NASZ PATRONAT

Noc w Instytucie

"BAZA 2013"

Artykuły z cyklu „Polska nauka w biznesie i przemyśle. Ludzie nauki i ich wynalazki. Nauka otwarta dla społeczeństwa”,
są dofinansowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

INNOWACJE

Dla wojska i cywilów

Z dr inż. Ryszardem Kardaszem, prezes Zarządu, Dyrektorem Generalnym PCO S.A., rozmawia Jerzy Bojanowicz

Elektronika po kablach

W trakcie XX Międzynarodowego Salonu Przemysły Obronnego w Kielcach wiele osób przecierało ze zdziwieniem oczy widząc jak dużą część powierzchni targowej zajmowały produkty firm występujących pod jednym szyldem WB GROUP Wiodącą firmą Grupy jest WB Electronics SA, której współtwórcami i głównymi współwłaścicielami są prezes Piotr Wojciechowski i wiceprezes Adam Bartosiewicz – to od ich pierwszych liter nazwisk w nazwie jest “WB”.

Henryk Piekut

Moda na drony

Polskie Siły Powietrzne (PSP) rozważają zastąpienie swych samolotów szturmowo-bombowych Su -22 bezzałogowcami.

Maciej Kamyk

Łaziki, czempiony Ameryki

Zespoły Hyperion z Białegostoku i Scorpio3 z Wrocławia zajęły I i II miejsce w prestiżowych, międzynarodowych zawodach University Rover Challenge (URC), które odbyły się w Hanksville (30.05-1.06.) na pustyni w stanie Utah, niedaleko stacji Mars Desert Research Stadion (analogu bazy marsjańskiej Mars Society).

Jerzy Bojanowicz

II ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH. INŻYNIEROWIE OJCZYŹNIE I ŚWIATU

Motywy innowacyjności oraz różnych sieci infrastruktury stanowiły trzon tematyki II Światowego Zjazdu Inżynierów (26-28 czerwca). Sesja „Innowacyjność – strategia, oczekiwania, możliwości” pod przewodnictwem prof. Jana Schmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej otwierała cykl paneli. Z referatami wystąpili prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremier Janusz Piechociński, prof. Jerzy Buzek oraz Prezes Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Leszek Rafalski. Drugi panel „innowacyjny” prowadził dyrektor NCBiR, prof. Krzysztof Kurzydłowski, trzeci – już następnego dnia w Warszawskim Domu Technika, prof. Józef Suchy, wiceprezes FSNT NOT. Łącznie dawało to zwłaszcza gościom komplet wiedzy w trzech zakresach: strategii gospodarki innowacyjnej, kanałów jej finansowania, oraz o praktycznych osiągnięciach finansowanych publicznie projektów celowych (zwłaszcza Centrum Innowacji NOT).Panel „infrastrukturalny” prowadził prof. Wojciech Wawrzyński z PW

Trudny dialog

Dialogiem „most technologiczny”

O żegludze się nie mówi

INŻYNIER

Radiostacja złej sławy

Kiedy wysiadaliśmy z samochodu, dobiegły nas słowa przewodnika mówiącego do gromadki dzieci w wieku szkolnym: Obiekty te służyły do zagłuszania audycji Radia „Wolna Europa”. Ale jeśli przywiodły nas tu fakty historyczne, nie wiążą się one wyłącznie z latami pięćdziesiątymi minionego stulecia, ale przede wszystkim z datą 31 sierpnia 1939 roku.

Anna Bielska, Marek Bielski

GOSPODARKA

W powodzi uchwał i kontroli

Budowle hydrotechniczne w Polsce są w coraz gorszym stanie technicznym, a nowych nie buduje się tyle, ile potrzeba. O ile w 2008 r. 30 budowli piętrzących skontrolowanych przez regionalne zarządy NIK było w stanie mogącym zagrażać bezpieczeństwu, to w 2010 r. było ich już 41.

Jerzy Bojanowicz

Ratunek w retencji podziemnej

O swoich innowacjach retencyjnych mówi prof. Józef DZIOPAK, Kierownik Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju Politechniki Rzeszowskiej w rozmowie z Zygmuntem Jazukiewiczem.

SAMOspłacający się dom?

Panuje powszechne przekonanie, że ekologiczne rozwiązanie musi być droższe od nie- ekologicznego. Kłam tej teorii może zadać program, który ma w niedalekiej przyszłości doprowadzić do wybudowania ok. 100 tys. domów – bardzo ekologicznych, tanich dla ich właścicieli. Wszystko będzie jednak zależało od kształtu długo przygotowywanej ustawy „O odnawialnych źródłach energii” (OZE).

