NASZ PATRONAT

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

Laureaci XVIII edycji konkursu Polskiej nagrody jakości

Gra na wielu fortepianach

O jakości w pracy badawczej mówi laureat wielu nagród za przywództwo, prof. Stanisław TKACZYK, dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań COBRO w Warszawie, instytutu zaawansowanego w jakościowych systemach zarządzania.

Prestiż i poziom

Wypowiedź dr. inż. Mirosława RECHY, sekretarza Komitetu Polskiej Nagrody Jakości Krajowej Izby Gospodarczej.

System to powtarzalność

Na pytania PT odpowiada prof. Tadeusz SIKORA, kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, laureat Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof. Edwarda Kindlarskiego w 2010 r.

Jakość wychodzi na zdrowie

Z mgr Bożeną TRZUSKOWSKĄ z SPZOZ Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki, tegoroczną finalistką III edycji konkursu „Znakomity pełnomocnik systemów zarządzania”, rozmawia Irena Fober.

INŻYNIER

Wdrożenia coraz częstsze

Z prezesem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, dr. hab. Inż. Michałem SZOTĄ, rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.

GOSPODARKA

Jesteśmy blisko klienta

Z Markiem WALCZAKIEM, prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, rozmawia Zygmunt Jazukiewicz.

Nie kupią 2. motocykla

Wiele spośród 681 firm, które zbankrutowały w 3 kwartałach 2012 r., miało certyfikowane systemy serii ISO 9000. Dlaczego splajtowały? Jaka będzie przyszłość tych systemów, jeśli uformuje się opinia, że nie gwarantują powodzenia na rynku? jaz

Ile ekologa w konsumencie

Na pytanie: „Czy ekologia hamuje rozwój gospodarczy?” odpowiada prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej KRASZEWSKI z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, w latach 2010-11 minister środowiska w pierwszym rządzie Donalda Tuska.

Łupkowa rewolucja? (3)

W poprzednich dwu częściach artykułu poświęconego wydobyciu gazu łupkowego omówiliśmy m.in. kwestie jego zasobów, bariery stojące przed eksploatacją złóż, a także obawy części ekologów, co do bezpieczeństwa wydobycia dla środowiska. Dziś, kończąc ten cykl, skoncentrujemy się nad wyzwaniami, jakie staną przed Polską w obliczu rozpoczęcia wydobycia gazu z łupków.

Cezary Tomasz Szyjko

EDUKACJA

Leśne certyfikaty

W zdominowanej przez certyfikaty z serii ISO gospodarce są wyjątki. Poszczególne regionalne dyrekcje Lasów Państwowych szczycą się charakterystycznym logo FSC, ale od kilku lat coraz większe uznanie zyskuje znak PEFC. Są to swoiste certyfikaty, zwane leśnymi lub drzewnymi (zwłaszcza PEFC), bez których trudno uzyskać status dostawcy surowca drzewnego na teren Europy.

STAŁE POZYCJE

Co pan na to, inżynierze? Na drogach i torach

Nasz komentarz. Radosne święto

Giełda wynalazków i projektów. Wyłącz styk. Włącz indukcję

Wino dla inżyniera (100). Najlepsze wina świata

Parlament 500 milionów. 7 lat wydatków czy ograniczeń? Oszczędny rok 2013. Unia bankowa bez posłów

Złoty Inżynier 2012 – kandydaci: Jan Lubaś. Ilona Szłapa.

Wątpię, więc jestem. Nie igrać ze słowami.

KARTA ZAWODOWA INŻYNIERA

Legitymacja bez granic

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Józefem SUCHYM, wiceprezesem FSNT-NOT.

Mobilność a la carte

Organizacje inżynierskie dziewięciu państw (Chorwacja, Czechy, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia oraz Słowenia) podczas Zgromadzenia Ogólnego FEANI w Rzymie 5 października podpisało z FEANI umowę o wydawaniu europejskiej karty zawodowej inżyniera.

Europejska legitymacja zawodowa poprawi przejrzystość na europejskim rynku pracy inżynierów i ułatwi firmom znalezienie odpowiednich specjalistów za granicą.

Wypowiedź Dirka BOCHARA, sekretarza generalnego Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Europejskich FEANI

Wypowiedź dr. inż. Jana Willema PROPERA, profesora w dziedzinie transportu i logistyki, NHTV Breda University of Applied Sciences, Holandia, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Monitorującego (European Monitoring Committee EMC) FEANI w Brukseli

Koniec marki Dipl.-Ing.?

Na targach przemysłowych Hannower 2010 działacze VDI (Niemieckiego Związku Inżynierów) zaprezentowali po raz pierwszy wzór tzw. Karty Inżyniera. Dało to początek ożywionej dyskusji nad tym dokumentem w stowarzyszeniach, prasie technicznej, na forach internetowych. Karta stała się emblematem nadziei na nowe impulsy rozwojowe dla zawodów inżynierskich, a także – w rezultacie – dla niemieckiej przedsiębiorczości.

Różnice w kształceniu inżynierów w Polsce i w USA

Kształcenie inżynierów decyduje o poziomie infrastruktury cywilizacji danego kraju, jest zatem bardzo ważne dla każdego nowoczesnego państwa” – powtarza starą prawdę prof. dr inż. Andrzej TARGOWSKI, dożywotni profesor zwyczajny Western Michigan University (USA), President of the International Society for the Comparative Study of Civilizations, założyciel i wiceprezes of the North-American Polish-American Engineering Advisory Council, główny projektant systemu PESEL.

Ocena Procesu Bolońskiego z punktu widzenia uczelni technicznej

Stan wprowadzania systemu bolońskiego do polskich uczelni technicznych prof. zw. dr hab. inż. Antoni TAJDUŚ przedstawia na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (AGH) w Krakowie, której przez dwie kadencje był rektorem (do 31.08.2012 r.). Obecnie prof. A. Tajduś pracuje w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Inżynierowie z Uniwersytetu

W 1982 r. Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną opuścili pierwsi inżynierowie rolnictwa i zootechniki. Następnie Szkoła przez kilkanaście lat funkcjonowała jako Akademia Podlaska w Siedlcach. W październiku 2010 r. została przemianowana na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Można domniemywać, że na zmianie nazwy uczelni najwięcej zyskały Siedlce, które dzięki temu stały się miastem uniwersyteckim. Jako jedyne na Mazowszu - poza stolicą - ma uniwersytet.

Unikatowy kierunek studiów

Kiedy wiadomość o utworzeniu tego kierunku rozeszła się w środowisku, do triumwiratu chciały przystąpić także inne uczelnie. Ale ojcowie-założyciele uznali, że ze względów techniczno-logistycznych na początek wystarczą trzy.

Legitymacja do czytania

NAUKA

Technologie społeczeństwa informacyjnego (2)

 

Enrico PAVONI