INŻYNIER

Konkurs do nowego świata

Z inż. Pauliną Kuszneruk, studentką Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, rozmawia Irena Fober.

Studenci z pasją

Grupa studentów z 18 miast Europy stworzyła 25 lat temu organizację, która obecnie zrzesza 33 tys. osób z 96 uczelni technicznych. Jej misja to wszechstronny rozwój studentów, wymiana doświadczeń, poznanie innych kultur i obyczajów. Organizacja ta znana jest jako BEST – Board of European Students of Technology.

Rafał Ołdziejewski

Ogrzewanie i wentylacja – przykłady z Wiednia, Berlina i Paryża

W poprzednim numerze przytoczyliśmy fragmenty publikacji sprzed niemal 150 laty (PT nr 2 z 1866 r.) - streszczenia sprawozdania Komitetu wyznaczonego do zbadania systemów ogrzewania i wentylacji, stosowanych dla szpitali i wielkich zakładów publicznych. Poniżej prezentujemy – zachowując oryginalną pisownię – kolejne przykłady ciekawych rozwiązań.

Wybór i opracowanie Bronisław Hynowski

GOSPODARKA

Sukces nie jest dany raz na zawsze

Przypadające w tym roku rocznice: 25-lecia transformacji ustrojowej, 15-lecia przynależności do NATO oraz 10-lecia członkostwa w Unii Europejskiej stały się okazją do debaty na temat polskiego sukcesu w latach 1998 -2014. Co udało nam się przez te lata osiągnąć? Czy bilans 25-lecia Polski jest dodatni?

Elżbieta Łysakowska

Żagiel z Dźwignią

Wypowiedź Leszka Kuczyńskiego, prezesa firmy Etis.

Dźwignia 2014

Przyznawana przez FSNT NOT oraz Redakcję Przeglądu Technicznego, przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, nagroda „Dźwignia” obchodzi w tym roku swoje 15-lecie. Przyznano ją po raz pierwszy w 2000 r., a otrzymał ją wówczas Zygmunt J. Szymański, twórca i główny właściciel średniej wielkości firmy JUWENT, działającej na Lubelszczyźnie. Jej laureatami są właściciele innowacyjnych firm z sektora MŚP, w których powstają nowe miejsca pracy.

INNOWACJE

Pierwsi w laserach grafenowych

Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej pod kierownictwem prof. Krzysztofa Abramskiego jest częścią Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej. Stanowi zespół młodych, ambitnych pracowników naukowych i doktorantów. Ma szansę na dokonanie przełomu technologicznego, jakim będą pierwsze konkretne aplikacje laserowe grafenu.

ZDROWIE

Obyś żył 100 lat

W całym kraju jest 300 specjalistów geriatrów, dziesięć razy mniej niż w Czechach i na Słowacji. Mamy 700 łóżek na oddziałach geriatrycznych i najniższe nakłady na leczenie. Geriatria wykładana jest jako fakultet w zaledwie kilku uniwersytetach medycznych. Na przykład w Poznaniu, owszem, zajęcia są prowadzone, ale tylko dla... studentów zagranicznych. Czyżbyśmy byli w Polsce wszyscy młodzi i zdrowi?

Pigułka medycyny: Za czym kolejka ta stoi?

Wiesław Wiktor Jędrzejczak

STAŁE POZYCJE

Nasz komentarz. Bogate stulecia

Co pan na to, inżynierze? Nagrody dla inicjatyw NOT

Felieton. Razem możemy więcej

Filozofia pojęć technicznych (57). Izolacja

Giełda wynalazków i projektów. Impet IMP-u

Wino dla inżyniera (128). Cava na luzie

Parlament 500 milionów. Nie pójdziemy z torbami. Kto ratuje banki?

Złoty Inżynier 2014 – kandydaci: Izabela Kulszewicz. Dariusz Zieliński

Wątpię, więc jestem. Jeśli strumień popłynie

Recenzja PT. Symbolika mostów

Warsztat. Menuisier czy ebenist?

XII FORUM INŻYNIERSKIE, Poznań, 3 czerwca 2014 r.

Wypowiedź Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT

Betonu awers i rewers

Z prof. dr hab. inż. Wojciechem Radomskim z Politechniki Warszawskiej, przewodniczącym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, rozmawia Marek Bielski.

Pogoda dla innowacji

Wypowiedź Iwony Wendel, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Ku nowym materiałom

Z prof. Januszem Rymszą, zastępcą Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.

Dobry most na żądanie

Innowacyjność w budownictwie mostowym

Wypowiedź mgr. inż. Wojciecha Patera, prezesa Zarządu Mosty-Łódź SA.

Mosty szybciej

Z inwencją do stali

Mosty - rekordy