I MiędzynarodowyKongres „CAx Innovation 2014“ odbędzie się w Krakowie, w czasie trwania 19 Międzynarodowych Targów EUROTOOL®. Do udziału w tej imprezie zapraszają organizatorzy:

Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx“ wspólnie z Instytutem Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej, Instytutem Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej oraz z Wydziałem Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, przy udziale logistycznym firmy Targi w Krakowie sp. z o.o.

Termin: 14 – 16 października 2014 r.

Kongres odbędzie się w nowym Centrum Kongresowym, ul. Centralna 14A, Kraków. W ramach targów organizowany jest Salon Technologii CAx, w którym pokazane zostaną zastosowania wszystkich najważniejszych technik CAx w nowoczesnym przemyśle, a w części konferencyjnej, w sesjach tematycznych będą omawiane referaty ilustrujące zastosowania technik CAx w całym zakresie procesu projektowo-technologicznego „od pomysłu do przemysłu”. W czasie trwania targów odbędzie się tzw. Salon Technologii CAx, a w jego ramach dostępna będzie Wyspa plakatowa ProCAx, tj. stoisko targowe, na którym zostaną wystawione prace uczestników Kongresu w formie PLAKATU, formatu A1 oraz prototypy różnych urządzeń, wykonane najnowszymi technikami klasy CAx. Przewiduje się wykłady zamawiane (po jednym wykładzie w każdej sesji tematycznej). Autorami  będą wybitni przedstawiciele ośrodków naukowych i przemysłowych oraz doświadczeni użytkownicy komputerowych systemów inżynierskich CAx. Odbędą się też sesje tematyczne, na których autorzy, 15 i 16 października będą omawiali swoje referaty. Zgłoszony referat, po uzyskaniu pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego, zostanie zakwalifikowany do publikacji jako artykuł, najlepsze w periodyku anglojęzycznym, a pozostałe w miesięczniku MECHANIK oraz w tzw. Wirtualnej Bibliotece na stronie ProCAx. Do przygotowania plakatów i wystawienia swoich osiągnięć z obszaru CAx zaproszono uczelniane komórki organizacyjne zainteresowanych uczelni technicznych polskich i zagranicznych. Termin nadesłania plakatu i referatu, najpóźniej do 30 czerwca 2014r.
Szczegóły na stronie www.procax.org.pl.