Inżynier budownictwa z Warszawy, po Politechnice Krakowskiej,dr po Politechnice Warszawskiej, który zrealizował wiele kluczowych polskich inwestycji, a także organizował eksport usług budowlanych. Działacz PZiTB, przewodniczy wielu organizacjom służącym społeczeństwu. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystał w roli wykładowcy na dwóch politechnikach: warszawskiej i poznańskiej oraz SGPiS. Jest autorem wielu książek i artykułów o tematyce zawodowej i popularno- naukowych. Wybudował wiele ważnych dla Polski i innych krajów zakładów produkcyjnych. Najwięcej satysfakcji ma jednak z faktu, że był naczelnym inżynierem budowy w Przedsiębiorstwie Budowlanym „Zetbeetem”, które wykonało kompleks obiektów na 600 lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z kierowania (dyrektor budowy) budową Elany II w Toruniu (1971- 75) i szybkiej odbudowy w tym samym czasie strawionego pożarem kompleksu wybudowanej wcześniej części fabryki.

Dr inż. Andrzej Jan Kumor (rocznik 1936) miał nietypowy i trudny start zawodowy. Już w trakcie nauki w technikum budowlanym (lata 50.) pracował- jako kreślarz, ale trafił za kraty za działalność polityczną. W latach 1955- 1962 w roli majstra, kierownika budowy oraz szefa produkcji był budowniczym Nowej Huty. Pracując na tej budowie ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Krakowskiej (1961), a stopień doktora uzyskał w 1977 r., gdy był dyrektorem na budowie w Czechosłowacji – Elektrownia „Prunerow II”.

Już na początku lat 60. doceniono jego zdolności organizacyjne oraz wiedzę i w roli naczelnego inżyniera budował kompleks krakowskiego UJ. Lata 1965- 70 w roli dyrektora „Genchem – Południe” budował fabryki chemiczne w Kędzierzynie, Blachowni Śl., Raciborzu oraz Kopalnię Siarki w Grzybowie, port przeładunkowy siarki w Gdańsku oraz Fabrykę Porcelany w ówczesnym NRD. Kolejne budowy to Cementownia „Kujawy” oraz kontrakt w Iraku. Na koniec kariery (1984-97) zarządzał własną firmą budowlaną „Arkan”. hp