NASZ PATRONAT





LAUR "ZŁOTEJ ZBROI"





Artykuły realizujące zadanie pn. „Polska nauka w biznesie i przemyśle. Ludzie nauki i ich wynalazki. Nauka otwarta dla społeczeństwa”,
są dofinansowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


GOSPODARKA

Centrum węglowych nadziei

W maju 2013 r. otwarto Centrum Czystych Technologii Węglowych w Katowicach. Oczekiwania wobec tej wyjątkowej w Europie placówki badawczej są ogromne. Ma zmienić polskie górnictwo, a energetykę przystosować do wymagań zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej. Niektórzy uważają to za nierealne. Ale czy mamy inne wyjście? Polska stoi węglem.

Zygmunt Jazukiewicz

O zakład z babcią

Ze Stanisławem Kolbuszem, prezesem Stowarzyszenia EkosystEM – Dziedzictwo Natury, rozmawia Irena Fober.

Kobieto, do władzy!

Gender mainstreaming. Wikipedia rozszyfrowuje to tajemniczo brzmiące pojęcie jako strategię polityczną na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, polegającą na włączeniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w główny nurt polityki.

Elżbieta Tomaszewska

Z kosumenta (niełatwy?) prosument

W związku z licznymi wątpliwościami czytelników, dotyczącymi możliwości sprzedaży energii wytwarzanej na zasadzie prosumenckiej, zwróciliśmy się do Urzędu Regulacji Energetyki o odpowiedź na kilka pytań.

Z ŻYCIA FSNT

STANOWISKO do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wersja wrzesień 2013)

W związku z odbywającymi się społecznymi konsultacjami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Zarząd Główny FSNT-NOT powierzył Komitetowi Naukowo-Technicznemu FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej opracowanie stanowiska Federacji

INNOWACJE

Odnawialne źródła high-tech

Targi energii odnawialnych organizowane w kilku państwach Europy przez niemiecką firmę są z roku na rok ciekawsze. Na polskich targach Renexpo (16-17 października w Warszawie) dominowały dwa nurty: fotowoltaika i pompy ciepła. jaz

Radio nadaje w cyfrze (od A do Z)

1 października 2013 r. Polskie Radio S.A. rozpoczęło stałą emisję sygnału w cyfrowej technologii DAB+. Na razie cyfrowego radia mogą słuchać mieszkańcy Warszawy i Katowic.

Irena Fober

NAUKA

Energetyka jądrowa na świecie (3)

Największą zaletą energetyki jądrowej jest niski, w porównaniu z innymi metodami, koszt produkcji jednostki energii elektrycznej, brak emisji szkodliwych dla środowiska gazów oraz pyłów i brak konieczności dowozu dużych ilości paliwa (w tradycyjnych elektrowniach węglowych jest to kilka ciężarówek na blok energetyczny w ciągu roku).

Wojciech Kramarek, Tadeusz Sałaciński, Politechnika Warszawska

INFOTECHNOLOGIE

Świat się zmienił z Google

Od 15 lat Google istnieje online i nieźle miesza w branży informatycznej. Rozpoczynał jako zwykła przeglądarka. Dziś jest jednym z największych koncernów multimedialnych świata. jt

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? Jaka modernizacja Polski?

Nasz komentarz. Pieniądze na efekty

Felieton. Polska awansuje w znanym rankingu

Filozofia pojęć technicznych (46). Zwornik

Giełda wynalazków i projektów. Głos wszystko powie

Wino dla inżyniera (118). Hiszpania nieodkryta

Parlament 500 milionów. Kaganiec dla łupków. Dymek mniej legalny

Złoty Inżynier 2013 – kandydaci: Adam Bartosiewicz. Piotr Kozłowski

Wątpię, więc jestem. Do przodu!