nie chcemy łapówek!

Nieźle wypadliśmy w przeprowadzanym co roku i publikowanym przez Transparency International badaniu postrzegania skali korupcji. Polska ostatnio awansowała o 8 pozycji i zajęła 41 miejsce wśród 178 państw świata. Jednak powodów do dumy jest mniej, gdy uwzględnimy, że ranking obejmuje takie kraje, jak Afganistan czy Myanmar (Birma).
Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko państwa UE, okaże się, że zajmujemy dopiero 21 miejsce. Polska ciągle jest bardziej podatna na zjawiska korupcjogenne niż pozostali członkowie Unii. Korupcja może dotyczyć każdej firmy, ale najbardziej szkodliwe są przypadki korupcji w administracji rządowej i samorządowej.

Irena Fober

Śmieć uspołeczniony

System gospodarki śmieciami jest w Polsce nieszczelny. Nikt nie wie, ile naprawdę wytwarza się odpadów, wszyscy widzą rosnące wysypiska i śmiecie w lesie. Nowa Ustawa o odpadach ma to zmienić. Czy przyniesie rewolucję czy tylko podniesie ceny?

jaz

Polityczny Gaz łupkowy

Potwierdzenie prognoz, co do obecności gazu z łupków skalnych, a zwłaszcza możliwości jego wydobycia oznaczałoby, że błękitnego paliwa nie zabraknie nam przez najbliższe 400 lat. Polska byłaby jednym z potentatów w tej dziedzinie obok USA, Argentyny, Francji oraz… Rosji, która oprócz gazu konwencjonalnego, ma także złoża tego znacznie trudniejszego do pozyskania surowa.

Henryk Piekut 

Niepokojące zjawiska w eksploatacji maszyn

Mimo występujących w ostatnich latach zjawisk kryzysowych, obserwujemy nadal
rozwój gospodarczy w Europie i na świecie. Najbardziej symptomatycznym jego przejawem są wielkie inwestycje, realizowane w wielu regionach na ogromną skalę. Prowadzi to do wielu  zjawisk niepokojących z punktu widzenie bezpieczeństwa ludzkiego, technicznego czy ekologicznego. 

Iwo Jakubowski, Transportowy Dozór Techniczny

Innowacje

My, z Pomorza

Nie da się zbudować stabilnej gospodarki, atrakcyjnej kultury i silnej tożsamości narodowej bez rozwoju regionalnych wspólnot. Nowoczesna koncepcja społeczeństwa obywatelskiego pojawiła się na przełomie XVII i XVIII w. Fundamenty nowej organizacji życia społecznego Europy tworzyli tacy myśliciele, jak Locke czy Hume, Kant pisał o „społeczeństwie celów”, rodząca się młoda demokracja amerykańska miała swojego Tocqueville’a. My mamy kilkusetletnie opóźnienie, ale alternatywy dla „obywatelskości” nie ma, zaś kluczem do jej rozwoju jest właściwe zrozumienie samych siebie.

Oprac. if


Z uczelnianym rodowodem

Stereotypowe opinie zdają się być jednoznaczne: naukowcy w Polsce rzadko potrafią skutecznie wykorzystać swą teoretyczną wiedzę w praktyce, co jest jedną z przyczyn braku Polski w światowej produkcji high- tech. Jak każde uogólnienie i w tym wypadku nie uwzględnia „odstępstw od normy”. A są jednak też przypadki, świadczące,  że na polu innowacyjności  zachodzą już zmiany na lepsze. Przykładem dobrego współdziałania nauki z biznesem jest warszawska firma MEDCOM.

Marek Bielski

Niebo Kopernika

– Dawniej planetarium przedstawiało obrazy nocnego nieba – dziś jest cyfrowym teatrem, kinem, w którego projekcjach jesteśmy zanurzeni Nasze planetarium, które ma realizować marzenia o podróży w czasie i przestrzeni, jest efektem doskonałości technicznej – to prawdopodobnie najlepsze, albo jedno z najlepszych w sensie technologicznym planetariów na świecie – powiedział Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik, przed uroczystym otwarciem 19 czerwca 2011 r. Planetarium - kolejnego obiektu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Jerzy Bojanowicz

Innowacyjność tylko w metropoliach

Czy innowacyjna gospodarka jest do pomyślenia bez metropolii? Dotąd mówi się głównie o wspieraniu regionów, zwłaszcza z funduszy strukturalnych. Trzeba wyrównać  szanse upośledzonych. Lecz idzie to w parze z zaniedbaniem podstawowych atutów metropolii. Niepopularne? Ale prawdziwe.
Takie wnioski płyną z ciekawej dyskusji panelowej na Kongresie Innowacyjnej Gospodarki pt. „Metropolie ośrodkami innowacyjności”.

jaz

Małe, mniejsze i najmniejsze

Amatorzy małych elektrowni wodnych są na ogół przekonani, że rozwój techniczny  tych obiektów już dawno się zakończył. Co można wymyślić więcej niż turbiny Peltona, Francisa czy Kaplana? Można wiele. Wynalazcy mają dla nas ciągle nowe koncepty. Niektóre z nich są rewelacyjne!

