Przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego przeprowadziliśmy sondę na kilku uczelniach technicznych. Sprawdziliśmy, jakie kierunki cieszą się największym powodzeniem.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Coraz więcej młodych ludzi chce zostać inżynierem z dyplomem Politechniki Warszawskiej. Na studia stacjonarne I stopnia zgłosiło się 300 kandydatów więcej niż rok temu – w sumie ponad 12 tys. osób, które złożyły 55 tys. aplikacji (podczas rejestracji można zapisywać się na kilka kierunków). Przygotowano dla nich 6200 miejsc.

Jak co roku bardzo tłoczno było na sprawdzianie z predyspozycji dla przyszłych architektów (ok. 10 osób na 1 miejsce), rekordy biła mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (33 aplikacje/1 miejsce), inżynieria biomedyczna na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (29) oraz gospodarka przestrzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii (26). Tradycyjnie popularnością cieszyła się geodezja i kartografia oraz biotechnologia, a ponad 1200 kandydatów chciało studiować budownictwo. Sporo osób przyciągnęła fotonika, po raz pierwszy startująca na Wydziale Fizyki (10 aplikacji/1 miejsce).
Najmniej chętnych przyciągnęły niektóre kierunki anglojęzyczne, przygotowane również dla polskich studentów. Odwagi zabrakło np. kandydatom na „Electrical and Computer Engineering” na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Zostało tam 20 wolnych miejsc i w sierpniu przeprowadzono dodatkową rekrutację.

Progi punktowe, które osiągnęli przyjęci na studia (wyliczone na podstawie zdanych egzaminów maturalnych), mieściły się w zależności od kierunku studiów w przedziale 75-195 punktów na 225 możliwych. Niektóre osoby wyraźnie jednak przeliczyły swoje możliwości, zgłaszając się z... 20 punktami. Średnia ocena maturalna z matematyki na poziomie rozszerzonym dla kandydatów przyjętych na studia wyniosła ok. 70%.
Uczelnia przyciąga kandydatów poziomem nauczania i ofertą edukacyjną, która obiecuje łatwe znalezienie miejsca na europejskim rynku pracy. W tym roku dodatkową zachętą było uzyskanie statusu kierunków zamawianych dla automatyki i robotyki, biotechnologii i technologii chemicznej. Związane są z tym nie tylko dodatkowe stypendia, ale także zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii i biologii dla studentów pierwszego roku, zagraniczne i krajowe staże studenckie, udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Studentom spoza Unii Europejskiej (głównie osobom polskiego pochodzenia zza wschodniej granicy) PW oferuje bezpłatne, całkowicie finansowane przez uczelnię studia w języku polskim. Przeznaczono dla nich ok. 1% miejsc na studiach stacjonarnych inżynierskich i magisterskich. Ubiegać się może każdy, kto zna język polski i zda - w przypadku studiów I stopnia - egzamin z matematyki oraz fizyki i chemii do wyboru. W tym roku przyjęto 94 osoby.

Prof. Władysław WIECZOREK, prorektor ds. studenckich PW: Efekty tegorocznej rekrutacji są zadowalające. Na studia stacjonarne mieliśmy więcej kandydatów niż w ubiegłym roku, nie musieliśmy ogłaszać dodatkowego naboru, a przecież działamy w warunkach niżu demograficznego i rosnącej konkurencji na rynku edukacji. Faktem jest, że politechnika w całości, jak też poszczególne jej wydziały, jednostki i instytuty robią bardzo dużo, żeby przyciągnąć kandydatów. Liczba akcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanych przez uczelnię jest imponująca. Popularyzowanie uczelni i prowadzonych tu kierunków studiów, pokazywanie, że politechnika jest nie tylko świetną uczelnią, ale także uczelnią przyjazną dla studentów, daje efekty.

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Również na tej uczelni wzrosła liczba kandydatów – złożyli 40 373 aplikacje (rok temu 39 613), a 9424 osoby wybrały PG jako pierwszą preferencję.

