Tegoroczni laureaci Nagrody Dżwignia, przyznawanej przez specjalne jury złożone z przedstawicieli FSNT NOT, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Redakcji Przeglądu Technicznego reprezentują różne branże. Fanex Sp. z o.o. z Radonic k. Błonia to wytwórca produktów żywnościowych: białych i kolorowych sosów stosowanych przez restauracje i bary szybkiej obsługi oraz w gastronomii na stacjach paliw. Hydromega Sp. z o.o. z Gdyni zajmuje się produkcją układów hydrauliki siłowej oraz automatyką przemysłową, a konkretnie maszyn stosowanych głównie na statkach i w portach morskich, ostatnio coraz więcej w wojsku i w rolnictwie.

Obie wystartowały prawie w tym samym czasie – lata 1989 Fanex , 1988 Hydromega- i są firmami średniej wielkości (zatrudniają odpowiednio 230 i 100 pracowników), a zaczynały praktycznie od pracy własnej i członków rodzin założycieli w wynajętych pomieszczeniach. Obecnie mają własne siedziby, z laboratorium badawczym oraz zapleczem projektującym i konstruującym nowe maszyny (Fanex dla siebie). Łączy je eksport do wielu krajów (Hydromega aż 60%), a także fakt, że ich współtwórcami, a obecnie współwłaścicielami są inżynierowie.

W przypadku Fanex-u są to mgr inż. Roman Kubiczek (spożywca) ze swoim wspólnikiem, też mgr inż. Janem Olczakiem (mechanik precyzyjny). Obecnie Fanex zatrudnia ok. 230 osób pracujących w systemie 3 zmianowym, a za 2 lata załoga powiększy się o kolejne 50 pracowników. Oferta firmy z Radonic to obecnie ok. 150 rodzajów sosów, w opakowaniach od 14 g do jednej tony. Znają je konsumenci w dużej części Europy.

Współwłaścicielami spółki Hydromega są mechanicy dr inż. Zbigniew Zienowicz oraz inż. Piotr Kubicki. Firma ta – jak mało która w Polsce- tworzy nowe, często bardzo skomplikowane i zupełnie nowe konstrukcje dzięki współpracy z instytutami naukowymi i uczelniami, w dużym stopniu za pośrednictwem Centrum Innowacji NOT. Dzięki tej współpracy oraz stabilnej i nowocześnie myślącej kadrze technicznej zbiera nagrody za wdrożenia i wynalazczość oraz uchodzi za jedną z najbardziej innowacyjnych w Polsce. hp