Inżynier metalurg, mgr inżynier zarządzania i inżynierii produkcji po Politechnice Śląskiej, prezes Zarządu Zakładów Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach, firmy z bogatą – sięgającą ponad 100 lat historią, która od rynkowych przemian należy do grona jednostek zaangażowanych we wdrażanie europejskich i światowych norm jakości, jednostki notyfikowanej w UE w zakresie dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej, budowlanej oraz kompatybilności elektromagnetycznej. 

Mgr inż. Edward Makieła z Zakładami ZETOM związany jest od 1984 roku. Początkowo pracował w laboratoriach oraz placówkach hutniczych. Następnie w inspekcji, która często na zlecenie ministerstwa pomagała rozwiązywać problemy jakościowe w zakładach przemysłowych. Uczestniczył m.in. w ocenie zgodności i odbiorach silników małej mocy w sosnowieckiej Silmie, wagonów tramwajowych w chorzowskim Konstalu, łożysk tocznych i ślizgowych w wielu fabrykach krajowych i zagranicznych. Zajmował się procesami certyfikacji, począwszy od kwalifikacji jakości wyrobów, zezwoleń na znaki bezpieczeństwa poprzez certyfikaty upoważniające do oznaczania wyrobów znakiem „B”, a po wejściu Polski do Unii Europejskiej certyfikacją zgodności z dyrektywami UE. Przez wiele lat był kierownikiem zakładu certyfikacji, ściśle współpracując z zakładami przemysłu hutniczego, chemicznego, maszynowego, elektrotechnicznego. Jest autorem wielu publikacji dot. systemów oceny zgodności, europejskich dyrektyw oraz systemów zarządzania. W tym zakresie również prowadzi wykłady oraz osobiście organizował wiele kursów, seminariów oraz szkoleń warsztatowych.

Obecnie koncentruje się na działaniach związanych z rozwojem i rozszerzeniem uprawnień ZETOM-u m.in. w zakresie badań, certyfikacji wyrobów, zakładowej kontroli produkcji czy też wzorcowania przyrządów kontrolno-pomiarowych. Działania te mają na celu zacieśnienie współpracy głównie z hutnictwem, branżą maszynową, metalową, elektrotechniczną, oraz innymi branżami gdzie obowiązują dyrektywy UE.

hp