Tradycyjnie już na kolejną uroczystość wręczania statuetek i dyplomów lauretaom plebiscytu Przeglądu Technicznego o tytuł “Złotego Inżyniera” przybyło wielu wybitnych gości. Wśród nich byli: Maciej Klimczak – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Grażyna Henclewska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gosodarki; Marek Ratajczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jerzy Kątcki – przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej; Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patenetowego RP; Dariusz Szewczyk – wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości; Leszek Rafalski – przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce, Marek Walczak, prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Tomasz Schweitzer, prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, wiceprezesi Zarządu Głównego FSNT-NOT: Janusz Dyduch, Tadeusz Pawłowski, Grzegorz Lipowski i sekretarz generalny FSNT-NOT Jacek Kubielski; przewodniczący Glównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT – Ryszard Marcińczak; prezesi i sekretarze generalni SNT, przewodniczący Terenowych Rad FSNT-NOT i jeszcze wielu, wielu innych znakomitych gości, których nie sposób tu wyliczyć. Nie zawiedli laureaci z lat ubiegłych.

Uroczystość prowadził tradycyjnie red. Roman Czejarek (też inżynier), a uświetnił ją zespól Rafał Grządka Band z solistką Nataszą Ivą. Wspaniałe przyjęcie przygotowała restauracja Avangarda – M&T Jachacy.

Znając zaangażowanie zawodowe laureatów zapytaliśmy ich o hobby, spo9sób spędzania czasu wolnego. Odkryli przed nam nieco swą prywatność, ale zawsze powracali do pasji zawodowych.

Gratulujemy im raz jeszcze i życzymy dalszych sukcesów oraz trochę czasu na życie osobiste i hobby.

***

Z okazji uroczystości finałowej XIX edycji Plebiscytu Czytelników „Przeglądu Technicznego” o tytuł „Złotego Inżyniera” na ręce prezes FSNT-NOT i redaktor naczelnej PT Ewy Mańkiewicz-Cudny napłynęło wiele listów gratulacyjnych.
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Michałowski pisze m.in.: (...) Polscy inżynierowie i wynalazcy zapisali wiele pięknych kart w historii myśli technicznej. I tak jak w ciągu minionych wieków, tak i dzisiaj rozwój technologiczny pozostaje najważniejszym źródłem wzrostu gospodarczego i postępu cywilizacyjnego. Dlatego tak trudno byłoby przecenić znaczenie innowacyjności inżynierów, przedsiębiorców i naukowców. (...)

Warto pamiętać właśnie teraz, gdy formułujemy strategiczne cele rozwojowe, związane m.in. z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej, że innowacyjność stanowi klucz do zbudowania stabilnej gospodarki, która na trwałe zapewni Polakom pomyślność ekonomiczną, miejsca pracy i zawodową samorealizację. (...)

Cieszy nas, że tak wielu z Państwa przyczynia się do tego, by koncepcje naukowe, efekty polskiej myśli technicznej przekuwać w gospodarczy sukces. To piękny przykład nie tylko profesjonalnej biegłości, ale także nowocześnie pojmowanego patriotyzmu (...).


Natomiast marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik napisał m.in.: (...) Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom i wyróżnionym. Pragnę wyrazić swoje uznanie za kreatywność i innowacyjne rozwiązania, które mają swój istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki. To dzięki Państwu – wynalazcom i inżynierom świat staje się sprawniejszy i przyjaźniejszy ludziom (...).