Aktualna pozycja: Start Artykuły z Przeglądu Technicznego Edukacja Laureaci XL Olimpiady Wiedzy Technicznej

Jako fizyk wiem, że perpetuum mobile nie istnieje, ale wiem również, że szkolna rzeczywistość temu przeczy …

W 40-letniej historii Olimpiady Wiedzy Technicznej tak przekonującym zwycięstwem nie wykazał się chyba jeszcze żaden z jej laureatów. 100 punktów na 100 możliwych w zawodach okręgowych i 98 na 100 w zawodach finałowych to wynik imponujący i wart podkreślenia ! A sukces ten osiągnął Tomasz Golis, uczeń III klasy Zespołu Szkół Łączności im. prof. Stanisława Fryzego w Gliwicach. Opiekunem laureata był pan Adam Strzyż i obu składamy gratulacje.
Tomasz Golis był 791 laureatem OWT, jak to wykazał niestrudzony w ciągłym zajmowaniu się Olimpiadą jej pomysłodawca, dr Zygmunt Kalisz.

Z okazji jubileuszu 40-lecia OWT dr Zygmunt Kalisz odebrał na podsumowaniu tegorocznej edycji Złotą Honorową Odznakę NOT z rąk Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT NOT. Federacja jest organizatorem Olimpiady od samego jej powołania w 1974 r.

14 laureatów tegorocznej, rozgrywanej w roku szkolnym 2013/2014 edycji dokończyło ósmą i zapoczątkowało kolejną setkę wybitnych uczniów, których zafascynowała technika. Wszyscy zasługują na to, aby ich bliżej przedstawić. Zostali oni bowiem wyłonieni spośród 8 524 uczniów 444 szkół ponadgimnazjalnych, którzy w październiku 2013 r przystąpili do zawodów szkolnych XL OWT.

Multilaureaci
Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach tematycznych. Zdobywcę I lokaty w grupie elektryczno-elektronicznej już poznaliśmy. Teraz kolej na laureata I lokaty w równoległej grupie mechaniczno-budowlanej. Po raz drugi laureatem OWT (w ubiegłym roku zdobył IV lokatę) został Jakub Kocot, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Jakub  osiąga sukcesy nie tylko w OWT. Brał z powodzeniem udział w Olimpiadach Matematycznej i Fizycznej, zajął 5 miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pomocy PCK. Dodam, że III lokatę w tej grupie zajął inny uczeń I LO w Chełmie – Waldemar Kołodziejczyk, a trzeci reprezentant w zawodach finałowych tego Liceum – Michał Korzeniewski, został finalistą 40 edycji. Ten sukces ucznia to zasługa pani Anny Legwant, opiekunki zawodników.

Pani Anna jest absolwentką wydziału Mat-Fiz-Chem UMCS w Lublinie. W I LO w Chełmie uczy fizyki. W OWT szkoła startuje od 2003 r. W tym czasie 8 uczniów zdobyło tytuł laureata a 6 tytuł finalisty. Powiedziała nam: „Pomysł startu w tej olimpiadzie zrodził się, gdy ucząc w klasach mat –fiz zauważyłam u wielu uczniów zainteresowanie techniką. Początkowo wykorzystywałam te inklinacje do tworzenia pomocy naukowych, różnego rodzaju eksperymentów. Z czasem zaproponowałam im start w OWT. Przygotowanie zaczynamy od klasy pierwszej, w tzw. grupie niezaawansowanej. Równolegle zajęcia odbywa grupa zaawansowana (kl. II i III ), która w październiku zaczyna start w nowej edycji olimpiady. Pracujemy również w ferie i wakacje (w lipcu). Jako fizyk wiem, że perpetuum mobile nie istnieje, ale wiem również, że szkolna rzeczywistość temu przeczy, bo przecież nauczyciel jest siłą, która napędza uczniów do pracy, a zmotywowani uczniowie i ich sukcesy napędzają nauczyciela. I tak wzajemnie się uzupełniają . Moim zdaniem jest to klucz do sukcesu.”

