Głosowanie na "Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego 2013"

GOSPODARKA

Konferencja na „szóstkę”

Z Marcinem Korolcem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Klimatycznej, rozmawia Jerzy Bojanowicz.

Obywatelskie OZE

Opóźniona ustawa o odnawialnych źródłach energii, której kolejny projekt z Ministerstwa Gospodarki czeka na uchwalenie, może nie wejść w życie. Powodem są zapisy o ulgach dla firm, które de facto nie ponoszą kosztów dopłat do OZE. Z tego samego powodu Komisja Europejska zakwestionowała podobną ustawę w Niemczech.

Zygmunt Jazukiewicz

Znikająca innowacyjność

Istotą każdej działalności gospodarczej jest pozyskanie zlecenia na wykonanie usług lub prac, które zleceniobiorcy przyniosą zysk. Proste, ale jednocześnie wcale nie takie łatwe.

Janusz M. Kowalski

SAMORZĄD

Ekologicznie znaczy w niedostatku

Był taki minister środowiska, który prawie poddał się woli ekologów i nieomal zgodził się na poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego, aby obejmował cały teren Puszczy Białowieskiej. Antoniego Tokarczuka, bo o niego chodzi, powstrzymali mieszkańcy gminy Narewka, którzy swój sprzeciw wyrazili, rzucając jajami w ministra. Nie popierając takiego zachowania, po wizycie w gminie Smołdzino na Pomorzu uważam, że mieszkańcy gmin Białowieskich dobrze wiedzieli, czym taka ekologia pachnie.

Henryk Piekut

Biedne ogniwo

Powiaty uchodzą za najmniej udane dziecko reformy samorządowej z końca minionego stulecia. Co jakiś czas pada hasło ponownej ich likwidacji. Partie i politycy nie zajmują się tym, aby z tych jednostek uczynić bardziej sprawne, lepiej służące obywatelom ogniwa samorządowo-administracyjne. Zamiast tego – na powiaty stopniowo nakłada się nowe obowiązki, bez zapewnienia środków na ich realizację.

Henryk Piekut

INŻYNIER

Legalne i nielegalne

Skrytkę na radiostację w wydrążonym pniu drzewa sosnowego używaną przez polski ruchu oporu podczas okupacji, nadajniki nielegalnego Radia „S” oraz profesjonalne radiostacje, wyprodukowane dla wojska, marynarki i lotnictwa w zakładach przemysłowych USA, ZSRR i Polski, ze zbiorów Muzeum Techniki i Przemysłu, można obejrzeć na wystawie (antresola Hallu Okrągłego) w warszawskiej siedzibie Muzeum w Pałacu Kultury i Nauki.

Szmaragdowa saga

W dziejach światowej techniki, w specjalności spawalnictwo, Polacy odegrali rolę niebagatelną. Inżynier Stanisław Olszewski, wraz ze swoim współpracownikiem Mikołajem Bernadosem, w 1885 r. wynalazł i opatentował metodę spawania łukowego. Drugą wielkiego formatu postacią jest prof. Stefan Bryła, twórca pierwszego w świecie stalowego mostu spawanego elektrycznie. Współczesne dokonania polskiego spawalnictwa również zasługują na baczną uwagę ze względu na innowacyjny charakter w sferze naukowo-technicznej oraz organizacyjnej. Przedstawiamy Czytelnikom dzieje zasłużonej w tej dziedzinie inżynierskiej rodziny Pilarczyków.

