NASZ PATRONAT


LAUR "ZŁOTEJ ZBROI"Konkurs dla Czytelników
Para buch, koła w ruch...Artykuły realizujące zadanie pn. „Polska nauka w biznesie i przemyśle. Ludzie nauki i ich wynalazki. Nauka otwarta dla społeczeństwa”,
są dofinansowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z ŻYCIA FSNT

Niewykorzystana skarbnica

Towarzystwa naukowe mają swoją wspaniałą przeszłość. Natomiast z perspektywy obecnej, należy postawić tezę, że zostały one zepchnięte na boczny tor, a ich przyszłość jest poważnie zagrożona. Ale ich rola dla społeczeństwa jest tak istotna, że należy podjąć wszelkie wysiłki i działania, by ten stan odwrócić.

Prof. dr hab inż. Zbigniew Kruszewski, Przewodniczący Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego.

35 lat NOT Legnica

Jesień to okres tradycyjnie aktywnej działalności stowarzyszeń naukowo – technicznych w terenowych jednostkach organizacyjnych FSNT NOT. W zdecydowanej większości tych regionów organizowane są Dni Nauki i Techniki połączone z wyłanianiem najlepszych rozwiązań technicznych, którym przyznawane są tytuły regionalnych mistrzów i wicemistrzów techniki.

Henryk Piekut

Długie życie projektu “Gryf”

Niestety, projekty inwestycyjne starzeją się jak wszystko i po latach to, co wydawało się wspaniałe i konieczne może stać się wątpliwe, nierealistyczne, nieekonomiczne. Marzenia ludzkie też mają swój czas. Niezrealizowane w porę, umierają. Tak jest ze słynnym konceptem grobli przez Zalew Szczeciński.

jaz

NAUKA

Polskie Noble

Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej po raz 22. wyłoniła laureatów Nagrody FNP, cieszącej się opinią najpoważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce, zwanego potocznie „Polskim Noblem”.

Nagrody Ministra Nauki 2013

SIMR z biegiem lat

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej przekroczył sześćdziesiątkę, ale tradycje ma znacznie dłuższe. Swoimi refleksami na temat tych historycznych kolei losu dzieli się pracownik Instytutu Podstaw Budowy Maszyn w tym wydziale, prof. dr hab. inż. Sławomir Białas

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych (1)

Każda maszyna (obiekt) lub instalacja przemysłowa jest wyposażona w układ sterowania technologicznego, pozwalający na jej normalną pracę i osiąganie wymaganych parametrów procesu produkcyjnego. Ponadto obiekt musi być wyposażony w układ sterowania który odpowiada za spełnienie funkcji bezpieczeństwa. Zacytowane przepisy dotyczą szczególnie obiektów energetyki jądrowej jako obiektów stwarzających duże zagrożenia. Zadaniem systemów bezpieczeństwa określanych najczęściej jako ang. Safety Instrumented Systems, SIS, jest eliminowanie możliwości powstania niebezpiecznych sytuacji oraz w przypadku ich zaistnienia kontrola powstałego hazardu i ryzyka.

Wojciech Kramarek, Politechnika Warszawska; Tadeusz Sałaciński, Politechnika Warszawska

Silni, zwarci,.. technologiczni

Oto przykład, że mylą się ci, którzy twierdzą, że polscy naukowcy nie chcą i nie potrafią współpracować. Sześć uczelni technicznych i dwa instytuty badawcze postanowiły połączyć swój potencjał intelektualny, badawczy i aparaturowy, i utworzyły Polski Instytut Technologii (PIT).

Irena Fober

EDUKACJA

Uczymy analitycznego myślenia

Z prof. dr. hab. inż. Lechem Dzienisem, rektorem Politechniki Białostockiej, rozmawia Jerzy Bojanowicz.

