NASZ PATRONAT

Noc w Instytucie

Artykuły realizujące zadanie pn. „Polska nauka w biznesie i przemyśle. Ludzie nauki i ich wynalazki. Nauka otwarta dla społeczeństwa”,
są dofinansowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

INNOWACJE

Energetyczne szarady

Panel "Szanse i zagrożenia dla polskiego przemysłu energetycznego. Ujęcie Polska - świat" (27 czerwca 2013 r.) na II Światowym Zjeździe Polskich Inżynierów zgromadził wyjątkowo silne grono specjalistów z różnych obszarów energetyki zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

jaz

Objętość czy jednostki energii?

Sekcja Główna Gazownictwa PZITS, podobnie jak w poprzednich latach, zorganizowała na początku czerwca br. w Warszawskim Domu Technika tradycyjne sympozjum dla swoich członków. W tym roku organizatorzy – Paweł Stańczak, Janusz Tokarzewski (przewodniczący Sekcji) oraz Mieczysław Menżyński – uznali, że warto porozmawiać na temat opomiarowania gazu przesyłanego oraz dostarczanego konsumentom.

Henryk Piekut

INFRASTRUKTURA

Czy moc jest z nami?

Jeśli mamy na myśli odbiorców energii elektrycznej, twierdząco można odpowiedzieć tylko wtedy, gdy spełnione są dwa podstawowe warunki: wygenerowano energię i jest linia do jej przesłania.

Marek Bielski

Podziemna wiedza tajemna

Popadało trochę deszczu w czerwcu i od razu się okazało, że nawet zwykły deszcz może przynieść katastrofy na większą skalę. Oprócz zatopień i podtopień pojawiło się kilkaset spływów i osunięć świeżo wykonanych skarp. Niektóre ciągnęły się przez kilka kilometrów. Skala tych przypadków nikogo nie niepokoi. Padało, więc musiało spłynąć.

Zygmunt Jazukiewicz

Euro ratuje przed powodzią

W ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko” jest prowadzonych 20 inwestycji przeciwpowodziowych. Rozdysponowano na nie 100% dostępnych środków (2,1 mld zł). Dotychczas beneficjenci wydali blisko 418 mln zł. Na dokończenie realizacji inwestycji i ich rozliczenie z Komisją Europejską mamy czas do końca 2015 r.

Jerzy Bojanowicz

NAUKA

Statory amorficzne w wysokoobrotowych silnikach PM BLDC

Roman Kolanko, Aleksandra Kolanko-Burian, Marcin Polak, Jan Synowski

ZDROWIE

Opatrunek na złe bakterie

Oparzenia termiczne są jednym z najcięższych obrażeń. Tylko w naszym kraju co roku ulega im 400 tys. osób i niestety, aż 50-80% ofiar stanowią małe dzieci.

if

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? Rozmawiać przez 2 miliony lat

Nasz komentarz. A kiedy zgaśnie światło?

Felieton. Pakiet klimatyczny wciąż niebezpieczny

Filozofia pojęć technicznych (42). Wentyl

Giełda wynalazków i projektów. W głąb dźwięku i obrazu

Wino dla inżyniera (114). Nowe korzenie Zinfandela

Parlament 500 milionów. Więzienie dla hakera. Mrożenie CO2. Odżywki pod lupą

Złoty Inżynier 2013 – kandydaci: Zbigniew Paweł Kruszewski. Andrzej Tokarz

Wątpię, więc jestem. Uroki normalności

 

W numerze wkładka

55 lat działalności na rzecz jakości

Dr inż. Henryk Wojciechowski: Z jakością przez dziesięciolecia

Anna Wysocka: Doskonalimy i certyfikujemy kompetencje

Tadeusz Glazer: Polski lider światowym partnerem

Dr Agnieszka Wiktorowska-Jezierska: Dyrektywy medyczne

Michał Przymanowski: Troska o budownictwo

Elżbieta Stefaniak: Znani i dobrze postrzegani