Komisja środowiska i zdrowia publicznego w Parlamencie Europejskim przymierza się do projektów dwóch nowych regulacji w zakresie diagnostycznego sprzętu medycznego oraz środków wykorzystywanych w diagnostyce in vitro.

Europosłowie i eksperci są przekonani, że testy genetyczne nie staną się zagrożeniem dla praw człowieka, jeśli zapewni się obywatelom dostęp do porad w kwestiach genetyki, obowiązywać będzie lepsza kontrola rynku i ochrona danych wrażliwych oraz za każdym razem potrzebna będzie świadoma zgoda pacjenta.

Nie można przeprowadzać żadnych interwencji medycznych bez świadomej zgody zainteresowanej osoby – przestrzega dr Laurence Lwoff z Komisji ds. Bioetyki Rady Europy, – ponieważ wyniki testów genetycznych udostępniają wrażliwe dane osobowe badanego i członków jego rodziny oraz informują o możliwych problemach zdrowotnych w przyszłości.

oprac. if