Kupujesz dom lub mieszkanie? Masz prawo do lepszej informacji o kosztach i konsekwencjach pożyczki na zakup nieruchomości. Unijne prawo powinno też chronić przed zawirowaniami na rynku i zapobiec sytuacji, gdy nie będziesz w stanie spłacić kredytu.

Komisja ds. gospodarczych i monetarnych Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele państw członkowskich przyjęli tymczasowe porozumienie, które ochroni osoby zaciągające kredyty hipoteczne.
Każdy ubiegający się o kredyt powinien otrzymać informację o innych dostępnych produktach, ostatecznym koszcie pożyczki oraz długoterminowych konsekwencjach zaciągnięcia kredytu. Warunki kredytowania muszą być dopasowane do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz uwzględniać możliwe zmiany koniunktury. Trzeba też wzmocnić zasady oceny wiarygodności kredytowej, żeby kredyty otrzymywały tylko te osoby, które mogą sobie na nie pozwolić.

Po raz pierwszy uregulowano tzw. "transakcje wiązane". Nowe prawo zabroni pożyczkodawcom oferowania kredytu pod warunkiem zakupu ubezpieczenia albo innych produktów finansowych. Jeśli jednak usługi te zostaną zakupione gdzie indziej, będą musiały spełniać poziom gwarancji wymagany przez kredytodawcę.

Przewidziano obligatoryjny tygodniowy okres „na ochłonięcie i refleksję” zanim konsument podpisze umowę kredytową (albo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni).
Wprowadzono możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, będzie to jednak uzależnione od warunków przewidzianych przez poszczególne państwa członkowskie oraz uwzględni prawo kredytodawcy do zadośćuczynienia za wcześniejszą spłatę. Należy jednak podkreślić, że karanie pożyczkobiorców za wcześniejszą spłatę będzie zabronione.

Osoby, które zaciągnęły kredyt w obcych walutach, po spełnieniu określonych warunków będą mogły go przewalutować po kursie określonym w umowie. Jeśli przewalutowanie jest niemożliwe, trzeba będzie ograniczyć ryzyko walutowe albo przed podpisaniem umowy ostrzec kredytobiorcę, że raty mogą wzrosnąć.
Zwrot dodatkowego zabezpieczenia, którym może być np. nieruchomość, będzie wystarczający dla spłaty zadłużenia pod warunkiem, że pożyczkodawca i pożyczkobiorca wyraźnie zgodzili się na to w umowie. Gdy kredytobiorca nie wywiąże się ze spłaty kredytu, będzie chronił go zapis o sprzedaży nieruchomości po najwyższej możliwej cenie. Należy ułatwić spłatę pozostałej części kredytu, aby chronić konsumentów przed popadnięciem w spiralę zadłużenia.

Nowe prawo dotyczyć będzie budynków mieszkalnych, budynków biurowych oraz ziemi pod budowę nieruchomości. Niektóre wymogi zostaną dostosowane do różnic w funkcjonowaniu rynku kredytów i nieruchomości w poszczególnych państwach członkowskich, jednak podstawowe zasady będą obowiązywały w całej UE. oprac. if