Henryk Piekut

Koalicja Eko-Polska

6 czerwca 2013r. w Warszawie została podpisana Koalicja Eko-Polska, w celu realizacji Programu „SAMO-spłacajacy się dom”, pod patronatem Pracodawców RP. Uruchomienie Programu jest ściśle powiązane z przyjęciem przez Parlament przepisów tzw. dużego trójpaku energetycznego umożliwiającego m.in. rozwój rynku mikro i małych odnawialnych źródeł energii. Koalicja Eko-Polska będzie dążyć do szybkiego przyjęcia i wdrożenia tych rozwiązań prawnych.

NAUKA

Nowe szanse wilków morskich

Z Rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie, prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Stanisławem GUCMĄ rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.

ZDROWIE

Ultradźwiękiem w raka

Gala na ponad 1500 osób, okrągłe stoliki, białe obrusy, wyszukane menu. Na wielkim telebimie The Edge, czyli David Howell Evans – kompozytor i gitarzysta zespołu U2, wygłasza z nowojorskiego studia przesłanie do uczestników. Rozdanie nagród Grammy? Brit Awards? Nic z tych rzeczy. To bardzo poważna naukowa impreza.

Irena Fober

 

Interkosmos

Nie wiemy, czy Jason Castle, biolog pracujący w GE, oglądał kiedyś filmowy hit z lat osiemdziesiątych o zminiaturyzowanym pilocie wstrzykniętym w krwioobieg przypadkowego przechodnia. Inspirację do pracy nad mikropęcherzykami, które pomagają obejrzeć wnętrze ciała, wziął nie z s-f, ale z konkretnego, medycznego przypadku.

EDUKACJA

15 lat uczelni z dawnych stolic

Powołanie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych było – tego nikt nie ukrywa - „zadośćuczynieniem” za obniżenie statusu miejscowości, w których powstawały. Były to bowiem dawne stolice w układzie 49 województw. Minęło 15 lat. Czy ten polityczny zamysł przetrwał próbę czasu?

Janusz Kowalski

PWSZ na pierwszej linii frontu

W tym roku mamy ostatnią szansę ubiegania się o dotację dla projektów transportowych przyjaznych środowisku w ramach programu Marco Polo. Wnioski będą przyjmowane do 23 sierpnia 2013 r.

Marek Dalka, menedżer PNO Consultants

XXXIX Olimpiada Wiedzy Technicznej

Janusz Kowalski

Młodzi innowatorzy u Prezydenta

Podsumowanie VI Konkursu FSNT-NOT Młody Innowator miało szczególnie uroczystą oprawę - odbyło się w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu, którego wspaniałe sale większość młodzieży (i nie tylko) miała okazję oglądać po raz pierwszy.

Liczymy na sanację

Decyzja o przedłużeniu nauki w technikum do pięciu lat w połowie ubiegłego wieku stworzyła dobrą podstawę rozwoju szkół zawodowych. Wcześniej nauka w liceach i technikach trwała cztery lata. Bezpodstawnie twierdzono, że matury są porównywalne. Po tych zmianach technicy byli coraz lepiej przygotowywani do pracy i życia.

Andrzej Bieniak, Towarzystwo Kultury Technicznej

RELAKS

Gdzie wyspy pływają podniebne

Jacques Cousteau szukał tam legendarnego skarbu ukrytego przed hiszpańską konkwistą, ale zamiast zatopionego złota Inków znalazł ...gigantyczną żabę. Zagrożona wyginięciem Telmatobius culeus ma pół metra i waży kilogram. Wszystko, co wiąże się z jeziorem Titicaca, jest wyjątkowe.

Irena Fober

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? O cyfryzacji u Prezydenta

Nasz komentarz. Polityczny strach

Felieton. Krótkowzroczność może zaszkodzić

Filozofia pojęć technicznych (41). Komin

Giełda wynalazków i projektów. Bezpieczeństwo tkane

Wino dla inżyniera (113). Wino do grilla

Parlament 500 milionów. eCall na ratunek. Dobra emerytura.

Złoty Inżynier 2013 – kandydaci: Jerzy Kusak. Jadwiga Seremak-Bulge.

Wątpię, więc jestem. Nie ma mocnych