Marek Bielski

Wielki Jubileusz (1)

Najbliższe lata przyniosą wiele rocznic ważnych dla inżynierów i ruchu stowarzyszeniowego polskiego środowiska technicznego. W przyszłym roku minie 180 lat od założenia w Paryżu przez gen. Józefa Bema Towarzystwa Politechnicznego Polskiego. W 2016 r. jubileusz 150-lecia obchodzić będzie "PRZEGLĄD TECHNICZNY". Pierwszy numer czasopisma ukazał się w Polsce w styczniu 1866 r. Pod tytułem dodano „Pismo miesięczne poświęcone PRZEMYSŁOWI KRAJOWEMU obejmujące: praktyczne zastosowania inżynierii cywilnej, budownictwa, górnictwa, mechaniki, metallurgii, oraz technologii chemicznej i mechanicznej”. Postanowiliśmy w kolejnych numerach przybliżyć naszym Czytelnikom – zachowując oryginalną pisownię – wybrane artykuły lub ich fragmenty, jakie publikowano na łamach PT niemal półtora wieku temu. Rozpoczynamy od prezentacji strony tytułowej i artykułu wstępnego z pierwszego numeru.

Bronisław Hynowski

NAUKA

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej (3)

Oceny związane z niezawodnością działania układów sterujących, zwłaszcza odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, doprowadziły do wytworzenia pojęć aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Pojęcia te nie są odpowiednikami kategorii bezpieczeństwa czy wskaźników niezawodności działania (PL lub SIL), aczkolwiek dotyczą tych samych problemów.

Wojciech Kramarek, Politechnika Warszawska, Tadeusz Sałaciński, Politechnika Warszawska

INNOWACJE

Wszyscy mówią: Google Glass

Ten rok prawdopodobnie upłynie pod znakiem walki konkurencyjnej na zupełnie nowym rynku, równie potężnym jak rynek smartfonów, tabletów czy gier komputerowych. Zwycięzcy wyraźnie wyłonią się za rok czy dwa. To rynek okularów, znanych już pod nazwą Google Glass.

Smartfon, wróg czy towarzysz?

Ataki na systemy IT, kradzieże danych, postęp technologiczny i nieświadome błędy ludzi – to największe ryzyka informatyczne, z którymi zmagają się firmy, organizacje publiczne i prywatni użytkownicy. Rosnąca liczba cyberataków sprawia, że firmy w coraz większym stopniu narażone są na działania hakerów.

Rumuński „osiołek”

Samochód dostawczy dla każdego bazuje na modelu Lodgy i został tak zaprojektowany, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania klientów prowadzących działalność gospodarczą.

Młodzi innowacyjni w Muzeum Techniki

ZDROWIE

Inżynier i medycyna

„VII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2013” (Białystok 5-7 grudzień 2013 r.) zostało, podobnie jak poprzednie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Innowacyjnej Polski Wschodniej przy współpracy i pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, a także rektorów Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej. Przestawiamy sprawozdanie z tego interesującego wydarzenia.

Tadeusz Pałko

Jak się mają sanatoria?

Z Anną Szombork, prezesem Zarządu Niepublicznego Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego SANATORIUM „Tęcza” S.P. w Ustce, rozmawia Henryk Piekut.

Zbawienne ukłucie

Rok temu prawie 3 tys. rodziców złożyło pisemne oświadczenie, odmawiając szczepienia swoich dzieci. Jeszcze więcej, bo blisko 12 tys. fanów ma na Facebooku stowarzyszenie przeciwników szczepień STOP NOP.

Irena Fober

Światło patrzy w mózg

Monitorowanie parametrów krążenia mózgowego jest bardzo ważne dla pacjentów z poważnymi uszkodzeniami neurologicznymi, np. z obrzękiem mózgu lub po wylewach krwi do struktur podkorowych.

Pigułka medycyny. Obamacare

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? Od pomysłu do rynku

Nasz komentarz. Umiarkowanie wolny

Felieton. Bogatsi czy biedniejsi?

Filozofia pojęć technicznych (50). Model

Giełda wynalazków i projektów. Medalowe mięso

Wino dla inżyniera (122). Wina z późnego zbioru

Parlament 500 milionów. Mafia bez pieniędzy. Właściwy połów ryb. O wyborach online

Złoty Inżynier 2014 – kandydaci: Krzysztof Patoka. Zbigniew Wołejsza

Wątpię, więc jestem. Rozważania przed burzą

Recenzja PT. Teraz Odra