Od ukończenia studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego nieprzerwanie związana jest z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej. Jest współautorką oryginalnych metod i technologii otrzymywania materiałów ceramicznych najnowszej generacji.

Zaczęła – jako kierownik Laboratorium Hydrometalurgii – od odzyskiwania czystego złota z odpadów jubilerskich i innych metali szlachetnych, jak srebro, pallad, platyna (patenty wdrożone w Zakładach Jubilerskich WARMET, Zakładach Lamp Elektronowych LAMINA oraz w Zakładach FOTON). Od 1987 r. jest zastępcą kierownika Laboratorium Zol-Żel. Po stażu w Centrum Badań Naukowych ENEA (Agencja Nowoczesnych Technologii, Energii i Środowiska w Casaccia we Włoszech) wspólnie z zespołem opracowała oryginalny, chroniony 15 patentami wariant metody zol-żel (tzw. Kompleksowy Proces Zol-Żel, CSGP). Metodą CSGP można otrzymywać materiały ceramiczne w postaci proszków o ziarnach sferycznych, nieregularnych lub w postaci warstw. Są to wysokotemperaturowe nadprzewodniki ceramiczne, materiały do baterii litowych i ogniw paliwowych oraz powielające tryt w reaktorach termojądrowych, jak również materiały bioceramiczne, takie jak hydroksyapatyt, czyli substytut kości stosowany w stomatologii, ortopedii do pokrywania implantów oraz w chirurgii miękkiej do powiększania objętości tkanek. Dzisiaj jest zaangażowana w programy europejskie i strategiczne związane z energetyką jądrową. Współpracuje z Argonne National Laboratory, Uniwersytetem w Nowy Jorku oraz z ENEA we Włoszech.

Jest autorką lub współautorką 130 prac w renomowanych czasopismach zagranicznych oraz 18 patentów nagradzanych na międzynarodowych wystawach (Eureka, Genewa, Archimedes - Moskwa, Chiny). Uhonorowana tytułem „Woman Inventor 2001” przez the World Intellectual Property Organization (WIPO) w Genewie. Jest laureatką plebiscytu „Wynalazczyni 2001”. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Państwa Polskiego za propagowanie polskiej myśli naukowej i wynalazczej poza granicami kraju. Członkini SPWiR, American Materials Research Society, American Electrochemical Society oraz NOT.

fi