Laureatem II lokaty w grupie mechaniczno-budowalnej XL OWT został Adrian Naruszko, uczeń II klasy VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Jego opiekunem był pan Sławomir Lichota. Adrian Naruszko ma przed sobą jeszcze rok nauki w klasie maturalnej.  Za sobą ma już tytuły finalisty z wyróżnieniem XX i XXI Olimpiady Informatycznej. Warto tutaj przypomnieć, że radomski „kochanowszczak” to znakomita szkoła, przez lata najlepsza na Mazowszu i przodująca w kraju w rankingach dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”. Liczba laureatów i finalistów tej szkoły w OWT i innych olimpiadach liczy się w dziesiątkach, jeżeli nie setkach znakomitej młodzieży. Cieszy zatem powrót szkoły do grona szkół, które przygotowują olimpijskich laureatów.

Olimpiady, olimpiady...
Z kolei laureatem II lokaty w grupie elektryczno-elektronicznej został Karol Smyczek, uczeń III klasy Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Wcześniej był już finalistą XVI Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. Jego opiekunem jest pan Jacek Kluba

O wszystkich laureatach można się nawet dość szeroko rozpisywać. Prawie dla każdego z nich sukces w OWT nie jest sukcesem jednostkowym. Troje z nich potwierdziło swój ubiegłoroczny sukces, kiedy również zdobyli tytuł Laureata XXXIX OWT, a kilkoro było finalistami wcześniejszych edycji. Laury zdobywali także w innych olimpiadach: matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, przedsiębiorczości, „Euroelektrze” oraz różnych konkursach i turniejach wiedzy. Jeszcze dwojgu uczniom z grona laureatów warto poświęcić szczególną uwagę …

Pierwsza z nich to Małgorzata Łazuka, uczennica I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie. Nie tylko potwierdziła swój ubiegłoroczny sukces, była bowiem laureatką XXXIX OWT, w której zajęła VI lokatę w grupie mechaniczno-budowlanej, a teraz poprawiła wynik zdobywając lokatę V. Oprócz tego, trzykrotnie, z wyróżnieniem brała udział w Olimpiadzie Matematycznej; również trzykrotnie w II etapie Olimpiady Fizycznej; dwukrotnie w Olimpiadzie Astronomicznej; zdobyła tytuł laureata i dwukrotnie finalistki konkursu o Diamentowy Indeks AGH; brała udział w II etapie Olimpiady Informatycznej i Olimpiadzie Lingwistyki Stosowanej …
...Wpływ na sukces miała niewątpliwie praca opiekuna, pana Kamila Kamińskiego. Absolwentem tego samego Liceum w Lublinie jest dzisiejszy Przewodniczący OWT prof. Wojciech Radomski.
Małgorzata otrzymała – już po raz drugi – Nagrodę im. prof. Jana Oderfelda, wieloletniego Honorowego Przewodniczącego OWT, którą ufundowała prof. Barbara Oderfeld-Nencka, córka Profesora.

Drugi wyróżniony laureat też zajął V lokatę, ale w grupie elektryczno-elektronicznej. Mateusza Raczyńskiego wyróżniamy dlatego, że został laureatem jako uczeń dopiero I klasy (!) Katolickiego LO im. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie.

Serce opiekuna
Sukces młodzieży to przecież zasługa rzetelnej pracy, pełnej pedagogicznej pasji i znakomitego wychowawczego podejścia i metody ich opiekunów ! Tym bardziej jest to godne podkreślenia, że wielu z nich nie po raz pierwszy świętuje sukces kolejnego wychowanka.

Dlatego o kilku z nich parę słów więcej … Przede wszystkim o panu Andrzeju Łanuszka, nauczycielu z najlepszej w 2013 r. w Polsce szkole technicznej – według wspomnianego wcześniej rankingu szkół ponadgimnazjalnych - Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie. Filip Oleszek był jego 21 podopiecznym, którego od 1988 r doprowadził do tytułu laureata OWT, nie wspominając o 40 finalistach ! Podopieczni pana Łanuszki w 3 olimpiadach zdobyli 88 tytułów laureata oraz 64 tytuły finalisty. Jak sam mówi: - „odpowiedź na pytanie, dlaczego się w to „bawi”, wydaje się być prosta. Praca z olimpijczykami umożliwia mi stały rozwój. W zawodzie nauczyciela popadanie w rutynę i stagnacja nie przynosi efektów”.

