Poznań w czerwcu bardziej dorosłemu pokoleniu kojarzy się z oknem na świat nowoczesnej techniki prezentowanej przez bardziej rozwinięte gospodarki. Z czasem, oprócz targów czerwcowych pojawiły się w innych terminach specjalistyczne imprezy targowe, także w wielu innych miastach. Czerwcowy Poznań zmienił nieco charakter i stał się ważnym miejscem promowania zaawansowanych technologii oraz rozwiązań innowacyjnych.

Od lat targi INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY są platformą spotkań nauki i biznesu. W ten „krajobraz wysokiej techniki” od 11 lat wpisuje się FORUM INŻYNIERSKIE organizowane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy współpracy z PARP, instytutami badawczymi i oczywiście Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

Tematem tegorocznego Forum są „Innowacje w przemyśle maszyn i urządzeń”. Chcemy na nim przybliżyć program bankowy „Gwarancje de minimis – wsparcie dla msp” , a jednocześnie przypomnieć instrumenty finansowe wsparcia wdrożenia informacji, jakim są projekty rozwojowe oraz kredyt technologiczny i udział w nim naszej Federacji. Liczymy, iż uczestnicy Forum mający własne doświadczenia w finansowaniu z różnych źródeł b+r oraz wdrożeń podzielą się swymi doświadczeniami i oceną.

Drugim ważnym tematem będzie ocena programu projektów celowych dla msp, prowadzonego na zlecenie MNiSW przez FSNT-NOT. Działające od 10 lat Centrum Innowacji NOT jest realizatorem tego projektu. W 2013 r. dobiega końca III umowa FSNT-NOT z MNiSW. Dorobek programu jest imponujący i to nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale organizacyjnym i co najważniejsze efektów wdrożeniowych.

Zaprezentujemy je na przykładzie osiągnięć Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych z Poznania oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy. Uczestnicy Forum będą mieli okazję poznania rezultatów konkretnych projektów celowych, ale także funkcjonowania całego programu współpracy instytutów badawczych z konkretnymi firmami. Uczestnicy Forum zobaczą innowacyjne maszyny i urządzenia dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, budownictwa oraz górnictwa skalnego. Podejmiemy także aktualny problem gospodarki odpadami.

O realizowanym przez FSNT-NOT przez 10 lat programie projektów celowych zarówno jednostki naukowo-badawcze, jak i przedsiębiorstwa, mają dobre zdanie. Ponieważ dobiega końca realizacja III umowy z MNiSW dobrze byłoby, aby nastąpiło jej przełożenie na nowe rozwiązania prawne i organizacyjne, umożliwiające kontynuację programu przez Centrum Innowacji NOT.

Od pierwszego Forum Inżynierskiego wręczamy na nim nagrodę DŻWIGNIA dla msp, w których wdrażane są zaawansowane technologie oraz tworzone nowe miejsca pracy.

Na tegorocznych targach odbędzie się XI edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, trzeciej po wznowieniu jej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jedną z kategorii tej nagrody jest innowacyjność.  FSNT-NOT oraz Przegląd Techniczny zgłosili w tym roku do nagrody dwa rozwiązania: FSNT-NOT - "Wieloczynnościowy agregat do sadzenia ziemniaków" firmy AKPIL z Pilzna,  w imieniu Redakcji Przeglądu Technicznego -  "Opracowanie i wdrożenie do produkcji zasuw odcinająco-płytowych", wdrożonych przez Fabrykę Armatur JAFAR S.A z Jasła. Naszym kandydatom, niezależnie od tego, czy uda się im wygrać w bardzo trudnej konkurencji, życzymy sukcesów wdrożeniowych, przekładających się na rezultaty ekonomiczne.

Z konieczności krótka prezentacja tego, co zamierzamy zaoferować uczestnikom Forum pokazuje, że warto odwiedzić czerwcowe targi  INNOWACJE - TECHNOLOGIE - MASZYNY i wziąć udział w XI Forum Inżynierskim.

Ewa Mańkiewicz-Cudny

XI FORUM INŻYNIERSKIE
„INNOWACJE W PRZEMYŚLE MASZYN I URZĄDZEŃ”
Poznań, 4 czerwca 2013
Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14, Centrum Kongresowe w pawilonie 15,
sala konferencyjna 1F