Zakończyła się XXI edycja Konkursu o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz edukacji ekologicznej. Uroczystość podsumowania tegorocznej edycji konkursu i wręczenia nagrody odbyła się 16 września w Muzeum Wigier w Starym Folwarku, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

***

Tegorocznym laureatem tej prestiżowej nagrody został Franciszek Januszewicz z Mikołajówki w gminie Szypliszki. Laureat od 2005 r. prowadzi, za zgodą ministra środowiska jedyny w Polsce prywatny Ośrodek Rehabilitacji Ptactwa i Zwierzyny Chronionej dla dzikich zwierząt, które uległy wypadkom. Z pomocą lekarza weterynarii opiekuje się nimi tak długo, aż same będą w stanie powrócić do środowiska naturalnego. Blisko 90% z podopiecznych Franciszka Januszewicza wraca na wolność. Z pozostałych około połowa przeżywa, ale musi zostać w Ośrodku lub trafia do innych azyli dla dzikich zwierząt.

***

Prowadzenie Ośrodka jest prawdziwą pasją i powołaniem Franciszka Januszewicza, widać to w sposobie zajmowania się zwierzętami które trafiły pod jego opiekę. Ośrodek funkcjonuje bez żadnego dofinansowania ze środków publicznych. Działalność finansowana jest m.in. ze środków uzyskanych z prowadzenia mini ZOO. To właśnie działalność mini ZOO pozwala na przybliżenie dzieciom i dorosłym świata ptactwa i zwierzyny chronionej i uczy szacunku do środowiska naturalnego.

***

Konkurs o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej został ustanowiony w 1984 r. przez Radę Wojewódzką NOT w Suwałkach i reaktywowany przez Suwalską Radę FSNT-NOT w 1997 r. Jego celem jest promowanie rozwiązań technicznych, działań organizatorskich i postaw społecznych przyczyniających się do zmniejszenia zagrożeń środowiska naturalnego bądź poprawy jego stanu. Patronat nad konkursem sprawują prezes FSNT-NOT oraz marszałkowie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. kk

 

Dyplom i medal Nagrody im. Alfreda Lityńskiego wręczają:

Beata Henryka Ordonowska – prezes Suwalskiej Rady FSNT-NOT i Janusz Bogocz – przedstawiciel kapituły konkursu.