INNOWACJE

BIM, czyli projektant w nowym świecie

21-23 marca 2014 r. w Londynie, z inicjatywy Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, odbyła się I Międzynarodowa Konferencja ’’BIM dla Polski – szanse i zagrożenia’’. Konferencja dotyczyła zagadnień związanych z Building Information Modelling (Modelowanie Informacji o Budowlach – BIM). Jej przesłaniem były możliwości bezpośredniego wykorzystania procesu BIM w warunkach polskich i z realną korzyścią dla Polski.

emc

Informacja i wizualizacja

Jeszcze nie wszyscy projektanci słyszeli o systemie BIM. Bardzo niewielu w Polsce zdążyło go zastosować. Ale od kwietnia 2016 r. może stać się powszechną praktyką i zrewolucjonizować projektowanie inżynierskie oraz tryb realizacji inwestycji.

Zygmunt Jazukiewicz

INŻYNIER

Na Czerwoną Planetę

Już w 1952 r. Werner von Braun przedstawił Das Marsprojekt, 3-letnią podróż na Marsa.

boj

Czy zawsze pod wiatr?

Wystąpiła w ponad 20 filmach i serialach. Znamy ją z takich obrazów, jak „Brunet wieczorową porą”, „Nie lubię poniedziałku”, Polowanie na muchy”, „Milion za Laurę”, „Miś”, „Dom”, „07 Zgłoś się”, „Czterdziestolatek”. Ale główną rolę odtwarzała tylko w jednym filmie, zrealizowanym w 1966 r. przez Jana Rutkiewicza – „Kochajmy Syrenki!”.

Jerzy Bojanowicz

Oświetlenie a zamożność kraju

W poprzednim numerze PT opublikowaliśmy pierwszą część obszernego artykułu zatytułowanego „Oświetlenie” autorstwa Pawła Kaczyńskiego, zamieszczonego w pierwszym numerze Przeglądu Technicznego ze stycznia 1866 r. Poniżej przytaczamy – zachowując oryginalną pisownię – dokończenie wybranych fragmentów z tej publikacji sprzed niemal 150 lat.

Wybór i oprac. Bronisław Hynowski

GOSPODARKA

Wystrzałowy design

Polski biznes i polski design to bardzo często dwa równoległe światy. Trzeba znaleźć sposób, by te niezależne byty spotkały się, tworząc dobry rynkowy produkt.O tym, że design jest prawdziwą szansą dla małych i średnich firm i regionów, rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP.

Irena Fober

Produkcja obywatelska

Wypowiedź Karola Króla, prezesa zarządu Crowdfunding.p Sp z o.o., wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu, na temat popularyzowanej przez niego idei finansowania społecznościowego.

if

SAMORZĄD

Gminy bezradne

W grudniu 2013 r. przyjęto dokument rządowy „Program na rzecz równego traktowania”, dotyczący grup narażonych na dyskryminację. Dotychczas funkcjonowały programy cząstkowe, dotyczące przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii itp. Ten natomiast, traktuje temat całościowo i ma być realizowany przez wszystkie resorty i we współpracy z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Badania sondażowe prowadzone w ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” wykazały, że oczekuje tego 67% Polek i Polaków.

Elżbieta Łysakowska

ZDROWIE

Samotni w bólu

W Polsce żyje blisko 200 tys. osób wymagających leczenia z powodu bólu nowotworowego, każdego roku ponad 90 tys. chorych na umiera doświadczając bólu. Dziesięć lat temu Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że życie bez bólu jest prawem człowieka. Tymczasem polscy lekarze zapisują pięć razy mniej morfiny niż ich koledzy z Europy Zachodniej. W zeszłym roku ONZ oficjalnie uznała, że pozwolenie pacjentom na cierpienie jest torturą. Polska została zaliczona do krajów torturujących.

Irena Fober

Słodki kubek

Szczelne zęby

NAUKA

Michaił S. Cwiet

Ósmego marca 1903 r. na Imperatorskim Uniwersytecie Warszawskim odbył się wykład zatytułowany: „O niektórych zjawiskach adsorpcyjnych i ich zastosowaniu do chemii analitycznej”. Poprowadził go młody laborant-asystent (odpowiednik dzisiejszego adiunkta) Michaił Semenowicz Cwiet. Dwudziestu kilku naukowców i gości zapewne nie spodziewało się, że oto byli świadkami narodzin nowej dziedziny nauki – chromatografii.

Michał Smętek

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? XL Olimpiada Wiedzy Technicznej

Nasz komentarz. Uniwersalne czy odpowiedzialne

Felieton. Przyjazne miejsce

Recenzja PT. Miejsce dla atomu

Filozofia pojęć technicznych (55). Druk

Giełda wynalazków i projektów. Zielona nanochemia z Krakowa

Wino dla inżyniera (127). Coś więcej o winach z Chile

Parlament 500 milionów. Majowe wybory

Złoty Inżynier 2014 – kandydaci: Andrzej S. Nowak. Ryszard Marek Kowalski

Wątpię, więc jestem. Mięśniaki, czerepy, czarusie

Warsztat (2). Akumulatory zasilające elektronarzędzia