Także kilka słów o panu Włodzimierzu Zieliczu, w ostatnich latach nauczycielu z XIV LO im. Stanisława Staszica, a wcześniej XXX LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Jego podopieczny, Michał Kazaniecki, po raz drugi został laureatem OWT. W obu szkołach pan Zielicz był w sumie opiekunem 6 laureatów i 5 finalistów !

I jeszcze o pani Mirosławie Żuber , bo choć to ją wskazał jako swoją opiekunkę Krystian Plackowski, laureat z I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, ale na zawodach finałowych w Kielcach był z nim pan Stanisław Żuber. Państwo Żuber tworzą od lat znakomity tandem nauczycielski w Białymstoku.

Laureaci XL OWT

w grupie tematycznej elektroniczno-elektronicznej:
1. Tomasz GOLIS, I lokata, uczeń ZS Łączności im. prof. Stanisława Fryzego w Gliwicach, podopieczny p. Adama STRZYŻA
2. Kamil SMYCZEK, II lokata, uczeń ZS nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, podopieczny p. Jacka KLUBY
3. Dariusz BROŻYNA, III lokata, uczeń ZS nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, podopieczny p. Wojciecha ŹREBCA
4. Dawid CHMIEL, III lokata, uczeń III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, podopieczny p. Marka PACHOLSKIEGO
5. Filip OLESZEK, V lokata, uczeń ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, podopieczny p. Andrzeja ŁANUSZKI
6. Mateusz RACZYŃSKI, V lokata, uczeń I klasy (!) Katolickiego LO im. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie
7. Paweł GAJEWSKI, VII lokata, uczeń ZS Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

w grupie tematycznej mechaniczno-budowlanej:
1. Jakub KOCOT, I lokata, uczeń I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, podopieczny p. Anny LEGWANT
2. Adrian NARUSZKO, II lokata, uczeń VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, podopieczny p. Sławomira LICHOTY
3. Waldemar KOŁODZIEJCZYK, III lokata, uczeń I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, podopieczny p. Anny LEGWANT
4. Mateusz JEŻEWSKI, IV lokata, uczeń II LO im. Mieszka I w Szczecinie, podopieczny p. Beaty SENKOWSKIEJ
5. Małgorzata ŁAZUKA, V lokata, uczennica I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, podopieczna p. Kamila KAMIŃSKIEGO
6. Krystian PLACKOWSKI, V lokata, uczeń I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, podopieczny p. Mirosławy ŻUBER
7. Michał KAZANIECKI, VII lokata, uczeń XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, podopieczny p. Włodzimierza ZIELICZA

Aby zostać laureatem, w grupie mb należało poradzić sobie z takim problemem:
W kopalniach odkrywkowych do wywozu urobku używa się (oprócz taśmociągów) samochodów ciężarowych o bardzo dużej ładowności, ale też bardzo dużej masie własnej. Trasa przejazdy tych samochodów charakteryzuje się dużymi różnicami poziomów. W czasie jazdy znacząco zmienia się ich energia potencjalna. Jedną z metod zmniejszenia kosztów eksploatacji tych pojazdów – przez zmniejszenie zużycia paliwa – jest hybrydyzacja napędu z wykorzystaniem różnic energii potencjalnej, W czasie jazdy w dół część jego zmniejszającej się energii odzyskuje się i magazynuje. Tak zgromadzona energia jest następnie wykorzystywana do napędu samochodu wyjeżdżającego z urobkiem, co zmniejsza zużycie paliwa. Należy przeanalizować efektywność ekonomiczną układu bazującego na akumulatorach elektrochemicznych (magazynowanie energii) i dodatkowym napędzie elektrycznym. Obliczenia wykonać przy podanych założeniach … Na stronie Olimpiady www.owt.edu.pl. znajdują się zadania z wszystkich etapów i obu grup.