„Techniczne i ekologiczne wyzwania logistyki surowców skalnych” to temat interesującej konferencji, która odbędzie się 18 października we Wrocławiu, w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu, ul. Sołtysowicka 19B.

Jej celem jest przegląd najnowszych trendów i zmian w podaży i popycie na surowce skalne w Polsce, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, przedstawienie nowości technicznych i ograniczeń prawnych wpływających na logistykę surowców skalnych. Jednym z ważnych aspektów gospodarki surowcami, jaki zostanie omówiony na konferencji jest wpływ działalności branży na środowisko naturalne. Branża ta jest szczególnie ważna obecnie, kiedy trwają duże programy inwestycyjne w infrastrukturze drogowej, kolejowej i wodnej. Tu zużywa się ogromne ilości kruszyw i wykładzin skalnych rzędu milionów ton. Surowce te są także ważną pozycją w polskim eksporcie. Konferencję podzielono na obszary tematyczne: Zmiany w podaży i popycie (aspekt rynkowy), Technologie ((u producenta, odbiorcy i w transporcie, Nowe rozwiązania transportowe, Ograniczenia formalno-prawne oraz ekonomiczne, Propozycje zmian legislacyjnych.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest prof. Tomasz Nowakowski z Politechniki Wrocławskiej, a Komitetu Organizacyjnego – Janusz Pawęska z MWSLiT.