VII Ogólnopolski Konkurs Inżynierski EBEC Poland to wspólne przedsięwzięcie  Politechnik: Wrocławskiej, Warszawskiej, Łódzkiej, Śląskiej i Gdańskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ma on na celu pokazanie studentom, że wiedzę inżynierską można wykorzystywać na wiele ciekawych sposobów.

Konkursowa rywalizacja przebiega etapowo. Zaczyna się Testem Eliminacyjnym 11 kwietnia sprawdzającym podstawową wiedzę techniczną, umiejętność logicznego myślenia i kreatywność. Test odbywa się jednocześnie w każdym z 6 miast, studenci piszą go na własnej uczelni. 14 najlepszych drużyn kwalifikuje się do Finału Lokalnego, który odbędzie się 8 maja. Rozgrywany jest on w dwóch kategoriach: Team Design i Case Study.

Team Design polega na skonstruowaniu prostego urządzenia, które spełni określoną funkcję, np. przejedzie wyznaczoną trasę lub przeniesie przedmioty z punktu A do B. Do budowy można użyć tylko dostarczonych materiałów, takich jak sznurek, taśma klejąca, płyty CD czy drewniane listewki.

Natomiast Case Study to przygotowanie optymalnego planu umożliwiającego rozwiązanie podanego problemu związanego z tematyką ochrony środowiska, budownictwa, architektury, mechaniki, informatyki lub elektroniki.

Zadania oceniane są przez jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele uczelni, firm oraz organizatorów.

Dwa ostatnie etapy odbywają się na tej samej zasadzie, rośnie jednak stopień trudności zadań.

Zwycięzcy Finałów Lokalnych spotkają się 28-29 maja na Finale Ogólnopolskim we Wrocławiu. Dwie zwycięskie drużyny wezmą udział w Finale Europejskim, który w tym roku odbędzie się w Warszawie.

Patronat medialny nad konkursem objął Przegląd Techniczny. mj