Dr inż. mechanik, absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej, pracowni Katedry Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej. Naukowiec współpracujący z przemysłem oraz z wieloma jednostkami zaplecza badawczo- rozwojowego na Śląsku. Dydaktyk uczestniczący w planowaniu zajęć studentów i opracowywaniu treści nauczania do przedmiotów, uczestnik programu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” (unijny program). Laureat Nagrody Rektora Politechniki Opolskiej na najlepszą pracę doktorską. Jest blisko ukończenia rozprawy habilitacyjnej.

Dr inż. Mariusz Rosiak ukończył najpierw Technikum Mechaniczne w Oleśnicy (1990 r.), a następnie studiował na dwóch kierunkach, dwóch opolskich uczelni. W 1995 r. ukończył Wydział Matematyczno, Fizyczno, Chemiczny Uniwersytetu Opolskiego (mgr mechanik) oraz Wydział Mechaniki Budowy Maszyn Politechniki Opolskiej (inż. budowy maszyn ). Będąc wyróżniającym się absolwentem tej drugiej uczelni rozpoczął pracę na Wydziale Mechanicznym. Równocześnie współpracował z wyspecjalizowanymi w materiałach porowatych i inżynierii powierzchni jednostkami Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, Instytutu Metali Nieżelaznych oraz Instytutu Metalurgii Żelaza. Uczestniczył w realizacji czterech grantów naukowych – w jednym przypadku kierował.

Po odbyciu studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej, w 2003 r. obronił z wyróżnieniem na Politechnice Opolskiej pracę doktorską, a następnie nawiązał bliską współpracę z kilkoma zakładami produkcyjnymi ( m.in. JT Trade oraz Dimat ZBA). Doradzał w rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych lub był w roli wprowadzającego innowacje. W swoich pracach badawczo- rozwojowych poszukuje nowych możliwości technologicznych wytwarzania elementów maszyn ze spieków. W celu doskonalenia współpracy z przemysłem ukończył Wrocławską Akademię Transferu Technologii. Był stypendystą unijnego programu AKROPOL realizowanego przez Politechnikę Opolską. hp