NASZ PATRONAT

Noc w Instytucie

Artykuły realizujące zadanie pn. „Polska nauka w biznesie i przemyśle. Ludzie nauki i ich wynalazki. Nauka otwarta dla społeczeństwa”,
są dofinansowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

INFRASTRUKTURA

Jak rozwinąć skrzydła?

Czy można się dziwić, iż dla władz samorządowych nie ma bardziej ambicjonalnych (i spektakularnych) projektów niż te dotyczące …transportu lotniczego? Liberalizacja rynku lotniczego w Polsce, jaka nastąpiła od maja 2004 r. rozbudziła nadzieje, a fakt wciąż rosnącej ilości chętnych do korzystanie z usług podniebnych przewoźników dodatkowo zaostrzył „inwestycyjne apetyty”.

Marek Bielski

Inspiro dla warszawskiego metra

Warszawa jest pierwszym na świecie miastem, które zamówiło pociągi Siemensa nowej generacji - Inspiro. Kontrakt na dostawę 35. składów sześciowagonowych dla Metra Warszawskiego wartości 1,069 mld zł podpisano w lutym 2011 r. Pierwszą linię metra zasili 15 pociągów, drugą obsłuży 20. boj

Metro już przekopane

Budowa metra warszawskiego przekroczyła ważny próg. Prawdopodobnie do końca września zakończy się drążenie tuneli, choć pierwsza tarcza TBM rozpoczęła pracę zaledwie w maju 2012r. Roboty na wszystkich 7 stacjach weszły w fazę konstrukcyjną. W ten sposób odsłonięta została cała przestrzeń, jaką zajmą stacje i tunele. Era niespodzianek dobiegła końca. jaz

Najsmrodliwsza wojna nowoczesnej Europy

Życie w Warszawie aż do końca XIX wieku było według dzisiejszych standardów koszmarem higienicznym. Niektórym to nie przeszkadzało. Zwolennicy inwestycji wodociągowokanalizacyjnych musieli staczać prawdziwe batalie by przeforsować nowe projekty.

Michał Smętek

INNOWACJE

Braki informatyki

Głównym motywem dyskusji w trakcie sesji "Informatyka" na Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich była rozbieżność między znacznym potencjałem polskich informatyków i inżynierów a słabością systemów IT w administracji i obsłudze socjalnej. Jak to zmienić? Warto korzystać z doświadczeń najlepszych.

Zygmunt Jazukiewicz

Przyszłość nie jest płaska

IFA należy do 10. topowych medialnych wydarzeń na świecie, takich jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej czy Superbowl. Dowodzi tego akredytacja ponad 6 000 dziennikarzy z 70 krajów – uważa dr Christian Göke, prezes Messe Berlin, współorganizatora targów.

Jerzy Bojanowicz

Polski e-call hitem?

Unia Europejska planuje wprowadzenie systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach e-Call we wszystkich państwach członkowskich. Polska firma tworzyła system e-call, który ma szansę na upowszechnienie w Europie. W trakcie prac Komitetu Sterującego przedstawiciele Operatora eCall Polska, zgłosili wiele propozycje rozwiązań projektowych, które zostały zaakceptowane i są uwzględnione w dokumencie końcowym UE, Paneuropejskiego Systemu eCall.

Grzegorz Brychczyński

RELAKS

Rowerem po mieście

Korkujące się ulice miast oraz dbanie o kondycję fizyczną sprawiły, że coraz więcej ludzi korzysta z roweru. Nie tylko własnego, bo od kilku lat powstają wypożyczalnie rowerów miejskich. Korzystających z nich nie odstrasza tragiczny najczęściej stan infrastruktury, czyli brak ścieżek rowerowych, a jeśli są, to najczęściej z kostki.

Jerzy Bojanowicz

Życie na dwóch kółkach

Z Henrykiem Sytnerem, dziennikarzem radiowej Trójki, organizatorem „Wakacji na dwóch kółkach”, który od 1970 r. namawia słuchaczy do jazdy na rowerze, rozmawia Irena Fober.

NAUKA

Jak chronimy swoją własność intelektualną?

Prawo własności intelektualnej obejmuje dość szeroki zakres tematyczny, tzn.: patenty, prawa ochronne obejmujące wzory przemysłowe i znaki towarowe, prawa autorskie i prawa pokrewne. Przedmiotem ochrony nie są przedmioty materialne, ale pewne dobra stanowiące zjawiska o charakterze niematerialnym. Przedsiębiorcy świadomi i angażujący się w powstawanie i ochronę dóbr materialnych zwiększają szansę na utrzymanie konkurencyjnej pozycji. Na prawo własności intelektualnej składają się prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskie i prawa pokrewne.

Dr Marlena Piekut – Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Kuszący zapach nowego samochodu

W ostatnim czasie Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. znacząco zwiększył swoje możliwości w zakresie analizy emisji substancji lotnych z materiałów. Wysoko wykwalifikowana kadra wykorzystująca najnowocześniejszą, niejednokrotnie unikatową w skali Polski, aparaturę badawczą i pomiarową realizuje badania związane z emisją lotnych związków organicznych, w tym szkodliwych, z szerokiej gamy materiałów wykorzystywanych w motoryzacji, elementów wyposażenia kabin i kompletnych samochodów.

dr inż. Krzysztof Brodzik

GOSPODARKA

Eksportowy prymus

W okresie poprzedzającym referendum akcesyjne tzw. eurosceptycy w okresie poprzedzającym referendum akcesyjne straszyli polskich rolników, że po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej polski rynek zostanie zasypany zachodnią żywnością, co doprowadzi do upadku wielu polskich przetwórni, a w konsekwencji także polscy rolnicy będą mieć duże problemy ze zbytem. Na szczęście jest odwrotnie.

Henryk Piekut

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? Nagroda Alfreda Lityńskiego

Nasz komentarz. Dziwna kraina PKP

Felieton. Najważniejsza jest stabilność

Filozofia pojęć technicznych (43). Proteza

Giełda wynalazków i projektów. Zatapianie izotopu

Wino dla inżyniera (115). Na wino za miasto

Parlament 500 milionów. Na wypadek epidemii. Pożytek z zamówień publicznych. Chemia w wodzie

Złoty Inżynier 2013 – kandydaci: Edward Makiela. Mariusz Rosiak

Wątpię, więc jestem. Co się święci

4 września 2013r  zmarł
Prof. dr hab. Andrzej Stanisław Borys
Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie,wieloletni dyrektor Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. Był wybitnym uczonym w branży mięsnej i olejarskiej, działaczem społecznym, Przewodniczącym Rady Krajowej SITSpoż. Był też członkiem Rady Konsultacyjno- Programowej Przeglądu Technicznego.
Redakcja