W dniach 24-26 czerwca 2013 r. Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych we współpracy z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Instytutem Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. organizuje V Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych, który odbędzie się na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz w siedzibie BOSMAL w Bielsku-Białej.


Przedsięwzięcie skupi przedstawicieli środowisk akademickich, jednostek i instytutów badawczo–rozwojowych, przedsiębiorstw produkcyjnych oraz firm handlowych i usługowych, związanych z branżą silników spalinowych oraz dziedzin pokrewnych, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Podczas kongresu omówione zostaną zagadnienia odnośnie ostatnich osiągnięć w zakresie projektowania, produkcji, badań oraz wpływu na środowisko, silników spalinowych i pojazdów. Patronat medialny nad obradami Kongresu objął „Przegląd Techniczny”.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.kongres.ptnss.pl/