Aktualna pozycja: Start Artykuły z Przeglądu Technicznego Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

W maju tego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pilotażowy konkurs w ramach osi priorytetowej IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia określonej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego sektor MŚP może uzyskać wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku własnego bądź nabytego.

Jest to pierwszy od niemal 2 lat konkurs umożliwiający beneficjentom sfinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem maszyn, urządzeń, prac budowlanych i innych kosztów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji. Jest to bardzo dobra informacja dla przedsiębiorców, którzy po wyczerpaniu budżetu działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie mieli alternatywy, na poziomie konkursów ogólnopolskich na wsparcie z UE dla inwestycji w infrastrukturę i park produkcyjny.

Aby mali i średni przedsiębiorcy mogli ubiegać się o dotację, muszą spełnić podstawowy warunek, który nie pojawiał się do tej pory w żadnym z organizowanych wcześniej konkursów. Projekt musi dotyczyć wprowadzenia do działalności gospodarczej opatentowanego wynalazku lub wynalazku, który co najmniej został już zgłoszony do ochrony patentowej i ma tzw. sprawozdanie o stanie techniki. Dodatkowo wynalazek, który będzie wdrażany w przedsiębiorstwie, nie może być już używany zarobkowo na terenie Unii Europejskiej, a wnioskodawca musi mieć wyłączność na jego wykorzystywanie.Pojawienie się konkursu o takich założeniach można odczytywać jako próba PARP dokonania poprawy pozycji polskiej gospodarki w rankingach innowacyjności w UE. Polska w ostatnich latach plasuje się na końcowych pozycjach takich rankingów, które to opierają się m.in. na obliczaniu liczby zgłoszeń patentowych oraz wskaźniku patentów wdrażanych w przedsiębiorstwach. Jest to zatem próba złamania tendencji wykazującej, iż większość polskich przedsiębiorców koncentruje się na wdrażaniu czy powielaniu technologii i produktów od swoich konkurentów z Europy Zachodniej. Zamysł PARP jest również widoczny w pozostałych (tzw. fakultatywnych) kryteriach wyboru, które promują wdrożenia wynalazków opracowanych dzięki pracy badawczo-rozwojowej prowadzonej w kraju.

Intensywność wsparcia wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych.


Inwestycja musi wynosić min. 4 mln zł, a dotacja to maksymalnie 20 mln zł.
Rozpoczęcie naboru: 27 sierpnia 2012 r.
Zakończenie: 14 września 2012 r do godz. 16:30.

Więcej o konkursie na http://poig.parp.gov.pl/index/index/1977