INNOWACJE

50 lat wrocławskich mechaników

W 2013 roku obchodzi 50-lecie jedna z najbardziej renomowanych jednostek naukowo-badawczych Politechniki Wrocławskiej – Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Jest to przykład dynamicznego ośrodka politechnicznego, który w swojej historii rozwijał się i rozrastał podążając zarówno za potrzebami przemysłu, jak i zmianami profilu nauk obejmujących centralne zagadnienia technologii mechanicznych.

Zygmunt Jazukiewicz

Test dla najlepszych

Jesteśmy znani w świecie tylko z wyrobu dobrych mebli oraz żywności. Każdy sukces gospodarczy oczywiście cieszy. Ale czy do eksportowej listy będziemy mogli niebawem  dołączyć i inne specjalności, w tym wymagające wysoko wyspecjalizowanych inżynierów i nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego? Czy Polska stanie się wkrótce jednym z wiodących ośrodków dziedzinie hig-tech?

Anna Bielska, Marek Bielski

Ratunek w zielonych megawatach

Z opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki „Sprawozdania z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej” wynika, że do 2030 r. planowane jest wycofanie łącznie 12,4 GW - najwięcej do roku 2018. Stąd pesymistyczne prognozy, że ok. 2016 r. w Polsce może zabraknąć energii elektrycznej. Ale może też się okazać, że zabraknie jej z innego powodu!

Jerzy Bojanowicz

Norymberskie trofea

Podczas tegorocznej edycji Targów iENA w Norymberdze pojawili się wystawcy z ponad 20 państw m.in. Tajwanu, Korei, Rosji, Ukrainy czy Malezji. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zaprezentowało około 40 rozwiązań z uczelni wyższych, instytutów badawczych i przedsiębiorstw. Można mówić o efektownym wyniku polskich wynalazców – 26 medali, w tym 7 złotych.

Dwustronne ładowanie

Często podczas długiej jazdy samochodem mamy ochotę napić się kawy lub herbaty. Wówczas szukamy zajazdu bądź zatrzymujemy się na przydrożnym parkingu i wyjmujemy termos, albo… kawiarkę, by po chwili delektować się świeżo zmieloną i zaparzona kawą. Fantasmagoria? Niekoniecznie. Zależy od… samochodu!

boj

ZDROWIE

Gorzka słodycz

Czy na pewno jesteś zdrowy? Ponad milion Polaków nie wie, że od lat choruje na cukrzycę. Niestety, wielu pozna prawdę dopiero wtedy, gdy trafi na oddział ratunkowy z ostrym zawałem serca albo udarem mózgu. A wystarczyło wcześniej zbadać poziom glukozy we krwi. Jednak co piąty Polak przyznaje, że tak prostego badania nie zrobił nigdy w życiu.

Irena Fober

INŻYNIER

Laur Innowacyjności 2013

26 listopada 2013 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas uroczystej Gali podsumowano tegoroczną, trzecią edycję Konkursu Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej - Laur Innowacyjności im. Stanisława Staszica

Pan inżynier, pan prezydent

70 lat temu w berlińskim więzieniu Tegel umarł inż. Piotr Drzewiecki. Pierwszy prezydent Warszawy w niepodległej Polsce, prezes Stowarzyszenia Techników, przemysłowiec, inicjator budowy Warszawskiego Domu Technika. Redaktor Przeglądu Technicznego.

Irena Fober

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? Święto inżynierskiej szkoły

Nasz komentarz. Efektowne czy efektywne?

Felieton. (Nie) przyjazność podatkowa

Filozofia pojęć technicznych (47). Dziwer

Recenzja PT. O sanitarnych Wielkopolski

Giełda wynalazków i projektów. Górą olsztyńscy medycy

Wino dla inżyniera (119). Jeszcze o winach hiszpańskich

Parlament 500 milionów. Największy beneficjent. Bezpieczne badanie. Studiuj, gdzie chcesz

Złoty Inżynier 2013 – kandydaci: Stanisław Adamczak. Grzegorz Rosłonek

Wątpię, więc jestem. Światowe życie