W Hotelu „Lord” w Warszawie 27 września odbędzie się szósta już edycja organizowanego przez Wydawnictwo Forum Ogólnopolskiego Kongresu Maszynowego pt. „Optymalizacja kosztów zarządzania parkiem maszynowym. Bezpieczeństwo techniczne a oszczędności w dziale utrzymania ruchu”.

Kongres będzie wyjątkowym forum, na którym spotkają się inżynierowie na co dzień odpowiedzialni za utrzymanie ruchu i kontrolę bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Będą to przede wszystkim: szefowie służb utrzymania ruchu, kierownicy produkcji, kierownicy działów technicznych, główni mechanicy oraz kierownicy i dyrektorzy ds. remontów i modernizacji.

Podczas kongresu eksperci i specjaliści branżowi w zakresie wymagań bezpieczeństwa i optymalizacji UR w firmach produkcyjnych wskażą przede wszystkim:
• w jaki sposób spełnić obowiązujące wymagania bezpieczeństwa i ograniczyć koszty utrzymania ruchu, jednocześnie utrzymując wysoką jakość pracy;
• jak unowocześnić park maszynowy i w co zainwestować, aby zminimalizować koszty eksploatacji maszyn;
• jak dobrać metody zarządzania parkiem maszynowym do spadku zapotrzebowania produkcyjnego i zmniejszonego obciążenia roboczego maszyn;
• w jaki sposób świadomie i bezpiecznie kupić maszynę na giełdzie lub aukcji internetowej, aby mieć pewność, że spełnia ona wszelkie wymagania formalne, dokumentacyjne i konstrukcyjne

Więcej informacji na stronie www.kongres-maszynowy.pl/sk,72,ok.html

Patronem medialnym VI Ogólnopolskiego Kongresu Maszynowego jest Przegląd Techniczny.

mj