Po raz pierwszy uruchomiono kierunek gospodarka przestrzenna, która od razu okazała się największym przebojem politechniki – zarejestrowało się na nią najwięcej kandydatów (9,51/1 miejsce wg pierwszej preferencji). Kandydaci od dawna czekali na ten kierunek, stąd ten sukces. Mniej chętnych było na drugą nowość, czyli na nanotechnologię. Nie oznacza to jednak, że młodzi Polacy nie chcą studiować nowoczesnych technologii, po prostu informację o uruchomieniu kierunku podano bardzo późno.

Dużo kandydatów wybierało geodezję i kartografię (6,97), chemię budowlaną (3,97), architekturę i urbanistykę (3,92). Zainteresowaniem cieszyły się też biotechnologia i informatyka. We wrześniowym naborze zostały miejsca tylko na europeistykę (!) oraz fizykę techniczną – fizykę stosowaną na studiach stacjonarnych I stopnia.

Uczelnia jest świadoma swego prestiżu, dlatego nie musi w specjalny sposób zachęcać kandydatów. Współpracuje z największymi firmami, nie tylko na Pomorzu, i organizuje praktyki zawodowe u najlepszych profesjonalistów. Studiowanie ułatwia rozbudowywany i unowocześniany kampus oraz elektroniczny indeks, który wprowadzono na wszystkich wydziałach.

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Jeszcze jedna dobra uczelnia, na którą mimo mniejszej niż w ub.r. liczby maturzystów zgłosiło się o tysiąc więcej kandydatów. W sumie 13 363 młodych ludzi wybierało Politechnikę Wrocławską. Tradycyjnie najtrudniej było dostać się na geodezję i kartografię (7 osób/1 miejsce), na jedno miejsce na budownictwie było 5 chętnych, na architekturze i urbanistyce, mechanice i budowie maszyn oraz na informatyce o jeden indeks ubiegało się 4 kandydatów. Popularnością cieszyła się też automatyka i robotyka oraz uruchomiona po raz pierwszy optyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki (3 osoby/1 miejsce). We wrześniu, w ramach trzeciej rekrutacji, zostały wolne miejsca na mechatronice, telekomunikacji, elektronice, matematyce stosowanej (nowość) i fizyce oraz w Studium Kształcenia Podstawowego.

Trzy kierunki: technologia chemiczna, budownictwo oraz elektronika i telekomunikacja znalazły się na liście 28 najlepszych kierunków w Polsce wg MNiSW. Uczelnia zachęca kandydatów praktykami, stażem i możliwością realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm na całym świecie, kontakt z pracodawcami ułatwiają Akademickie Targi Pracy. Dzięki podpisanym przez uczelnię umowom studenci mogą kształcić się na całym świecie od Norwegii przez Chiny, aż po Australię. Współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości wspiera studenckie wizje własnych działalności gospodarczych – w końcu Politechnika Wrocławska jest uczelnią o największej liczbie patentów.

Prof. Tadeusz WIĘCKOWSKI, rektor Politechniki Wrocławskiej: Cieszy nas, że pomimo mniejszej liczby maturzystów, kandydatów mieliśmy w tym roku więcej. To świadczy o pozycji uczelni i potwierdza fakt, że model kształcenia, jaki proponujemy, jest pożądany przez młodych ludzi. Studia na Politechnice Wrocławskiej po prostu się opłacają, a solidna wiedza jest podstawą do dalszego zawodowego rozwoju.

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Uczelnia od lat przyjmuje ok. 1000 osób na studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na wydziałach Informatyki, Sztuki Nowych Mediów – Grafika i Architektury Wnętrz, Zarządzania Informacją oraz Kultury Japonii. Rekrutacja trwała do końca września i jak co roku największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka i grafika.

W ramach studiów podyplomowych po raz pierwszy uruchomiono interdyscyplinarne studia Trener Nowych Technologii dla pracowników zajmujących się produkcją, dystrybucją lub wdrożeniami nowych technologii w przedsiębiorstwach, pracowników działów technicznego wsparcia sprzedaży, osób prowadzących szkolenia produktowe dla klientów.

