NASZ PATRONAT

 

ZDROWIE

 

Zegary mózgu

Z prof. dr hab. Elżbietą SZELĄG, kierownikiem Pracowni Neuropsychologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Katedry Neurorehabilitacji SWPS, rozmawia Irena Fober.

Naprawa mózgu po udarze

Udar mózgu często wiąże się z utratą lub zaburzeniami szczególnie ważnych funkcji, takich jak mowa, widzenie czy uwaga. Ich przynajmniej częściowe przywrócenie jest możliwe, lecz trudne. Jedną z przeszkód okazuje się stan zapalny, który obniża plastyczność mózgu.

mj

GOSPODARKA

Jeść zdrowo i tradycyjnie

Co pewien czas straszeni jesteśmy wynikami kontroli sanitarnych i jakościowych w sklepach z wszelakim mięsiwem. Na to może być prosta recepta: warto zwracać uwagę na certyfikaty jakościowe programów PQS (dla wieprzowiny) i QAPF (dla drobiu), oraz oznaczenia specjalności regionalnych, w które zaopatrzone są najlepsze wyroby. Jak to działa – mówi Aleksander BEDNARSKI, prezes Zarządu COBICO Sp. z o.o.:

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

Kriogeniczne zamrażanie żywności

Rynek mrożonej żywności już w 2009 r. przekroczył wartość 1,5 mld zł – wagowo ponad 200 tys. t - i nadal rośnie. Wpływa na to ma zmieniający się styl życia i oczekiwania konsumentów. W tej sytuacji producenci mrożonej żywności poszukują przystępnych cenowo i wielofunkcyjnych rozwiązań, które mogłyby być wykorzystane w więcej niż jednym procesie produkcji. Odpowiedzią na ich potrzeby są nowoczesne systemy kriogenicznego zamrażania żywności, które pomagają skutecznie i efektywnie mrozić różne produkty.

EDUKACJA

Duży efekt za małe środki

Funkcjonujące w strukturach Lasów Państwowych Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) zaprezentowało 28 listopada w Warszawie efekty 5-letniego okresu wdrażania działań na rzecz ochrony środowiska w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Centrum przedstawiło rezultaty realizacji 133 najlepszych projektów z zakresu ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych, o wartości przekraczającej 300 mln zł. Te pieniądze to zaledwie 0,3% środków zagospodarowanych przez nasz kraj w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko, ale ekologiczny efekt ich wykorzystania jest imponujący.

Henryk Piekut

NAUKA

Energetyka termojądrowa (2)

21 listopada 2006 r., w Paryżu, podpisano porozumienie dotyczące projektu ITER – budowy i eksploatacji eksperymentalnego reaktora termojądrowego kolejnej generacji. Udziałowcami tego projektu są Unia Europejska, Japonia, Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Indie i Korea. Tych siedmiu partnerów zdecydowało, że ITER zostanie zbudowany w Cadarache, małej miejscowości na południu Francji, w pobliżu Aix-en-Provence. Urządzenie będzie kolejnym krokiem na drodze do opanowania nowego źródła energii użytecznej – fuzji (syntezy) lekkich jąder. ITER będzie tokamakiem dwa razy większym niż JET, jeśli brać pod uwagę wymiary liniowe (kubatura bę¬dzie 10 razy większa).

Andrzej Gałkowski

INŻYNIER

Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2012"

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? Wybory do władz FSNT

Nasz komentarz. Kto życzy, kto żąda

Filozofia pojęć technicznych (32). Faza

Giełda wynalazków i projektów. 60 lat z polimerami

Wino dla inżyniera (102). Enoturystyka

Parlament 500 milionów. Tempo dla oscypka. Artystyczne „sieroty”. Motoochrona

Złoty Inżynier 2012 – kandydaci: Mariusz Feledyn. Marek Oparka.

Wątpię, więc jestem. Siły i zamiary

PARP instytucją wspierającą sektor informatyczny

Rozmowa z Bożeną Lublińską-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Patronat "PT"

Konwencja Badań i Innowacji 2012

ENERGETICS 2012

 

 

Szczere wyrazy współczucia
Krzysztofowi Kazimierczakowi
z powodu śmierci
BRATA
składają
koleżanki i koledzy
z redakcji „Przeglądu Technicznego”