NAUKA

Horyzont 2020

To nie jest horyzont szans. To są prawdziwe szanse na horyzoncie. Unia Europejska daje ponad 77 mld euro na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania. Jednak bez pospolitego ruszenia polskiej nauki, o które zaapelowała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, nie damy rady zdobyć solidnej porcji z budżetu największego na świecie programu w zakresie badań naukowych i innowacji.

Irena Fober

GOSPODARKA

Osłona przed powodzią

Straty spowodowane powodziami liczone są w miliardach złotych. Czy je ograniczy zbiornik wodny Świnna Poręba, budowany kosztem 1 732 mln zł? Za rok zostanie wypełniony wodą, choć już w 2010 r. miał udział w obniżeniu fali powodziowej na Wiśle o ponad 0,5 m. Tegoroczne, majowe oberwania chmury ominęły zlewnię Skawy, więc nie mógł się „wykazać”.

Jerzy Bojanowicz

Naturalnie retencja

O wypowiedź na temat wykorzystania naturalnej retencji w ochronie przeciwpowodziowej poprosiliśmy Piotra Nieznańskiego, kierownika Działu Ochrony Przyrody WWF Polska.

INFOTECHNOLOGIE

Big Data na straży

Zaawansowane metody analizy Big Data mogą ograniczyć korupcję i nadużycia w instytucjach i firmach. Mimo to wciąż niewiele organizacji skutecznie wykorzystuje analizę dużych zbiorów danych w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości gospodarczej.

INNOWACJE

Rower (prawie) w kieszeni

Jest lekki (7,5 kg), kompaktowy (złożony zmieści się w teczce o wymiarach 50 x 40 x 15 cm) i nie wymaga wysiłku (o to zadbało wspomaganie elektryczne). Czy takie dwukołowe maleństwo czeka gigantyczna przyszłość na ścieżkach rowerowych Europy?

Mostowe sukcesy i bariery

Nowe mosty powinny stać się wizytówką wolnej Polski na jej 25-lecie. Taki wniosek, wcale nie przesadny, płynie z XII Forum Inżynierskiego "Innowacje w budownictwie mostowym", które zorganizowano w czasie czerwcowych Targów ITM w Poznaniu. Forum wykazało, że mostownictwo osiągnęło sukces innowacyjny. Byłby to sukces jeszcze większy, gdyby nie kilka poważnych przeszkód, z którymi zmagali się inwestorzy i wykonawcy.

Zygmunt Jazukiewicz

Wydrukuj sobie serce

Wynalazek druku trójwymiarowego stworzył perspektywę biodrukowania. W technice 3D można tworzyć ludzkie tkanki warstwa po warstwie, narządy do wymiany, takie jak nerka albo trzustka dla chorych potrzebujących przeszczepu. Biodrukowane organy mogą być wykonywane z własnych komórek pacjentów i dlatego nie zostaną odrzucone przez układ odpornościowy.

Maciej Kamyk

INŻYNIER

Jak odlewano 150 tonowe podkowadło

Przegląd Techniczny nr 5 z 1875 r. zamieścił artykuł zatytułowany „Przegląd wynalazków, ulepszeń i celniejszych robót” z ciekawym przypisem autora: Korzystając z upoważnienia i chętnej pomocy naczelnego inżyniera kierującego nowemi robotami zakładów Bessemerowskich i nowej walcowni p. Wels’a oraz zawiadowcy odlewni p. Glauera, podajemy słów kilka o ulaniu wielkiej żelaznej masy w nadziei, że szczegóły dotyczące tej ważnej czynności wymagającej niezwykłej staranności i szczególnych przyrządów, zdolne są zająć uwagę techników. Poniżej przytaczamy wybrane fragmenty z tego artykułu, zachowując oryginalną pisownię.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski

Stefan Sękowski (1925 - 2014)

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? Wolność na Politechnice

Nasz komentarz. Z czym do Brukseli?

Niebo nad głową. Lato dla miłośników nieba

Felieton. Innowacyjność w pół drogi

Filozofia pojęć technicznych (59). Instant

Giełda wynalazków i projektów. Kameleon do woja

Wino dla inżyniera (131). Izrael duży i mały (2)

Parlament 500 milionów. Karty tanie i bezpieczne. Konto dla wszystkich

Złoty Inżynier 2014 – kandydaci: Danuta Ciechańska. Andrzej Dunaj

Wątpię, więc jestem. Oblicza nowoczesności