Dzięki współpracy uczelni z firmami z branży IT, studenci mają dostęp do najnowszego na rynku oprogramowania komputerowego i odbywają staże i praktyki zawodowe u swoich przyszłych pracodawców. Szkoła oferuje także rozbudowany system stypendialny: stypendia socjalne, naukowe, sportowe, zniżki w czesnym dla najlepszych maturzystów, stypendia dla najlepszych studentów, program darmowych studiów dla trzech najlepszych maturzystów z województwa mazowieckiego.

Dr Jerzy Paweł NOWACKI, rektor Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych:
W dalszym ciągu obserwujemy wzrost zainteresowania kierunkami technicznymi, głównie informatyką i jej zastosowaniem w różnych dziedzinach zawodowych. Młodzi ludzie mają coraz większą świadomość, że techniczno-informatyczny profil studiów istotnie zwiększa szanse na dobrą i ciekawą pracę w przyszłości. Dlatego nie boją się podejmować takich studiów. Wiedzą, że nagrodą za ich ukończenie jest nieporównywalnie lepszy start zawodowy.

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

W I etapie rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych I stopnia przyjęto 4885 osób. Zarejestrowało się 5660 kandydatów, a ponieważ mogli zgłaszać chęć studiowania nawet na 8 kierunkach, w sumie było 28 379 zgłoszeń - ok. 3% więcej niż w zeszłym roku.

Bardzo popularne były kierunki międzywydziałowe – logistyka (17 aplikacji/1 miejsce) oraz gospodarka przestrzenna (10), a także chemia budowlana, kierunek międzyuczelniany prowadzony wspólnie z AGH i Politechniką Gdańską (11). Młodzież chętnie wybierała architekturę wnętrz (9,5), budownictwo (8), architekturę i urbanistykę (7).

Udany okazał się nabór na nowy kierunek inżynieria biochemiczna (8). W tym roku po raz pierwszy wystartowała też inżynieria produkcji. Młodzież docenia również studia prowadzone w języku angielskim. Na 9 kierunkach liczba chętnych znacznie przekraczała limity przyjęć. PŁ ma największe doświadczenie w obcojęzycznej edukacji - od 1993 r. Centrum Kształcenia Międzynarodowego oferuje pełne programy studiów prowadzone wyłącznie w języku angielskim i francuskim, a studenci mogą zdobyć podwójne dyplomy: Politechniki Łódzkiej i jednej z partnerskich uczelni we Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii czy Danii. Poza tym spośród wszystkich uczelni technicznych wysyła najwięcej swoich studentów na zagraniczne uniwersytety. Od tego roku akademickiego można też studiować na kierunkach zamawianych (wzornictwo, matematyka i informatyka), atrakcyjnych dzięki stypendiom i dodatkowym zajęciom i stażom.

Oczywiście nie wszystkie kierunki cieszyły się takim powodzeniem i dlatego na drugi etap rekrutacji pozostało 398 wolnych miejsc na bezpłatnych studiach.

Wiele zajęć i projektów uczelnia prowadzi wspólnie z przemysłem. Firmy zamawiają np. prace dyplomowe. Z zapotrzebowania przemysłu, konkretnie firmy ATLAS, uruchomiono studia na kierunku chemia budowlana. Jest to międzyuczelniany program studiów, prowadzony przez Politechnikę Łódzką, Politechnikę Gdańską oraz Akademię Górniczo-Hutniczą.

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Od kilku lat, wbrew zapowiedziom niżu demograficznego, liczba kandydatów na studia w AGH stale wzrasta. Uczelnia przygotowała 7335 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia i 2975 na studiach niestacjonarnych I stopnia. W elektronicznej rejestracji przyjęto podania od 17 765 maturzystów (54 886 rejestracji).