Zygmunt Jazukiewicz

Konkrety przeciw powodzi

Walka z kolejnymi falami powodziowymi w 2010 r. i w latach poprzednich sprowadzała się w zasadzie do uszczelniania i nadbudowywania wałów przedciwpowodziowych przy pomocy worków napełnionych piaskiem. Czy dziś, kiedy w wyniku obfitych opadów przychodzą informacje o licznych podtopieniach, a w wielu regionach kraju ogłoszono już stany alarmowe jesteśmy na to przygotowani? Czy mamy skuteczne narzędzia przciwdziałania katastrofie?. 

jaz

Zdrowie w dzianinach

Tkaniny, dzianiny i włókniny nowych generacji powoli stają się jedną z polskich specjalności. Do głównych ośrodków badawczych, które mają decydujący wkład w rozwój tej dziedziny należy z pewności Instytut Włókiennictwa (IW) w Łodzi, który wyrósł na jeden z głównych polskich instytutów badawczych po 2007r, kiedy to włączono w jego struktury dwa inne ośrodki.

jaz

Edukacja

Łzy nie ugaszą pożaru

W ubiegłym roku w lasach państwowych wybuchło 1740 pożarów. To o 49% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy wpływ na ten ogromny spadek liczby pożarów miała „antypożarowa” pogoda nad Polską. Przez wiele miesięcy ściółka leśna była nasiąknięta wodą. Największą liczbę pożarów obszarów leśnych odnotowano w maju i czerwcu oraz w sierpniu i we wrześniu.

Henryk Piekut 

Inżynier

Dzień Elektryki

Święto to już na trwałe wpisało się do kalendarza corocznych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Eelektryków Polskich. Zarząd Główny SEP w dniu 27 czerwca 1985 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 1986 Rokiem Andre Marie Ampère'a, a dzień jego śmierci, 10 czerwca, ustanowił dniem obchodów Międzynarodowego Święta Elektryki (MDE).

Wiedza z cudzego języka

W okresie międzywojennym wzrosło w Polsce zainteresowanie piśmiennictwem technicznym. Było to bez wątpienia związane z rozwojem rzemiosła i przemysłu oraz postępem, jaki uwidaczniał w niektórych sferach polskiej wytwórczości. Na rynku wydawniczym pojawiały publikacje nie tylko polskiego autorstwa, ale także zagranicznych autorów. Te ostatnie były zazwyczaj tłumaczeniami.

Jan Wnęk

Zdrowie

Badania w skali -9

Jeśli Europa potrzebuje innowacji, niech to będą innowacje w bardzo małej skali.
Ponad 1000 naukowców, przedstawicieli przemysłu i ekonomistów, którzy wzięli udział w EuroNanoForum 2011, stwierdziło, że to właśnie nanotechnologia pozwoli wypełnić strategię Europa 2020. Wykreuje narzędzia, dzięki którym będzie można sprostać takim wyzwaniom, jak uzyskanie niezależności energetycznej czy szybkie starzenie się społeczeństwa.
EuroNanoForum odbywało się już po raz piąty. Tym razem konferencja została zorganizowana w Budapeszcie w ramach węgierskiego przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Irena Fober

Niemiecka tragedia

Dwadzieścia dziewięć potwierdzonych ofiar śmiertelnych, ponad 3000 chorych z powodu w końcu znanej od bardzo wielu lat bakterii: pałeczki okrężnicy.

Wynalazczyni 2011

Joanna Nowakowska

Anna Wiśniewska

Stałe pozycje:

Co pan na to inżynierze? Granty w nowych konkursach

Nsz komentarz. Trąby, deszcze i co jeszcze?

Felieton PT: W poszukiwaniu państwowego admina

Było, mineło. Najszybsza fotka świata

145 lat Przeglądu Technicznego. Meble betonowe Edisona

Filozofia pojęć technicznych: Śmigło

Wino dla inżyniera (75): Vinho Verde

Parlament 500 milionów: Pamiątka z urlopu: mandat, Nowa dekada dla rolnikówUnijna superata

Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2011": Tomasz Grzywalski, Adam Rozwadowski

Recenzje PT: Natura - wzór niedościgły

Wątpię, więc jestem. Czy będziemy drugą Grecją?