Inżynier informatyk i automatyk, absolwent Politechniki Śląskiej, przedsiębiorca z Lublińca w woj. śląskim. 20 lat temu stworzył własne przedsiębiorstwo Zakład Produkcji Elementów TRAFO „ELTRAF”, w którym zatrudnia ponad 20 osób i ciągle poszerza w nim produkcję o nowe, innowacyjne wyroby. Lubi podejmować trudne wyzwania techniczne, szczególną satysfakcję sprawia mu każde wdrożenie. W ostatnich latach, wdrażając nowatorskie rozwiązania, blisko współpracuje z trzema politechnikami: Częstochowską, Śląską i AGH.

Mgr inż. Henryk Łokieć ukończył, w 1972 r., Wydział Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Był na specjalizacji systemy kompleksowego sterowania i czuje się wychowankiem wybitnego naukowca prof. Stefana Węgrzyna. Po odbyciu stażu w Zakładzie Doświadczalnym Elektroniki oraz Układów Procesorowych wrócił w rodzinne strony do Lublińca. Do 2000 r. był związany z produkującą wykładziny podłogowe spółką LENTEX. W tej firmie zorganizował Wydział Informatyki, którym kierował, a który był wyposażony w nowoczesny komputer IBM AS400 wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył (lata 1982-85) studia podyplomowe dotyczące Cyfrowych Układów Elektroniki oraz Układów Procesorowych.

W 1994 r., założył własną, małą firmę produkującą elementy do transformatorów. Pierwsza oferta przyszła z Niemiec, od firmy Marx- Transformatorenbau Wittlich. Od tamtej pory trwa partnerska współpraca miedzy tymi dwiema firmami, a pozyskane dzięki produkcji rdzeni transformatorowych przez ELTRAF środki pozwalają na rozwój i podejmowanie wielu trudnych wyzwań. Do takich są „młyny magnetyczne” produkowane na zamówienie i przy współpracy z naukowcami z Politechniki Częstochowskiej.

Od ukończenia studiów mgr inż. Henryk Łokieć utrzymuje bliski kontakt z macierzystym wydziałem Politechniki Śląskiej. Niedawno sprezentował uczelni produkt swojej firmy – wspomniany „młyn magnetyczny” z pełnym wyposażeniem (wartość ok. 50 tys. zł), który jest wykorzystywany w trakcie zajęć dydaktycznych.

hp