Sześć kierunków (fizyka medyczna, fizyka techniczna, mechatronika, technologia chemiczna, ochrona środowiska i inżynieria środowiska) ma status kierunków zamawianych. Budownictwo (8,2 osób/1 miejsce), geodezja i kartografia (6,4), ekologiczne źródła energii (5,4 - nowość), inżynieria biomedyczna (5,3), teleinformatyka (4,6 - nowość), inżynieria akustyczna (4,4), mechatronika (4,2), informatyka (4) oraz turystyka i rekreacja (3,9) - to kierunki, w których od kilku lat młodzież widzi dla siebie przyszłość. Z każdym rokiem bardziej popularna staje się inżynieria naftowa i gazownicza (4,8) oraz energetyka.

Kandydaci są coraz lepiej przygotowani. Na najtrudniejsze kierunki studiów (np. automatyka i robotyka, informatyka) progi punktowe wynosiły nawet 905 na 1000 możliwych.

Dzięki współpracy z firmami uczelnia może elastycznie dostosowywać się do potrzeb rynku i przewidywać najważniejsze tendencje. Nowe kierunki powstają na zapotrzebowanie rynku pracy (w ubiegłym roku nowościami były chemia budowlana na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz wirtotechnologia na Wydziale Odlewnictwa).

Największe w kraju Miasteczko Studenckie (20 akademików, prawie 10 tys. miejsc, basen, hale, boiska piłkarskie i korty tenisowe) też sprawiają, że uczelnia jest postrzegana jako przyjazna i atrakcyjna.

Prof. Tadeusz SŁOMKA, rektor AGH: Tegoroczna rekrutacja na studia ponownie okazała się sukcesem, zarówno pod względem liczby kandydatów jak i - co bardzo mnie cieszy - ich poziomu. Na wielu kierunkach wzrosły progi punktowe, zwiększa się konkurencja. Młodzi ludzie coraz bardziej świadomie wybierają swoją ścieżkę edukacyjną. Badania losów naszych absolwentów, które prowadzimy od kilku lat, pokazują, że dzięki dyplomowi naszej uczelni zdecydowana większość z nich będzie miała ogromną szansę na dobrą pracę zgodną ze zdobytym wykształceniem. Jako uczelnia nieustannie się rozwijamy - kandydaci na studia obdarzają nas zaufaniem i chcą zostać dobrze wykształconymi inżynierami.

ZALEGŁOŚCI ZE SZKOŁY

Chociaż uczelnie chwalą lepsze przygotowanie kandydatów, wielu studentów pierwszego roku zaczyna politechniczną edukację od solidnej powtórki materiału i uzupełnienia braków w szkolnych programach. Systematyczna powtórka na pewno zmniejsza też stres związany z adaptacją na studiach. Na Politechnice Warszawskiej udział w zajęciach jest dobrowolny, ale studenci I roku bardzo chętnie z nich korzystają. Kilka lat temu finansowała je sama uczelnia, od 4 lat ma na ten cel środki unijne. Na Politechnice Gdańskiej zajęcia wyrównawcze są organizowane z matematyki, fizyki i chemii, a ich tematyka została opracowana na podstawie wymogów programowych poszczególnych wydziałów. Politechnika Wrocławska jeszcze we wrześniu zaprasza na kursy z matematyki i fizyki, PJWST bezpłatnie doucza matematyki nowo przyjętych studentów. Na Politechnice Łódzkiej zajęcia wyrównawcze z matematyki są prowadzone w formie wrześniowych warsztatów lub dodatkowych godzin dodanych do zajęć kursowych.

Celem takich zajęć jest nie tylko wyrównywanie braków, ale też lepsze usystematyzowanie dotychczas zdobytej wiedzy. W AGH od kilku lat rozwija się projekt „Fabryka Inżynierów”, finansowany z programu Kapitał Ludzki. Kursy, mimo wysokiego poziomu kandydatów, cieszą się ogromną popularnością wśród tysięcy pierwszoroczniaków. Wymagania z fizyki i matematyki są w AGH na tyle wysokie, że nawet kandydaci z dobrymi wynikami zapisują się na zajęcia.

Zebrała i oprac. if