Trzecie już Forum Budowlane w Płocku w dniach 22-23 października 2014 r. organizuje Politechnika Warszawska – Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. Celem tego zgromadzenia jest promocja nowoczesnych technologii i wyrobów budowlanych na rynku oraz wymiana doświadczeń w ramach konferencji naukowej pod hasłem „Budownictwo energooszczędne i rewitalizacja obiektów budowlanych”.

Wg założeń Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab inż. Romana Marcinkowskiego z PW Forum ma być platformą integracji środowisk obecnych na rynku budowlanym, a więc inżynierów, uczonych, doktorantów i studentów budownictwa, przedsiębiorców, biur projektowych a także zarządzających infrastrukturą budowlaną.

W trakcie obrad (w budynku PW przy ul. Łukasiewicza 17) funkcjonować będzie wystawa osiągnięć i ofert dla budownictwa.

Dwa główne tematy Forum: oszczędność energii i rewitalizacja dotykają najważniejszych obecnie problemów budownictwa kubaturowego w Polsce. Jeżeli chodzi o oszczędność energii w budynkach, to nigdy dość nowych informacji i koncepcji – ciągle jesteśmy jako kraj niesłychanie opóźnieni w dochodzeniu do modelu nowego budownictwa pasywnego, od którego jednak w przyszłości nie da się uciec. Przykłady najbardziej zaawansowanych projektów, które jednocześnie są przykładami ekologicznego i zrównoważonego budownictwa, upowszechniają się niezwykle wolno. Przyczyną jest zapewne wysoki koszt najnowocześniejszych rozwiązań i materiałów. Być może Forum pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak dojść do energooszczędnego budownictwa możliwie tanio.

Drugi problem – rewitalizacja – może się okazać w najbliższych latach jeszcze bardziej dotkliwy, ponieważ ciągle w kraju ogromna część zasobu mieszkaniowego ma 50- 80 lat i jest w złym stanie technicznym, w dodatku jest zamieszkana przeważnie przez ludzi w trudnej sytuacji finansowej. Wieloletnie zaniedbania remontowe usuwane są bardzo powoli, a gminy mają coraz mniej pieniędzy na mieszkania zastępcze i tymczasowe.

Więcej informacji na www.fb.pw.plock.pl