Jesienne wystawy wynalazków weszły już na stałe do kalendarza wydarzeń warszawskich. Tegoroczna, VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2014 odbędzie się w dniach 14 – 16 października w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Współorganizatorami są Urząd Patentowy RP oraz Politechnika Warszawska. Patronat Honorowy nad wystawą po raz kolejny objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Przewiduje się udział wielu polskich wystawców ze sfery nauki, podmiotów gospodarczych i indywidualnych wynalazców, a także wynalazców z około 25 krajów świata.

Wystawa IWIS jest ważnym forum wymiany doświadczeń między wynalazcami, instytucjami opracowującymi innowacje oraz przedsiębiorstwami poszukującymi nowych rozwiązań w celu ich praktycznego zastosowania. Stanowi także doskonałą inspirację dla
środowisk inżynierskich, kreującą innowacyjne postrzeganie świata oraz motywującą do podejmowania nowych wyzwań, w tym również opracowywania wynalazków, które mogą znacząco wpływać na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa.

W roku 2014 Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Od ćwierć wieku inspiruje i rozwija wynalazczość w kraju, promuje polskie wynalazki za granicą, pomaga chronić prawa wynalazców i racjonalizatorów oraz stwarzać warunki do wdrożeń. Główne uroczystości związane z obchodami 25-lecia SPWiR odbędą się podczas IWIS 2014. Szczegółowy program wystawy podany zostanie na stronie www.polskiewynalazki.pl